Kvalitněji a rychleji na farmě i ve službách

Kvalitněji a rychleji na farmě i ve službách

Soukromou farmu Miksa v obci Dobrohostov na Havlíčkobrodsku založil v roce 1990 Jan Miksa a od roku 1998 ji provozuje syn Petr Miksa. Jednatřicet strojů Pöttinger pořizovaných od roku 1999 jasně dokazuje, že farma patří mezi nejstarší a největší uživatele techniky této značky. Na snímku je Petr Miksa (vlevo) s Pavlem Vencovským ze společnosti ZETKOM Servis při předání řádkovače MERGENTO VT 9220.

Farma obhospodařuje 130 ha trvalých travních porostů a zabývá se chovem masného skotu. Hlavní činností je však poskytování služeb v oblasti sklizně pícnin, silážní kukuřice a zpracování slámy. „Děláme služby v různých regionech a podmínkách, od jihu Moravy až na Vysočinu a podle zájmu i jinde. Sem tam přibereme někoho nového, ale dá se říci, že už máme stálé zákazníky. Během sezony je s technikou v provozu kolem deseti zaměstnanců a dva rodinní příslušníci,“ uvedl Petr Miksa. Nutnost provést sklizňové práce ve službách kvalitně, rychle a s vysokou výkonností vyžaduje zkušenosti, profesionální přístup a moderní techniku s velkými pracovními záběry. Všechny stroje jsou využívány na základě objednávky zákazníka a podle náročnosti provozních podmínek sklizně.

Pracovníci farmy za rok sklidí okolo 4 000 ha pícnin na orné půdě a z trvalých travních porostů. K tomu slouží dvě linky. Jednu tvoří novější žací kombinace NOVACAT S10 s čelním žacím strojem NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER. V druhé lince pracuje žací kombinace NOVACAT X8 ED s čelním strojem NOVACAT 301 F ED ALPHA MOTION a vybavená je prstovými kondicionéry EXTRA DRY pro lepší zasychání hmoty. Případně při sklizni vypomáhá ještě samostatný čelní žací stroj NOVACAT 301 F ALPHA MOTION.

Petr Miksa je s kvalitou práce i spolehlivostí žacích kombinací Pöttinger spokojený. Na snímku je u kombinace NOVACAT X8 ED vybavené prstovým kondicionérem. V roce 2022 pořídil další žací kombinaci NOVACAT S10.

Z obracečů slouží HIT 12.14 T se záběrem 12,70 metru a osmirotorový EUROHIT 810 N se záběrem 7,70 metru. Hmotu do řádků shrnuje čtyřrotorový TOP 1252 C s pracovním záběrem 12,50 metru a dvourotorový stranový shrnovač TOP 652 se záběrem 6,40 metru. Za sezonu zpracují obraceče kolem 1 000 ha a shrnovače 3 000 ha, ale někdy až kolem 5 000 ha. „Přestože podmínky sklizně, hlavně na cizích pozemcích, jsou mnohdy velmi náročné, s provozní spolehlivostí strojů Pöttinger jsme nadmíru spokojeni. Na žacích strojích jsme zatím kromě výměny opotřebitelných dílů nic neměnili a neopravovali. Také obraceče a shrnovače jsou jednoduché a naprosto bezproblémové stroje,“ uvedl důvody ke spokojenosti farmář.

Širokozáběrový tažený obraceč HIT 1214 T s pracovním záběrem 12,70 metru.

Novinkou na farmě Petra Miksy je pásový řádkovač MERGENTO VT 9220 s pracovním záběrem až 9,20 metru při ukládání středového řádku a 8,70 metru při ukládání stranového řádku. Určený je pro sklizeň vojtěšky, jetele, travních porostů i slámy. Farma Miksa tak nabízí od roku 2022 ve službách novou technologii na sklizeň pícnin, která je ještě šetrnější a výkonnější.

Zástupce firmy Pöttinger pro Českou republiku Ing. Zdeněk Bílý (vlevo), vpravo je Radek Bruknar, zástupce společnosti ZETKOM Servis, která stroj MERGENTO VT 9220 dodala Petru Miksovi (druhý zprava) a vedle něho obsluha nového stroje Milan Korbela, který si pochvaluje jednoduché ovládání, rychlou a kvalitní práci.

„Pásový řádkovač MERGENTO VT 9220 jsme pořídili kvůli vyšší rychlosti sklizně a lepšímu nahrnování hmoty bez nečistot. Je to novinka a koupili jsme ji bez předchozího vyzkoušení, ale předpokládáme, že jsme zvolili správně, tak jako zatím vždycky u strojů Pöttinger. První zkušenosti potvrdily, že stroj pracuje výborně a žádné problémy snad nenastanou. Využijeme ho hlavně ve službách. Má za sebou už hodně hektarů, zkoušeli jsme s ním louky, jetele, GPS, dělá pěknou práci, hmota je čistá, bez kamenů a hlíny,“ říká spokojeně Petr Miksa, který nelpí na zažitých postupech a pořizuje moderní stroje splňující nejvyšší nároky.

Řádkovač MERGENTO VT 9220 pracuje v agregaci s traktorem 150 k ve všech podmínkách. Oproti rotorovým shrnovačům představuje výhodu jeho značná flexibilita v odkládání hmoty. Připravují s ním řádky s ukládáním doleva, doprava, doprostřed nebo dva jednotlivé řádky do obou stran zároveň. S řádkovačem lze zformovat i jenom jeden či dva řádky na celou louku, když je výnos opravdu nízký.

Nový pásový řádkovač MERGENTO VT 9220 s pracovním záběrem až 9,20 metru umí ukládat středový i stranový řádek. Určený je pro sklizeň vojtěšky, jetele, trvalých travních porostů a také slámy. Pokud je méně hmoty, MERGENTO VT 9220 dokáže vytvořit dvojitý řádek ze záběru až osmnáct metrů.

„Ve službách bylo na jednom pozemku málo hmoty a řádkovač dokázal shrnout čistou píci z nějakých 18 metrů. Vzal pozemek z každé strany, jel tam a zpátky a udělal jeden řádek. To se zákazníkům líbí,“ podotkl farmář. Při sběru strojem MERGENTO mimo jiné oceňuje, že u jetele a vojtěšky je mnohem menší odrol lístků než u rotorových shrnovačů. Spokojeny jsou i obsluhy sklízecích řezaček, kterým odpadá opakované broušení nožů na řezacím bubnu hlavně kvůli kamenům a nečistotám v pícninách sklízených z orné půdy. Je to podle farmáře ideální stroj právě na sklizeň pícnin na orné půdě určených na výrobu kvalitních senáží na krmení a pro bioplynové stanice.

Výkonnost pásového řádkovače v podmínkách na Vysočině, kde jsou menší pozemky a hodně svahovité, je kolem 50 až 60 ha za den při pracovní rychlosti 11 až 12 km/h. Na rovných pozemcích není problém za den shrnout píci z plochy 80 ha. „Záleží na tvaru a nerovnostech pozemku, někde můžeme jet i vyšší pojezdovou rychlostí. Vede si znamenitě a jeho denní výkonnost je velká,“ popisuje začátky s novým strojem Petr Miksa.

Tok píce ze země na pás je rovnoměrný díky souhře řízeného sběrače, přítlačných válečků a vodicí plachty. Výsledkem jsou pravidelné řádky.

Stroj zvládá hladce nabírání a řádkování hmoty, i když jede rovnoběžně s podélně uloženými řádky těžké hmoty od žací kombinace. Přitom po posekané ploše je možné se pohybovat jakkoli. Hladká práce v posečeném porostu je výsledek dobře pracujícího řízeného sběrače. Rovněž i světlá výška podvozku je dostatečná pro formování těch největších středových řádků. Díky velkému rozchodu podvozku je shrnovač zároveň stabilní i v průběhu otáčení na svazích a na souvratích. Na souvratích se souprava otáčí snadno, bez rozhrnování již hotových řádků díky dostatečné světlé výšce zvednutých jednotek. Souběžně se zvednutím stroje do polohy pro otáčení na souvratích dojde automaticky k zastavení pohybu pásů. Dobu zpoždění doběhu pásů je možné si v menu pro nastavení stroje změnit. Při další jízdě a opětovném spuštění jednotky do pracovní polohy se pás automaticky znovu rozběhne. To zaručuje přesné dokončení i začátek následného řádku. Obsluha navíc těží ze značné úspory času, protože příčný dopravníkový pás nejede na konci řádku naprázdno. Napnutí pásů lze snadno provést dobře přístupnou pákou.

Sklízená plodina je šetrně sbírána ze země aktivně řízenými prsty a urychlována směrem k příčnému dopravnímu pásu. Významnou předností řádkovače MERGENTO VT 9220 je jeho nízká hmotnost. S traktorem 150 k pracuje snadno i v kopcích při spotřebě dva až tři litry nafty na hektar, což je méně než při práci s rotorovými shrnovači.

Správné nastavení stroje rozhodujícím způsobem ovlivňuje jeho spolehlivost a životnost, kvalitu práce a vynaložené prostředky. Dobře nastavený pásový řádkovač dokáže vysbírat veškerou hmotu, což je v letošním roce postiženém suchem velmi důležité. Jako přednost spatřuje Petr Miksa, že v prostoru mezi prsty sběrače jsou umístěny proužky z tvrdého plastu. Jsou při práci odolné, zároveň ale pružné a nepraskají.

Inteligentní komunikaci mezi traktorem a pásovým řádkovačem MERGENTO pomocí terminálu ISOBUS si obsluha pochvaluje. Na obrazovce v traktoru má všechny údaje, které potřebuje pro každodenní práci se strojem. V zorném poli má celý stroj na velké obrazovce. Ovládání je prostřednictvím joysticku traktoru a vnějších hydraulických okruhů. Elektronika šikovně napovídá, jaké úkony má obsluha provést také při sklápění stroje. Sklopený do transportní polohy má MERGENTO VT 9220 celkovou výšku do čtyř metrů. Pokud je ale zapotřebí v nájezdu na pole překonat větší nerovnost, pak může být řádkovač přizvednutý, čímž se získá větší světlá výška.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...