PötSEM - Program pro výběr odpovídajícího dávkovacího válečku pro secí stroje AEROSEM a TERRASEM

PötSEM - Program pro výběr odpovídajícího dávkovacího válečku pro secí stroje AEROSEM a TERRASEM

Pokyny pro obsluhu stroje!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Josef Vlach