NOVACAT A10 COLLECTOR

Maksimal fleksibilitet og brugervenlighed.

Ny generation af PÖTTINGER-skiveslåmaskinekombination. NOVACAT A10-linjen, er blevet tilføjet: NOVACAT A10 COLLECTOR-modellen. Slåmaskinen er udviklet med henblik på omkostningsoptimering, driftssikkerhed og lang levetid. Disse krav opfylder NOVACAT A10 COLLECTOR, hvor maskinen også er meget brugervenlig.

COLLECTOR giver flere muligheder

Hvert bånd kan hæves og sænkes individuelt, hvilket garanterer maksimal fleksibilitet. Med hastighedsregulering på båndene sikres ens skårbredde, ændres arbejdsbredden på maskinen ændres hastigheden på båndsektionen automatisk.

Båndsektionen er monteret direkte på slåenhederne, og drives af traktors hydraulik, hvilket er en økonomisk god løsning. Maskinen har opnået en vægtbesparelse ved ikke at have eget hydraulikanlæg, hvilket også har en positiv effekt på økonomien.
Hydraulisk aflastningstryk på maskinen reducerer slid og øger dermed maskinens levetid. Korrekt aflastningstryk minimere mængden af råaske i foderet, hvilket også reducere brændstofforbruget. Samlet set bidrager slåmaskinens variable aflastningstryk til øget effektivitet.

Acceleratorrulle kan som ekstraudstyr monteres på båndsektionen for at, opnå smalle og kompakte skår uanset hvor meget materiale der er. Skårkam kan med fordel også monteres som ekstra udstyr, denne har en positiv effekt ved individuel brug af slåenhederne. Med højhastighed på båndsektionen kastes der ikke materiale fra den ene sektion til den anden.

NOVACAT A10's velkendte, kompakte transportposition gælder også for COLLECTOR-maskinen. NOVACAT A10 COLLECTOR er også kompakt i transport: Med en transporthøjde på 4,0 m og en frihøjde på 28 cm.

Brugervenlighed

NOVACAT A10 COLLECTOR leveres som standard med SELECT CONTROL terminal. Et dobbeltvirkende udtag bruges til at betjene slåmaskinen, hvor båndsektionen drives separat med et enkeltvirkende udtag med friretur. Ved forvalg på SELECT CONTROL terminalen kan slåmaskinen betjenes af det dobbeltvirkende udtag på traktoren. Funktionerne der kan forvælges er hæve- og sænk af maskinen samt arbejdsbredde regulering og hæve- og sænk af båndsektionen. Under transport er maskinen sikret med en transportlås. Oplåsningen af transportlåsen foregår hydraulisk fra terminalen. Regulering af aflastningstrykket foretages ved at åbne ventilerne på ventilblokken og betjene det dobbeltvirkende udtag på traktoren. Båndsektionen drives af traktorens hydraulik, hvor hastighedsregulering er mekanisk justerbar ved hjælp af en hydraulisk ventil.

Som ekstra udstyr kan POWER CONTROL terminal med flere automatiske funktioner og LS leveres. ISOBUS er standard på POWER CONTROL versionen, hvor det også er muligt at styre alle funktioner fra traktorens terminal. For John Deere og Fendt traktorer kan arbejdsbredden reguleres automatisk via traktorens styringsvinkelsignal. Derudover er der elektronisk hastighedsregulering til at justere båndhastigheden på båndsektion.

Om maskinen leveres med SELECT CONTROL eller POWER CONTROL er der i terminalerne integreret en vedligeholdelsesstyring. Med vedligeholdelsesstyringen gøres chaufføren opmærksom på smøreintervallerne. Elektronisk central smøring kan leveres som ekstra udstyr.

Variable arbejdsbredde

NOVACAT A10 COLLECTOR kan monteres i kombination med enten 3,0 eller 3,5 m frontslåmaskine. Slåmaskinen kan tilpasses arbejdsbredden på frontslåmaskinen med hydraulisk sideforskydning på 400 mm i hver side. Dette sikrer optimal overlapning og dermed perfekt slåkvalitet. Der er mulighed for automatisk justering af arbejdsbredden, hvilket automatisk justere overlapningen ved kurvekørsel via traktorens styringsvinkelsensorer. Således kan den maksimale arbejdsbredde udnyttes, uden der efterlades striber af  græs der ikke er skårlagt. Forudsætningen for dette er ISOBUS og en traktor, der er egnet til at kontrollere styringsvinkelsignalet, f.eks. John Deere R-serien eller Fendt med Vario Guide udstyr.

Automatisk korrektion af positionen på de enkelt slåenheder i forhold til hældningsgraden på marken. Den hydrauliske sideforskydning muliggør at den ene side ”skydes” ud for at maksimere arbejdsbredden og på den anden side ”skydes” ind for at sikre der ikke står striber af græs der ikke er skårlagt. Hertil kommer, at kørehastigheden på båndsektionen reguleres automatisk i henhold til positionen på de enkelte slåenhed. Ved vending på forlandet ændres positionen af sideforskydningen mellem venstre og højre automatiske.

Med en frihøjde på 37 til 55 cm ved vending på forlandet garanteres, at der ikke kommer smuds eller andet i det i forvejen skårlagte materiale.

Slåmaskinekombinationen NOVACAT A10 kan leveres i følgende versioner: Uden crimper med skårformer, med ED fingrecrimper, med RCB valsecrimper eller med COLLECTOR. Hydraulisk aflastning er standard på alle modeller.

Y-DRIVE – Ny generation af transmission

Y-DRIVE er en speciel indgangsgearkasse. Fordelen ved et transmissionen er at, der benyttes lange standard PTO aksler med mindre udvinkling. PTO akslerne er uden kobling da disse er intrigeret i transmissionen, hvilket minimere vægten på akslerne og derved også sliddet. Den mindre udvinkling på akslerne medfører også betydeligt længere levetid. Akslerne løber mere roligt om end maskinen er i forager- eller arbejdsposition.

NONSTOP LIFT - Ny hydraulisk påkørselssikring

NONSTOP LIFT er en innovativ teknologi til optimal beskyttelse af knivbjælkerne. Dobbelt funktionen muliggør en effektiv påkørselssikring. Systemet indstilles hydraulisk og trykket ses på et manometer og er let justerbar. Aktiveres påkørselssikringen, vippes knivbjælken bagover, hvorved forkanten af knivbjælken beskyttes mens slåenheden bevæges bagud og selv finder tilbage i position. Ved påkørsel forhindres skader på skiveslåmaskinen og driftsikkerheden opretholdes.

Pressedokumenter:

Download artikel