Komfort a účinnost při zpracování půdy a setí

V oblasti technologií obdělávání půdy a setí Vám PÖTTINGER nabízí širokou škálu inteligentních řešení, která usnadňují a zefektivňují každodenní práci.

Detailní informace
SEED COMPLETE

SEED COMPLETE

Váš kompletní balíček pro cílené zemědělství

S cílem optimalizovat správu zemědělské půdy nabízí PÖTTINGER nástroj pro Váš úspěch se SEED COMPLETE. SEED COMPLETE je balíček s inteligentním řešením včetně komunikační jednotky, který je v nabídce pro naše secí stroje VITASEM, AEROSEM a TERRASEM.

Oba systémy jsou standardně k dispozici na stroji.

SEED COMPLETE
SEED COMPLETE

Vaše výhody se SEED COMPLETE:

 • Odlehčení řidiče automatickým zapínáním a vypínáním dávkování osiva.

 • Zvýšení efektivity rostlinné výroby a zlepšení ekonomiky podniku. Úspora provozních nákladů.

 • Při setí a hnojení nedochází k překrývání v polních klínech.

 • Zohlednění půdních rozdílů a výnosového potenciálu během setí.

SECTION CONTROL

SECTION CONTROL
SECTION CONTROL

Sekční řízení znamená automatické přepínání celého nebo částečného záběru stroje. SECTION CONTROL je komfortní, efektivní a úsporné řešení na souvratích a klínech.

Díky SECTION CONTROL získáte zejména na souvratích výhody čisté práce. Tím, že se vyhnete nežádoucímu překrývání, ušetříte náklady, vyhnete se rozdílům zralosti při sklizni, zamezíte příliš hustému porostu anebo chybějícím částem, což snižuje tlak chorob, škůdců a plevelů. Další výhodou je, že pole může být zpracováno nejprve uvnitř a následně souvratě, což eliminuje nežádoucí utužení půdy.

VARIABLE RATE CONTROL

VARIABLE RATE CONTROL
VARIABLE RATE CONTROL

VARIABLE RATE CONTROL znamená specifickou aplikaci hnojiva a osiva pro danou oblast a s ohledem na jednotlivé půdní podmínky. Základem je aplikační mapa, kterou vytvoříte před terénní prací na počítači farmy. Řešením je FMIS (systém pro správu farem a informační systém), který již nyní nabízí různí poskytovatelé. Aplikační karta poskytuje informace o dávkách přizpůsobených půdním podmínkám, které jsou identifikovány v různých barevných zónách. Při vytváření předepsaných map můžete čerpat z vlastních zkušeností týkajících se příslušného pole, vzorků půdy, satelitních dat atd.

Detailní informace
IDS

IDS

Inteligentní rozdělovací hlava

Inteligentní rozdělovací hlava
Inteligentní rozdělovací hlava

IDS - flexibilita, která se vyplatí

Unikátní systém IDS řídí všechny vývody prostřednictvím BUS SYSTÉMU. Nabídka zcela nových možností dávkování a ukládání osiva do řádků včetně kolejových. Práce s IDS nezná omezení. IDS nabízí ideální podmínky pro podniky služeb nebo mezipodnikové použití.

Nastavení kolejových řádků lze snadno provést na terminálu - není třeba měnit semenovody.


Volba dle požadavků:

 • Rozchod kolejových řádků.

 • Počet kolejových řádků.

 • Řazení speciálních kolejových řádků.

 • Dvojité kolejové řádky.

 • Vypínání půlky záběru.

Inteligentní srdce

Díky zcela konstantnímu počtu zrn ve všech řádcích osiva umožňuje hlava IDS následný rovnoměrný vývoj rostlin.

Spolehlivé a jednoduché Řazení kolejových řádků

Řazení kolejových řádků
Řazení kolejových řádků

Elektronické řazení kolejových řádků pomocí servomotorů. Terminál slouží k jednoduchému nastavení a monitorování.

Detailní informace
Kontrola průchodnosti osiva

Kontrola průchodnosti osiva

Pohodlí a provozní jistotu

Kontrola průchodnosti osiva
Kontrola průchodnosti osiva

Díky sledování průchodnosti osiva Vám společnost PÖTTINGER nabízí pohodlnou kontrolu toku osiva pro všechny pneumatické secí stroje. V každém semenovodu je nainstalovaný senzor pro kontrolu toku osiva. Citlivost senzoru lze nastavit ve třech stupních v závislosti na osivu (jemné, běžné, hrubé).

Sledování toku osiva je zobrazeno na každém panelu, a to jak na POWER CONTROL, EXPERT 75, CCI 1200, tak i na terminálu ISOBUS. V případě zablokování obdrží řidič ihned zprávu o aktuálním stavu. Chybové hlášení zobrazí číslo řádku přímo na ovládacím panelu.

LED světla připojená přímo k senzorům na každém semenovodu osiva poskytují další pohodlí. To znamená, že řidič může okamžitě rozpoznat zablokovaný semenovod osiva, i když je stroj špinavý nebo v noci.

Detailní informace
PCS

PCS

Setí jednotlivých zrn

All-in-One – vše v jednom

Precizní setí PCS (Precision combi seeding) – systém pro setí jednotlivých zrn integrovaný do pneumatického secího stroje. Flexibilita, kvalitní práce, univerzální dávkování a precizní uložení osiva.

Systém přesného setí PCS
Systém přesného setí PCS

1 secí stroj pro 4 varianty použití

 • Obiloviny.

 • Kukuřice bez hnojiva.

 • Kukuřice s hnojivem.

 • Kukuřice s podsevem.

Vaše výhody s PCS

 • Redukce investičních nákladů pořízením stroje pro univerzální setí i přesný výsev.

 • Víceúčelové využití secího stroje.

 • Specializovaný stroj pro přesné setí není potřebný.

 • Nezávislost na podniku služeb.

 • Redukce fixních nákladů na zasetý hektar.

 • Široké spektrum použití s vysokou flexibilitou.

PCS
PCS

Zlepšení environmentální a energetické situace

 • Protierozní opatření pro ochranu půdy.

 • Setí s podsevem pro zakrytí půdy při jednom přejezdu v duchu hesla "vždy zelený plášť".

 • Redukce přejezdů.

 • Možnost setí kukuřice.

 • Vysoká rentabilita s úsporou PHM.

 • Úspora pracovních operací pro zvýšení produktivity práce.

 • Tvorba kvalitního seťového lůžka s povrchovou úpravou půdy při setí.

Detailní informace
DUPLEX SEED

DUPLEX SEED

Setí silážní či zrnové kukuřice do dvouřádku.

DUPLEX SEED
DUPLEX SEED

Setí silážní či zrnové kukuřice do dvouřádku. DUPLEX SEED

Pokud je Váš AEROSEM vybavený PCS, můžete také osévat kukuřici ve dvou řádcích: Dvouřádek s šířkou12,5 cm a roztečí 75 cm. Díky tomuto inteligentnímu přístupu můžete těžit z mnoha výhod:

 • Dvojnásobný počet dávkovacích jednotek pro zvýšení výkonnosti a preciznosti při setí.

 • Zároveň zůstává zachována možnost kombinovat setí kukuřice s výsevem podsevu nebo s přihnojováním.

 • Rostliny jsou ve své řadě od sebe o třicet procent ve větší vzdálenosti, takže mají k dispozici o sedmdesát procent větší plochu.

 • Díky tomu se kořen může v půdě více rozvíjet do šířky. Konkurenční „soupeření“ jednotlivých rostlin v porostu kukuřice je tedy méně intenzivní, protože na kořeny čeká mnoho volného prostoru.

DUPLEX SEED pro zlepšení ekonomiky

 • Snížení vlivu eroze.

 • Rychlejší pokrytí půdy a uzavření meziřádků.

 • Zvýšení výnosu silážní kukuřice až o 5,5%.

 • Zvýšení výnosu zrnové kukuřice až o 5,5%.

Detailní informace
Příprava půdy pro setí s podporou kamery

Příprava půdy pro setí s podporou kamery

Příprava půdy pro setí s podporou kamery
Příprava půdy pro setí s podporou kamery

Vaše cesta k nejlepšímu výsledku práce

Nejlepší zpracování půdních částic a optimální příprava seťového lůžka jsou klíčové pro úspěšné vzcházení osiva. Seťové lůžko představuje "pevnou postel a jemnou peřinku". V praxi je výzvou zvolit správnou intenzitu zpracování půdy, která je přizpůsobena dané kultuře. To je také zásadní při zpracování těžkých lepivých půd. Je-li půda s příliš jemnou strukturou, vede to k erozi a malé částice se snadno vymývají. Půda je cenným kapitálem, kterou farmář erozí ztratí.

měření v reálném čase
měření v reálném čase

Perfektní záhon díky měření v reálném čase

Přesně tam začíná vývoj oceněné, kamerově podporované přípravy záhonů od firmy PÖTTINGER a umožňuje konstantní předseťovou přípravu půdy a uložení osiva, které vždy odpovídá aktálnímu stavu půdy. Systém měří strukturu povrchu v reálném čase na základě kamery, která detekuje hloubkové rozdíly mezi rotačními bránami a secím strojem. Otáčky vývodového hřídele a rychlost jízdy traktoru * se regulují podle měření struktury půdních částic. Zařízení tak automaticky řídí traktor a je přizpůsobeno měnícím se podmínkám půdy. Výsledkem práce je optimální a rovnoměrné zpracování na celém poli.

Výhody koncepce přípravy seťového lůžka pomocí kamery

 • Optimální struktura půdy - přesné hloubkové vedení - ideální podmínky klíčení - rychlý vznik porostu na poli - rostliny odolné vůči stresu při aplikaci na ochranu plodin.

 • Minimalizace podílu jemných částic zeminy: Snížení eroze.

 • Odlehčení řidiče: Plně automatizovaný pracovní postup, při kterém není potřebná žádná další optická kontrola.

 • Optimalizace spotřeby nafty: Není nutné ruční nastavení otáček PTO a pracovní rychlosti.

 • Noční jízda možná díky systému nezávislému na okolním světle.

 • Možnost vytvoření mapy částic povrchu pole: Užitečné pro další kroky zpracování.

Detailní informace
Profiline

Profiline

Komfort ze sedadla traktoru

Profiline
Profiline

Využijte možnosti Profiline a provozujte svůj stroj TERRADISC 8 nebo 10 m bez vystupování z kabiny.

Provedení Profiline je ovládané a nastavované pomocí terminálu ISOBUS. Ovládání všech hydraulických funkcí lze provádět buď prostřednictvím terminálu EXPERT 75 nebo monitoru v traktoru. To znamená, že ze sedadla traktoru můžete snadno provádět všechna nastavení.

Vyprazdňování na dosah ruky
Vyprazdňování na dosah ruky

Vyprazdňování na dosah ruky

 • Snadné přestavení polohy pro práci i pro dopravu.

 • Plynule nastavitelná hloubka zpracování od 5 do 15 cm.

 • Nastavení tlaku sklopných rámů pro konstantní kopírování půdy.

 • Nastavitelný tlak pro tlumení vibrací pro klidný chod podmítače.

 • Nastavení sklonu pro eliminaci bočního tahu.

 • Nastavitelná hloubka zpracování při zmenšování průměru disků.

 • Systém Load Sensing pro kopírování nerovností a odlehčení hydrauliky traktoru s úsporou PHM.

 • Ovládání na souvratích - zvedání a spouštění se provádí stisknutím tlačítka nebo ovládáním traktoru pomocí joysticku.

Další výhody díky Profiline

 • Všechny hydraulické válce jsou vybaveny snímači polohy, takže na obrazovce jsou vidět parametry, jako je tlak předpětí nebo přesná pracovní hloubka.

 • Počítač odpracovaných hodin a hektarů s pamětí umožňuje přesnou dokumentaci příslušných úloh.

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...