Dáváme přednost kvalitě a spolehlivosti

Dáváme přednost kvalitě a spolehlivosti

„Mezi hlavní činnosti naší ekologické farmy patří pěstování BIO obilovin, chov masného skotu, bioplynová stanice a sušička ovoce, jejíž produkty pravidelně získávají označení Regionální potravina,“ představil stručně zaměření společnosti REGENT PLUS Žlutice, spol. s r.o., na Karlovarsku její jednatel Luděk Civín.

Společnost hospodaří na 1 945 ha zemědělské půdy, z toho je asi 950 ha orné, ostatní jsou trvalé travní porosty. Typy půd jsou tam hodně abrazivní a kamenité, nadmořská výška 570 až 650 metrů a místy hodně svahovitý terén. V živočišné výrobě chovají masný skot, celkem asi 1 000 kusů, základní stádo je 400 krav. Na orné půdě jsou hlavními tržními komoditami pšenice ozimá, oves, žito a v poslední době také špalda. Z dalších plodin pěstují kukuřici, většina je určena pro bioplynovou stanici o výkonu 750 kW, a na zbývající výměře, podle roku, čirok s peluškou jako bílkovinné rostliny. Ornou půdu pravidelně hnojí hlubokou podestýlkou ze zimovišť skotu a separátem z bioplynové stanice. Hnůj zapravují do hloubky 25 cm dva sedmiradličné pluhy SERVO 6.50 NOVA s mechanicky nastavitelným pracovním záběrem a s nonstop jištěním těles.

Trvalé travní porosty každoročně obnovují přibližně na 50 ha směsí jetelotrav. Z první seče, která začíná většinou poslední týden v květnu, sklízejí okolo 25 tun hmoty z hektaru. Druhá seč bývá na přelomu srpna a září. U obnovených porostů mohou být dvě až čtyři seče. Pro potřeby skotu je určena píce z první sklizně. Kolem 2 500 tun je uloženo ke konzervaci do senážního žlabu, plus asi 3 000 balíků senáže a 2 000 balíků sena. Veškerá další úroda už putuje do bioplynové stanice. U slámy záleží, jaký je rok, obvykle sklidí 4 000 až 6 000 balíků.

Disková žací kombinace NOVACAT X8 ED COLLECTOR s čelní žací lištou NOVACAT 301 F ED ALPHA MOTION má za sebou šest sezon. Každoročně poseče kolem 1 500 ha ve dvou sečích v agregaci s traktorem 360 k.

„Na sklizeň pícnin máme kompletní výkonnou linku Pöttinger. Většinu ploch sklízí disková žací kombinace NOVACAT X8 ED COLLECTOR s příčnými shazovacími pásy a s čelní žací lištou NOVACAT 301 F ED ALPHA MOTION. Pracovní záběr má 8,30 metru. S pomocí shazovacích pásů COLLECTOR můžeme pokos odkládat podle potřeby – rovnoměrně na široko, do jednoho řádku nebo do tří samostatných řádků, případně kombinovaně. Rychlost pásů se dá plynule nastavit. Druhou, menší šestimetrovou žací kombinaci, tvoří třímetrový žací stroj NOVACAT 302 ED s čelním žacím strojem NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO. Tato kombinace vypomáhá podle potřeby, seče nedopasky a malé plochy. U všech žacích strojů využíváme prstový kondicionér pro rychlé zavadnutí hmoty,“ uvedl vedoucí výroby Tomáš Hulínský.

K obracečům není co dodat, jak podotkl vedoucí výroby. Fungují perfektně a nemají konkurenci. Osmirotorový HIT 8.81 z roku 2018 stejně jako starší šestirotorový obraceč EUROHIT 610 N z roku 2012 splňují nejvyšší nároky. Za rok čistě a šetrně připraví píci na sklizeň sena na 200 až 300 ha v agregaci s traktory od 70 k.

Luděk Civín (vpravo), jednatel společnosti REGENT PLUS Žlutice, spol. s r.o., s Tomášem Hulínským, vedoucím výroby. Na snímku před dvourotorovým středovým shrnovačem TOP 962 C pořízeným před pěti lety.

Provozně spolehlivé jsou také shrnovače. Dourotorový stranový TOP 662 s maximálním záběrem 7,30 metru se dokáže přizpůsobit množství posečené hmoty i práci na svazích. Novější dvourotorový středový shrnovač TOP 962 C se záběrem 9,60 metru tvoří pravidelné a vzdušné řádky vhodné pro následný sběr lisem. Za sezonu zpracuje kolem 500 ha.

Spolehlivé rotory TOPTECH PLUS u shrnovače TOP 962 C zaručují maximální stabilitu a odolnost.

Dvě sezony odpracoval na pozemcích společnosti REGENT PLUS lis s variabilní komorou a integrovanou ovíječkou IMPRESS 155 VC PRO. Sběr, lisování a zabalení hmoty do sítě nebo do fólie při jednom přejezdu znamená významnou úsporu času a provozních nákladů při výrobě kvalitního krmiva. „Pořídili jsme ho hlavně na sklizeň senáže pro skot, to je asi 3 000 balíků, potom vypomáhá při sklizni sena a slámy, takže udělá za rok celkem 5 000 balíků. Provozně a funkčně je to spolehlivý a bezproblémový stroj,“ říká Tomáš Hulínský. Dodal, že balíky dělají o průměru 120 až 130 cm, u senáže je hmotnost 850 až 1 200 kg. Lis pracuje s traktorem 250 k.

Lis s variabilní komorou a integrovanou ovíječkou IMPRESS 155 VC PRO je vhodný pro různé podmínky nasazení. Lisování a ovíjení v jedné operaci umožňuje kvalitní sklizeň při jednom přejezdu i na svazích.

Na zpracování a přípravu půdy využívají v REGENT PLUS diskový a radličkový podmítač a již zmíněné dva pluhy, které každou sezonu zpracují celou výměru orné půdy. „V našich podmínkách bychom nedosahovali uspokojivé výsledky bez orby. Tady nezasejeme hektar, který není zoraný. Práce pluhů je výborná, kdyby nebyla, tak je tady nemáme,“ zdůraznil majitel společnosti Luděk Civín.

Všechny podmítky po sklizni, to je zhruba 1 500 ha, dělá šestimetrový polonesený diskový podmítač TERRADISC 6001 T s průměrem disků 58 cm. Potom připravuje pozemky po orbě, to je dalších asi 1 500 ha. U podmítek pracuje do hloubky 10 cm, přípravu půdy, podle podmínek, do 10 až 15 cm. Zadní gumový mačkací válec povrch půdy rovnoměrně urovná a utuží, aby mohl jet přímo secí stroj. „Pro naše podmínky nenajdeme lepší stroj. Za sebou má osm sezon. Zpočátku nedělal všechno, až později začal obdělávat kolem 3 000 ha ročně. Když to spočítám celkem, zpracoval už kolem 20 tisíc ha,“ řekl spokojeně vedoucí výroby a poznamenal, že jediné, co na podmítači mění, jsou ložiska na válcích. Záběr stroje jim vyhovuje, v agregaci s traktorem 300 až 360 k pracuje rychle a spolehlivě. Precizně zapravuje rostlinné zbytky a připravuje osevní plochy.

Nejnovějším strojem na zpracování půdy je čtyřřadý radličkový kypřič/podmítač TERRIA 4040 s pracovním záběrem 4 metry. Na pozemku je stabilní a půdu zpracovává do nastavené hloubky. Vhodný je pro plošné zpracování strniště až po hlubší kypření. Právě široké možnosti obdělávání půdy v různých provozních podmínkách byl důvod, proč si tento stroj zdejší pěstitelé nejdříve vyzkoušeli a poté zakoupili.

Tažený čtyřřadý radličkový kypřič/podmítač TERRIA 4040 se záběrem čtyři metry pracuje ve společnosti REGENT PLUS od minulého roku. Pěstitelé si tento stroj vybrali kvůli široké variabilitě obdělávání půdy, od mělčího zpracování strniště až po hlubší kypření. Vybavený je nonstop jištěním radliček proti přetížení.

Secí stroj TERRASEM C4 z roku 2021 seje většinu kukuřice a pšenici špaldu na výměře asi 150 ha. „Proto jsme si ho vybrali, stroj, který zaseje špaldu, zaseje všechno,“ je přesvědčen vedoucí výroby. Podle potřeby vypomáhá čtyřmetrový TERRASEM s klasickým setím, takže celkem zaseje 500 ha za sezonu včetně obnovy luk a pastvin. Pokud jde o setí kukuřice, zatím ještě zkouší a vyhodnocují různé varianty. Vyzkoušeli rozteč secích botek 12,5 cm, 25 cm a 37,5 cm. Proběhne resumé, a na základě výsledků budou set na nejvhodnější vzdálenost mezi řádky. Kukuřice je určena hlavně pro bioplynovou stanici, je proto lepší sklízet rostliny se slabšími stonky, které jsou křehčí a ve stanici lépe zpracovatelné.

„Stroje od firmy Pöttinger mají vysokou výkonnost, jejich konstrukce je velmi kvalitní a jsou provozně spolehlivé. Výhodou je možnost si je před pořízením vyzkoušet v našich podmínkách, což jsme udělali nejen v případě kypřiče TERRIA. Orientujeme se na tuto značku a dáváme tak přednost kvalitě a spolehlivosti. Nejstarší stroje z roku 2002 jsme již vyměnili, a také do budoucna chceme postupně nahrazovat starší stroje moderní technikou této značky,“ plánuje majitel společnosti Luděk Civín.

Podobné články

Newsletter

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies

Doba trvání

Cookie souhlas

Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“.

6 Měsíce

Země (vrstva) a jazyk (dlouhý)

Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk.

6 Měsíce

Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies

Doba trvání

Google Analytics

Analýza používání webové stránky, viz níže.

6 Měsíce

Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies

Doba trvání

YouTube

Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče.

6 Měsíce

Více informací
Více informací
Loading...