Sklizeň ve dvou krocích

Sklizeň ve dvou krocích

Soukromý zemědělec Jan Hlaváček hospodaří v Boleboři na Chomutovsku. Na snímku je s pracovníky střediska v Chomutově společnosti Agrozet České Budějovice s Peterem Barcou (vpravo) a Ing. Tomášem Cinkou (vlevo).

Rodinná farma v Boleboři na Chomutovsku hospodaří od roku 1997. Zakladatelem byl Miroslav Hlaváček, o pár let později se přidal a farmu převzal jeho syn Jan Hlaváček. Oblasti kolem Chomutovska s nadmořskou výškou okolo 600 metrů jsou ideální pro chov masného skotu, proto od počátku je hlavním zaměřením farmy živočišná výroba. Základní stádo plemene hereford čítá 150 krav a v letošním roce založili menší stádo plemene limousine. Rostlinná výroba slouží v prvé řadě na výrobu kvalitních objemných krmiv pro skot. Na 180 ha orné půdy pěstují převážně obiloviny, z nichž 80 procent je tržní produkce, dále vojtěšku a letos kvůli obměně plodin zařadili do osevního postupu také řepku. Trvalých travních porostů sklízejí okolo 370 ha. „Děláme také služby,“ dodal Jan Hlaváček. „Převážně sklizeň pícnin v naší oblasti plus podle zájmu služby v lesní prvovýrobě, jako je rekultivace, zakládání školek a jejich provoz.“ Významným pomocníkem na farmě v Boleboři je technika Pöttinger, a to již od roku 2005. Až do současnosti pořídili celkem třiadvacet strojů na sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí. Hodně z nich je stále v provozu. „První byl shrnovač EUROTOP 421 A a potom jsme přikupovali stroje skoro každý rok, hlavně linky na sklizeň pícnin. Některé starší stroje jsme již vyměnili za nové s větším záběrem a vyšší výkonností,“ říká farmář.

Detail šnekového dopravníku u žacího stroje NOVACAT 302 CF, který umožňuje sklizeň ve dvou krocích.

Z žacích strojů je v provozu nejnovější nesený diskový NOVACAT 302 CF se šnekovým dopravníkem CROSS FLOW, který pracuje v kombinaci s čelním žacím strojem NOVACAT 301 F APLPHA MOTION. Šnekový dopravník CF je hospodárná varianta pro tvorbu řádku. Urychluje sklizeň díky menšímu počtu operací a tím i lidí. Úsporu přináší i agregace s traktorem o výkonu jen 100 k a nízká spotřeba opotřebitelných dílů. Za sezonu poseče tato kombinace zhruba polovinu z celkově sklízených asi 300 ha. V provozu je na farmě ještě zadní diskový žací stroj NOVADISC 350 s bočním zavěšením a další dva zadní diskové žací stroje NOVADISC 225, které však kvůli suchu a menšímu množství hmoty letos na sklizeň nevyužili. Žací stroje jsou podle farmáře energeticky nenáročné, v horských podmínkách jsou provozně spolehlivé a s minimálními nároky na údržbu.

Nesený diskový žací stroj NOVADISC 350 s pracovním záběrem 3,46 metru při sklizni pícnin.

Píci podle potřeby obrací jedenáctimetrový HIT 10.11 T, který v příznivých podmínkách zvládne za den 50 ha. Ze shrnovačů se osvědčil dvourotorový středový TOP 762 C pro tvorbu rovnoměrného a vzdušného řádku. V roce 2022 pořídili dvourotorový stranový shrnovač TOP 662, dobře přizpůsobitelný práci na svazích. „Posečený materiál nám letos usychal hned za žacími stroji, takže obraceče jsme zapojili minimálně. Ale třeba loni jsme obraceli 300 ha. Na obracení a shrnování stačí slabší traktory, nový shrnovač TOP 662 zvládne kvalitní práci s traktorem 50 k i v obtížných podmínkách. Co se týká sečení, obracení a shrnování, za ty roky máme všechno kolem pícnin vyzkoušené.

Loni jsme urychlili sklizeň senáže žacím strojem s řádkováním pomocí šnekového dopravníku a letos jsme linku doladili zakoupením lisu v kombinaci s ovíječkou. Opět jsme uspořili čas a jednoho člověka. V současnosti mám pět zaměstnanců, z nichž tři pracují v živočišné výrobě a dva se pohybují kolem rostlinné výroby. Sám také pracuji s technikou na poli,“ uvedl Jan Hlaváček.

Lis na kulaté balíky s variabilní komorou a integrovanou ovíječkou IMPRESS 3160 VC PRO se umí výborně přizpůsobit různým podmínkám sklizně a bezpečně ukládá balíky ovíjené do sítě nebo do fólie i na velkých svazích. Použitím maximálního počtu 32 nožů lze dosáhnout nejkvalitnější řez až k okraji balíku a délku řezanky 3,6 cm. Stranově výsuvný nosník nožů EASY MOVE je na trhu jedinečný a umožňuje jednoduše a rychle nože vyměnit. Lis optimálně zhutní jakýkoli lisovaný materiál do balíků o různém průměru, ať už senáže a slámy tvrdé jako kámen nebo ponechá vzdušné jádro pro vydýchání sena, aby chovatel získal co nejkvalitnější objemné krmivo. „Tři čtvrtiny plochy pícnin jsme letos sklízeli novým lisem. V agregaci s traktorem 170 k zpracoval balíky sena i senáže. Oceňuji jeho vysokou variabilitu, můžeme si zvolit hmotnost a velikost balíků, balení do sítě nebo do fólie, řezat na 32, 16 nebo jen 6 nožů. Vojtěšku jsme letos řezali s polovinou nožů. Vyloženě krátká řezanka není pro skot to nejlepší, zvířata pak mají problémy při zažívání,“ říká zkušený farmář a pochvaluje si, že letošní sklizeň proběhla pouze ve dvou krocích. „Sečení se šnekovým dopravníkem do řádků a pak jel přímo lis. Ve dvou lidech jsme dokázali v krátké době sklidit neskutečné množství hektarů. S žací kombinací nebyl problém sklidit i v náročnějších kopcích dvacet hektarů za den. Lis by měl letos udělat celkem asi 2 900 balíků,“ dodal.

Lis na kulaté balíky s variabilní komorou a integrovanou ovíječkou IMPRESS 3160 VC PRO je vybavený obvodovým fóliovým vázáním, které více stlačí vnější vrstvu hmoty, což zajišťuje mj. tvarovou stabilitu balíku.

Na farmě opustili senážování do žlabu, kde bývaly ztráty krmiva minimálně dvacet procent. Ve fólii je zkrmitelnost senáže stoprocentní. Do fólie balí také 40 procent slámy, aby v zimním období měla telata po narození čistou a suchou podestýlku. Balit slámu do fólie plánují i ve službách, umožní to přepravu na větší dojezdové vzdálenosti bez ohledu na deštivé počasí. Farmáře překvapila velká hmotnost lisu, a přitom jeho obratnost v terénu. „Tím, že má lis nízké těžiště a tandemovou nápravu, je při práci stabilní, udrží se na jakémkoli kopci a neuhýbá do strany,“ podotkl spokojeně. Chválí také centrální mazání hlavních ložisek a řetězů, takže obsluha ušetří denně hodně času. Provoz lisu nastavuje a ovládá na velké obrazovce terminálu ISOBUS a pomocí kamer má pod kontrolou, že lis opustí jen pečlivě zabalený a kompletní balík. Do budoucna uvažuje, že stroj vybaví ještě dalšími kamerami, aby vizuálně dohlížel na všechny pracovní operace z kabiny traktoru. V této souvislosti se Jan Hlaváček nezapomněl zmínit o vstřícné komunikaci s pracovníky servisního střediska společnosti Agrozet České Budějovice v Chomutově při seznamování se s ovládáním a seřizováním nového lisu.

Zkušenosti s technikou od firmy Pöttinger a dostupnost servisního zázemí a náhradních dílů rozhodovaly o pořizování strojů nejen na sklizeň pícnin, ale také na zpracování půdy a setí. Na farmě Boleboř využívají diskový podmítač TERRADISC 5001 T s pracovním záběrem pět metrů. Po sklizni s ním dělají mělkou podmítku do 10 cm, podle podmínek přípravu pozemků před setím a využívají ho při obměně trvalých travních porostů. S traktorem 170 k za sezonu zpracuje kolem 150 ha.

S univerzálním secím strojem TERRASEM R3 se záběrem tři metry sejí na farmě všechny plodiny na orné půdě. Ročně zaseje kolem 140 až 150 ha a bez problémů pracuje i s traktorem o výkonu 120 k.

„Máme různé typy půd, od písčitých, jílovitých až po kamenité, a přesto je opotřebení strojů Pöttinger nízké. Výměna opotřebitelných dílů je snadná, stejně jako běžná údržba. A to je hospodárnost a efektivita, kterou vítám,“ zdůraznil Jan Hlaváček a podotkl, že přínos spolehlivé a výkonné techniky spočívá jednak v úspoře pracovních sil, protože každá pracovní síla představuje náklady, a také v úspoře dalších provozních nákladů na všechny pracovní operace. Například po přípravě pozemku diskovým podmítačem může jet secí stroj TERRASEM R3 s pracovním záběrem tři metry. Seje všechny plodiny na orné půdě, to je kolem 150 ha. Průměrná spotřeba u traktoru s diskovým podmítačem TERRADISC 5001 T je 5 až 6 litrů nafty na hektar při pracovní rychlosti 8 až 14 km/h, podle typu půd a náročnosti terénu. Spotřeba se secím strojem TERRASEM R3 se pohybuje kolem 8 až 9 litrů na hektar při pracovní rychlosti 8 až 12 km/h.

Na podzim zpracovává asi 50 ha výměry orné půdy otočný čtyřradličný nesený pluh SERVO 35 S NOVA, který zapravuje také hnůj.

 

Stroje Pöttinger na farmě Boleboř a rok jejich pořízení

Shrnovač EUROTOP 421 A                          2005

Obraceč EUROHIT 69 AZ                             2006

Žací stroj NOVACAT 265 H ED                    2006

Shrnovač EUROTOP 651                             2006

Senážní vůz EUROPROFI 5000 L                 2008

Žací stroj NOVACAT 266 F                           2008

Žací stroj NOVACAT 305 H ED                    2008

Shrnovač EUROTOP 651                             2010

Secí stroj TERRASEM R3                              2010

Žací stroj NOVACAT 265 H                          2011

Žací stroj NOVADISC 350                            2013

Obraceč HIT 10.11 T                                    2013

Žací stroj NOVACAT 301 F ALPHA              2014

Žací stroj NOVADISC 350                            2014

Shrnovač TOP 762 C                                   2014

Žací stroj NOVADISC 225                            2016

Žací stroj NOVADISC 225                            2017

Pluh SERVO 35 S NOVA                               2017

Podmítač TERRADISC 5001 T                     2019

Shrnovač TOP 461 A TOPTECH PLUS        2019

Žací stroj NOVACAT 302 CF                        2021

Lis s ovíječkou IMPRESS 3160 VC PRO      2022

Shrnovač TOP 662                                      2022

Podobné články

Newsletter

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies

Doba trvání

Cookie souhlas

Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“.

6 Měsíce

Země (vrstva) a jazyk (dlouhý)

Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk.

6 Měsíce

Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies

Doba trvání

Google Analytics

Analýza používání webové stránky, viz níže.

6 Měsíce

Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies

Doba trvání

YouTube

Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče.

6 Měsíce

Více informací
Více informací
Loading...