JUMBO – tlakování hydropneumatického odpružení podvozku TRIDEM

JUMBO – tlakování hydropneumatického odpružení podvozku TRIDEM

Pokyny pro obsluhu stroje!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!

Podvozek TRIDEM vozů JUMBO je standardně odpružen hydropneumaticky, což znamená, že odpružení náprav je zajištěno pomocí silných hydraulických válců a vysoce dimenzovaných dusíkových akumulátorů. Před prvním uvedením do provozu a potom vždy minimálně jednou za rok, nebo v případě potřeby je potřeba provést natlakování tohoto systému pro zajištění jeho správné funkce. Seřízení a nastavení systému hydropneumatického odpružení je věnován tento servisní tip.

Tato hadice je vždy dodávána jako příslušenství senážního vozu s hydropneumatickým odpružením. Slouží k propojení systému odpružení s hydraulickým okruhem traktoru, pomocí kterého probíhá správné natlakování. Hadice má tři vývody. Dva se šroubovací rychlospojkou (na obrázku), které se napojují na podvozek vozu a třetí s klasickou rychlospojkou, která se napojí do hydraulického okruhu traktoru (obr. 2 níže).

Tlakovací rychlospojky jsou na podvozku vozu umístěny nad přední nápravou. Každá z rychlospojek plní jednu stranu podvozku. Je tedy nutné dávat pozor na správné plnění, jinak hrozí, že vůz nebude stát rovně.

Po napojení tlakovací hadice není pro plnění nutné otevírat hyraulický kohout. Kohout je jednosměrný, což znamená, že pokud začneme z traktoru tlačit olej, tak se systém odpružení plní i přes uzavřený kohout a vůz se začne na hydraulických válcích odpružení zvedat a zvedá se tak dlouho, dokud z traktoru přichází olej (POZOR - systém se neplní na požadovaný tlak, ale na požadovanou výšku, viz níže). Při plnění systému odpružení podvozku musí být vůz vždy prázdný, odbržděný a stát na rovné pevné ploše.

Vůz se zvedá na hydraulických válcích podvozku, dokud přichází z traktoru olej. Správná výška podvozku se měří u vozů s podvozkem tridem u prostřední nápravy a u podvozků tandem mezi nápravami (viz obrázek 6). Správná výška je uvedena v tabulce v návodu k obsluze podle typu podvozku a použitých pneumatik. Pokud dojde během plnění k překonání správné výšky, není to problém. Ze zkušeností je nejlepší vždy správnou výšku překonat a potom upouštět olej pro snížení na požadovanou výšku (postup je popsaný níže u obrázku 7).

Nejsnadnější postup tlakování je takový, kdy se plní olej přes uzavřené kohouty, až je překonána požadovaná výška podvozku. V tu chvíli je možno uvést hydraulický okruh traktoru do plovoucí polohy. Olej zůstává v systému odpružení za uzavřeným jednosměrným kohoutem. Potom už pomocí otevření kohoutu vypouštíme přebytečný olej, až je dosaženo požadované výšky podvozku. Tento postup musíme provést na obou kohoutech pro dosažení správné výšky podvozku na obou stranách a zajištění rovné polohy podvozku.

Při správném nastavení výšky podvozku je jízda s vozem klidná při všech situacích a vůz je velmi dobře odpružen, což šetří veškeré nosné části vozu.

 

Vypracoval: Jan Mach