VYZRÁLÁ TECHNOLOGIE

KVALITA – VYZRÁLÁ TECHNOLOGIE

V PÖTTINGER lakovně se používá katodové ponorné lakování (základování) a vrchní práškové lakování. Obě lakovací metody jsou nejšetrnějších k životnímu prostředí. Výroba a zpracování se provádí bez použití rozpouštědel.
V praxe tato medoda vyniká elasticitou a dlouhou životností. Následné tvarování a lehké nárazy jsou možné bez porušení laku a tvorby trhlin.

KVALITA – STRUKTURA VRSTEV

Mechanická příprava plochy tryskáním

3-vrstvá struktura:

◾Zinkofosfátování – nanesení ochrany proti korozi

◾KTL: 17 µm optimální vrstva na hranách

◾Práškové lakování : Náš prášek je na bázi polyesteru


Celková vrstva: 80-120µm


 


Výhody

U nás si můžete vybrat
Předúprava dílů, jako i různé lakovací metody nabízejí různé výhody. Při výběru metody by se mělo zohlednit níže uvedené.

PŘEDNOSTI OTRYSKÁNÍ

Tryskání slouží k očištění povrchu a zaoblení hran. Díly jsou automaticky tryskány od tloušťky 2mm.

Je dosahováno kvality otryskaného povrchu až SA 2 ½ dle ISO 8501-1. Přitom se odstraní lehké okuje od svařování a obrábění laserem, rez a nečistoty a je dosahováno optimální přilnavosti.

Podle tloušťky materiálu a stupně znečištění se provádí silné, lehké otryskání nebo se otryskání neprovádí.

PŘEDNOSTI KTL

Oproti jiným lakovacím metodám je u této metody potřeba zdůraznit následující výhody:

  • Dobrá ochrana proti korozi

  • Rovnoměrné rozložení vrstvy

  • Všechny dutiny jsou kompletně nalakovány

  • Protože se používá pouze malé množství rozpouštědel, jedná se o metodu velice šetrnou k životnímu prostředí

VÝHODY PRÁŠKOVÉHO LAKOVÁNÍ

Tento způsob lakování charakterizují následující přednosti:

  • Mechanická odolonost a pružnost nalakovaných dílů je velmi vysoká

  • Lakování vykazuje dobrou odolnost vůči UV záření

  • Jedná se o nejšetrnější vrchní lakování vůči životnímu prostředí


EKOLOGICKÉ HLEDISKO

Nejmodernější výrobní technologie pro nejlepší kvalitu
Metoda katodového ponorného lakování (základování) a vrchního praškového lakování je nejšetrnější metodou vůči životnímu prostředí. Výroba a zpracování se provádí bez použití rozpouštědel.

U práškového lakování se nanášení barevného prášku provádí statickým nabíjením prášku. 98 % “Overspray” (prášek, který nepřilne k dílu, ale spadne) se upraví a opět použije.

Práškové lakování je jedno z nejekonomičtějších a nejekologičtějších lakovacích metod.


TESTOVÁNÍ KVALITY

Nejmodernější výrobní technologie pro nejlepší kvalitu.

Naše lakování je pravidelně podrobováno různým zkouškám:
Zkouška v solné mlze: DIN 50 021, resp. 9227

Při této zkoušce se vzorky permanentně postřikují 5ti %ním solným roztokem při okolní teplotě 35°C.

Doba trvání zkoušky- 1000 hodin za konstantních podmínek

Výsledek: Žádná tvorba puchýřků na povrchu, podnátěrová koroze max. 1mm na uměle způsobeném porušení.

Mřížkový test:
Provádí se dle DIN EN ISO 2409 jako rychlý test.

Na nalakovaném povrchu se provede křížový řez nožem pro mřížkový test, u katodového ponorného lakování (KTL) s ostřím vzdáleným 1 mm, u práškového lakování s ostřím vzdáleným 2 mm. Vzniklé čtverečky nesmí vypadnout. Výsledek zkoušky podává informaci o přilnavosti jednotlivých vrstev mezi sebou a stupeň poškození se posuzuje na základě porovnání s přelohou.
 

Zkouška ohybem přes trn:
DIN EN ISO 1519

Při této zkoušce se nalakovaný plech definovanou silou ohýbá přes kónický trn. Prověřuje se tím odolnost lakování vůči pnutí v tahu a tlaku.

Průměr trnu, při kterém se na laku po zatížení objeví trhliny nebo se odloupne, je ukazatelem elasticity laku.

Rovněž je denně kontrolována tloušťka laku a stupeň lesku.

Zkouška hloubkotažnosti podle Erichsena, dle DIN EN 50101: Tento test je probíhá na práškově nalakovaném plechu o tloušťce od 0,75 mm. Nejdříve se měří tloušťka barvy, které má být v rozmezí 80 – 120 μm. V dalším kroku se plech zafixuje do zajišťovacích šroubů, poté se zevnitř do plechu vtlačuje kalená kulička o průměru cca 20 mm. Takto vzniklé prohloubení se poté opticky zhodnotí a změří.

Rázová zkouška – zkouška úderem kuličky(pouze pro plechy lakované KTL) Zkouška se provádí pomoci závaží o průměru 25 mm, váze 1 kg a z výšky 10 palců (cca 25 cm). V jamce nesmí vzniknout žádné trhliny nebo odloupnutí. Kontrolována je elasticita a přilnavost lakování.


Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...