Výkonné univerzální stroje urychlují všechny operace

Výkonné univerzální stroje urychlují všechny operace

Zemědělské družstvo Budišov na Třebíčsku patří mezi tradiční uživatele techniky PÖTTINGER.

Družstvo hospodaří na výměře 2 630 hektarů, z toho na 300 hektarech jsou trvalé travní porosty. V živočišné výrobě chovají český červenostrakatý skot se specializací na produkci mléka a jako jedni z posledních v regionu mají také chov prasat. Kejda z obou chovů je kvalitní vstupní surovinou pro dvě bioplynové stanice s kapacitou 1 000 a 750 kW.

V rostlinné výrobě pěstuje družstvo na největší ploše obiloviny a kukuřici, dále řepku, tritikale, jetel a směsky. Vzhledem k silné živočišné výrobě a dvěma bioplynovým stanicím produkuje velké objemy senáží a kukuřičných siláží, takže spolehlivá a výkonná technika pro zabezpečení všech polních prací v agrotechnických termínech hraje významnou roli. Kompletní linku na sklizeň pícnin  PÖTTINGER pořídili v Budišově již v roce 2002. V magazínu jsme o prvních zkušenostech už psali, takže tentokrát jsme se zaměřili na stroje pořízené hlavně v posledních letech.   

Dvě velké žací kombinace 

„Žací kombinaci X8 s kolektorem s čelní lištou NOVACAT ED alpha motion jsme zvolili z důvodu náročných půdních podmínek. Máme hodně kamenité pozemky a shazovací pásy posečenou hmotu bez nečistot a kamení pěkně ukládají do řádku.  Pracuje na plný výkon, proto jsme ji koupili, takže oceňujeme její provozní spolehlivost. Za den v dobrých podmínkách zvládne až 35 hektarů v agregaci s traktorem 250 koní. Nová NOVACAT X8 ED COLLECTOR se starší žací kombinací NOVACAT 8600 ED z roku 2010 zvládnou celou naši výměru pícnin. Na orné půdě je to 253 hektarů jetele lučního, 223 hektarů jarních směsek a zhruba 63 hektarů ozimého žita. Z trvalých travních porostů sečeme asi 200 hektarů. Dvě žací kombinace sklizeň podstatně urychlily a velký shrnovač může díky shazovacím pásům u X8 jet o jednu operaci méně. Po starší žací kombinaci shrnovače píci bez kamenů čistě nahrnou do řádků. V následné sklizni máme nasazeny dva senážní vozy JUMBO 10010 L COMBILINE, jedno JUMBO 8000 L a dvě řezačky, takže to je šest odvozců, což vyžaduje dobrou organizaci sklizně a rozmístění techniky,“ uvedl Ing. Stanislav Jaša, ředitel a předseda představenstva Zemědělského družstva Budišov. Seče mívají dvě. Z první sklizně je veškerá hmota určena na senáž. Menší žací lišty udělají asi 100 hektarů, starší kombinace 200 hektarů a X8 poseče zbývající plochu. Ve druhé seči sklízejí jetele a trávy z celkem 450 hektarů. Seno dělají z asi 100 hektarů menších ploch z první i druhé seče. Objemy vyrobené senáže a kukuřičné siláže jsou velké, denní spotřeba na krmnou dávku pro živočišnou výrobu a dvě bioplynové stanice představuje až 100 tun.   Letos šestnáctá sezona s PÖTTINGERem  Když uvedeme stručnou rekapitulaci strojů PÖTTINGER v ZD Budišov, během let prodali jeden vůz EUROPROFI 3 L, druhý slouží doplňkově. Vůz JUMBO 8000 L se dvěma vozy JUMBO 10010 L COMBILINE jsou v provozu. Dva žací stroje CAT PLUS 310 T CR již prodali a třímetrová žací lišta NOVACAT 305 H je stále nepostradatelná na sečení hůře dostupných malých ploch. Na seno slouží oba obraceče – EUROHIT 61 N a HIT 810 N, které velmi dobře kopírují terén.  Menší shrnovač EUROTOP 651 je rovněž stále v provozu, i když hlavním v lince je dnes čtyřrotorový TOP 1252. „Po jeho zprovoznění nikdo nechtěl jezdit s menším shrnovačem, protože už nestíhal nahrabovat. Velký shrnovač pracuje perfektně, co žací kombinace poseče, to rychle a čistě z dvanácti a půl metru shrne do pravidelného řádku,“ říká spokojeně ředitel.   

Od orby, přes přípravu až po setí

Na podmítky a přípravu půdy se v družstvu vybavili dvěma univerzálně použitelnými diskovými podmítači TERRADISC 6000 T a TERRADISC 6001 T. Na hluboké zpracování slouží polonesený pluh SERVO 65 NOVA. Podmítače TERRADISC zvládnou všechny podmítky po sklizni, připravují pozemky před setím a zapravují zelené hnojení u meziplodin, to je skoro 500 hektarů. V přípravě před setím, pokud to není pod řepku, přejedou podmítače pozemek dvakrát a do toho seje secí stroj. Před podzimním setím ozimů pak stačí jeden přejezd a jede secí stroj. Některé pozemky obhospodařují bezorebně, ale pluh SERVO 65 NOVA slouží na přípravu pod řepky, to je 180 až 200 hektarů. Na podzim potom stihne připravit na jaro asi 300 hektarů a případně zaorává část meziplodin.   

Kvalitně připraví a zaseje

Univerzální secí stroj TERRASEM C8 pracuje v agregaci s traktorem 295 koní. Seje všechno kromě kukuřice. Má velký zásobník, to znamená méně časté plnění osivem a úsporu času. „Ze záběru šest metrů jsme šli na osm, tím se setí značně urychlilo. Výborně kopíruje náš členitý terén, půdu si perfektně připraví a přesně vyseje množství osiva, které nastavíme. K jeho seřizování, provozní spolehlivosti a výkonnosti nemáme žádné připomínky. Za sezonu zaseje na vlastní výměře až 1 350 hektarů, celkem od pořízení za pět sezon zasel bezmála 5 500 hektarů,“ oceňuje práci secího stroje Ing. Jaša. V daných podmínkách zaseje TERRASEM C8 v průměru 30 až 40 hektarů za prodlouženou směnu. Při jeho pracovním záběru osm metrů a vysoké výkonnosti lze na optimální půdní podmínky počkat a bez problémů stíhat agrotechnické termíny. Pro ještě efektivnější agrotechnické operace včetně setí chtějí v Budišově začít využívat na traktorech navigaci GPS.

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...