Kypřič TERRIA prošel na jedničku

Kypřič TERRIA prošel na jedničku

K+K Břilice na Jindřichohradecku hospodaří v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. O to je to náročnější, musí se přizpůsobovat podmínkám ochranářů a respektovat významné přírodní rezervace a památky. A to přesto, že Třeboňsko má převážně zemědělský charakter.

„Aktuálně hospodaříme na necelých 2 900 hektarech zemědělské půdy, z toho je 2 163 orné a 675 hektarů trvalých travních porostů. Ve 420 metrech nad mořem tvoří pozemky převážně těžké jílovité půdy. Na orné půdě je nejvíce zastoupena kukuřice na siláž, 550 hektarů. Následuje řepka ozimá 400 hektarů, pšenice ozimá 360 hektarů, žito loni 300 hektarů, ječmen jarní sladovnický 300 hektarů a doplňkové plodiny jsou trávy na osivo zhruba na 150 hektarech. Kromě kukuřice na siláž pro živočišnou výrobu jsou to všechno tržní plodiny. V živočišné výrobě chováme masný skot plemen charolais a limousin, základní stádo čítá 120 krav. Celkem máme 620 kusů všech kategorií, do odchoven prodáváme chovné plemenné býky a dalším chovatelům březí jalovice. Nakupujeme i zástavový skot, všechno na výkrm a vlastní obnovu stáda,“ představil hlavní zaměření zemědělského podniku K+K Břilice jeho majitel Ing. Jan Kačerovský. Zabezpečení solidní úrody včetně kvalitních objemných krmiv pro živočišnou výrobu vyžaduje moderní strojový park, aby veškeré agrotechnické operace postupovaly rychle a v optimálních termínech. Z techniky Pöttinger využívají v K+K Břilice zatím patnáct strojů, ale další, v daných půdních podmínkách již vyzkoušené novinky, mají v plánu pořídit ještě letos.

Ing. Jan Kačerovský (vlevo), majitel zemědělského podniku K+K Břilice se sídlem v Třeboni v okrese Jindřichův Hradec a Ing. Zdeněk Bílý, zástupce společnosti Pöttinger pro Českou republiku.

Pícniny sklízejí dvěma třímetrovými nesenými diskovými žacími stroji NOVACAT 302 ED s prstovým lamačem EXTRA DRY. Podle potřeby čechrají píci na menších pozemcích starší obraceče EUROHIT 910 A a EUROHIT 910 AZ a potom dva velké obraceče HIT 10.11 T. Do řádku píci shrnuje dvourotorový středový shrnovač TOP 972, to je nejstarší stroj z roku 2011, ale je stále funkční a provozně spolehlivý.

„Poměrně větší zastoupení mají v našem podniku stroje Pöttinger na zpracování půdy a setí,“ ujal se slova agronom Ing. Martin Trubač. „Na přípravu půdy máme šestimetrový radličkový podmítač SYNKRO 6030 T NOVA s nonstop jištěním radliček proti přetížení a šestimetrový polonesený diskový podmítač TERRADISC 6001 T vhodný pro kvalitní promíchání půdy s rostlinnými zbytky. Po výborných zkušenostech bychom chtěli pořídit ještě jeden diskový podmítač TERRADISC 6001 T na rychlejší zvládnutí prací a úsporu času. Hlubší zpracování půdy dělají pluhy SERVO 6.50 PLUS a SERVO 25. Uvažujeme ještě o novém osmiradličném pluhu SERVO T 6000 PLUS NOVA.

V plánu mají v K+K Břilice pořídit další pluh, tentokrát osmiradličný polonesený otočný SERVO T 6000 PLUS NOVA s automatickým dotěžováním zadní nápravy traktoru systémem TRACTION CONTROL.

Na setí jdeme cestou většího záběru, takže secí stroj TERRASEM C6 nahradil předloni univerzální osmimetrový secí stroj TERRASEM C8. Má moderní distribuční systém osiva, což znamená přesný počet zrn v řádku, úsporu osiva a prakticky žádné přesévání. Pracovní rychlost není taková, jak bychom si představovali, protože máme menší pozemky a hodně přejezdů. Přesto jeho pracovní záběr výkonnost udělá. Když jsou dobré podmínky, tak 60 až 70 hektarů za prodlouženou směnu v agregaci s traktorem 370 k,“ popsal pracovní postupy agronom.

Univerzální secí stroj TERRASEM C8 je promyšleným konceptem. S dvouřadým diskovým podmítačem, pneumatikovým válcem a nosníkem botek spojuje kroky předseťové přípravy půdy, tvorby seťového lůžka, uložení osiva a zpětného utužení. Záběr má osm metrů a pracuje v agregaci s traktorem 370 k s navigací.

Na druhém menším středisku s 500 hektary orné půdy využívají třímetrový radličkový podmítač SYNKRO 3030 NOVA a od roku 2018 čtyřmetrový nesený pneumatický nástavbový secí stroj AEROSEM 4002 ADD, který kombinují s výměnným systémem – strojem pro předseťovou přípravu FOX 400 D nebo s rotačními bránami LION 4002. Obě alternativy využívají podle aktuálních podmínek. Brány LION jsou vhodnější za vlhka a FOX spíše na jaře v sušších půdách. Secí stroj AEROSEM 4002 ADD je vybavený inteligentním dávkovacím systémem IDS pro automatickou redukci výsevku při setí kolejových řádků nebo setí na poloviční záběr. Na podzim s ním zakládají porosty řepky, žita, tritikále a na jaře trávy a jarní ječmeny. Za sezonu zaseje asi 200 hektarů. Do budoucna plánují šestimetrový secí stroj AEROSEM VT 6000 DD se systémem botek DUAL DISC a rotačními bránami LION.

Minulou sezonu testovali v K+K Břilice na svých pozemcích pro výrobní závod Pöttinger ve Vodňanech pětimetrový radličkový podmítač a kypřič TERRIA 5040. Zkušenosti s tímto strojem v různých podmínkách během celé sezony je natolik oslovily, že se rozhodli si ho pořídit. „Se strojem TERRIA jsme loni zkoušeli první podmítky do 10 cm a přípravu pod řepku do 15 až 20 cm, dohromady kolem 400 hektarů. Příprava před podzimním setím byla do hloubky 15 cm, ale na některých parcelách, podle půdních podmínek, jsme stroj pustili až do 30 cm, aby prokypřil utuženější místa. Celkem u nás za sezonu odpracoval kolem tisícovky hektarů v agregaci s nejsilnějším traktorem 370 k,“ uvedl praktické zkušenosti Václav Buman, který s radličkovým podmítačem TERRIA 5040 pracoval. A zmínil další vítané přednosti testovaného stroje, který jim nabídl širokou škálu pro kvalitní zpracování půdy. Od plošného zpracování strniště, požadovaného promíchání půdy až po hlubší kypření. Standardně je stroj vybaven systémem pro hydraulické nastavení hloubky a nonstop jištění radliček proti přetížení je nezbytné pro bezproblémový provoz, zejména u větších překážek a kamenů.

Zleva obsluha strojů Pöttinger Václav Buman, uprostřed agronom Ing. Martin Trubač a vpravo vedoucí prodeje strojů společnosti Agrozet České Budějovice na pobočce v Jindřichově Hradci Tomáš Láf.

Vyzkoušeli také nabídku různých válců v závislosti na typu půdy. Všechny se vyznačují přesným zpracováním a dokonalým přizpůsobením nerovnostem, což je předpokladem pro rovnoměrnou kvalitu zpracování po celém pracovním záběru kypřiče TERRIA. Například gumový mačkací válec je vhodný do různorodých půd. Řezací válec PACKER se osvědčil při zpracování většího množství rostlinných zbytků a na vlhčích půdách. Segmentový válec TANDEM CONOROLL má dvě řady válců, které do sebe zapadají, perfektně drobí hroudy za všech podmínek i ve velmi tvrdých a suchých půdách.

Radličkový podmítač / kypřič TERRIA 5040 s válcem TANDEM CONOROLL.

„Nejvíce nás přesvědčil dvojitý segmentový válec TANDEM CONOROLL. Pracoval výborně, má samočistící účinek, když se najede do něčeho mokrého nebo je více zbytků po sklizni. Válce do sebe zapadají, otočí se proti sobě a vyčistí se, takže nebyl problém s ucpáváním rostlinnými zbytky nebo zeminou. Také se mi líbí, že válec nemá škrabky, to znamená větší průchodnost, žádný odpor, žádné zabořování nebo nutnost seřizování během práce. Do našich půd je to perfektní válec, který umožňuje přesně reagovat na všechny provozní podmínky,“ vysvětlil Václav Buman důvody ke spokojenosti při práci s testovaným strojem. Nový radličkový podmítač TERRIA by se však měl v K+K Břilice už letos začít podílet na obdělávání půdy. Ať již plošným zpracováním strniště, na přípravě před setím nebo hlubším kypřením.

„U kypřiče TERRIA jsem nastavil hydraulické jištění, je to lepší oproti stroji SYNKRO, nejsou tam rázy a chod stroje je klidnější. Dobrá je jeho provozní nastavitelnost, jednoduchá výměna opotřebitelných dílů a není tam ani moc maznic, o to jednoduší a rychlejší je příprava před zahájením prací,“ říká zkušená obsluha.

Podobné články

Newsletter

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies

Doba trvání

Cookie souhlas

Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“.

6 Měsíce

Země (vrstva) a jazyk (dlouhý)

Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk.

6 Měsíce

Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies

Doba trvání

Google Analytics

Analýza používání webové stránky, viz níže.

6 Měsíce

Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies

Doba trvání

YouTube

Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče.

6 Měsíce

Více informací
Více informací
Loading...