Spokojnosť s podmietačom PÖTTINGER TERRADISC 5001 T

Spokojnosť s podmietačom PÖTTINGER TERRADISC 5001 T

Jednou z konateľov ZIHEKU-AGRI spol. s r.o. so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch (okres Prievidza) je Ing. Mária Obžerová.

Poľnohospodárskou prvovýrobou sa zaoberajú od roku 2000. Obhospodarujú cca 600 hektárov, z čoho 220 ha sú TTP a zvyšok pripadá na ornú pôdu. Zložením sú tieto pôdy prevažne ťažké a stredne ťažké ale aj ilimerizované (ílovité, oglejené). V okolí rieky Nitry sú zasa nivné, úrodné. Venujú sa živočíšnej, aj rastlinnej výrobe. Chovajú kravy bez trhovej produkcie mlieka (asi 190 dobytčích jednotiek) a ošípané na výkrm (asi 90 dobytčích jednotiek). V rastlinnej výrobe pestujú obilniny (pšenicu, jačmeň), repku, trávy na osivo, liečivú plodinu Ostropestrec mariánsky, aj energetickú vŕbu. Kvalitnejšie pôdy okolo rieky Nitry patria repe cukrovej. Spomenuté ilimerizované pôdy, ako nám povedala pani Obžerová, sa prezývajú aj ako „minútové pôdy“. Znamená to vraj to, že treba veľmi rýchlo (v minúte) vystihnúť čas na vykonanie spracovania pôdy, prípadne sejby. Z veľmi vlhkej pôdy sa vo veľmi krátkom čase stane suchá pôda vytvárajúca zhutnené hrudy, ktoré je veľký problém rozdrviť. Práve pri tomto neduhu im veľmi pomáha nový podmietač PÖTTINGER TERRADISC 5001 T.