Přínos je v provozní jistotě

Přínos je v provozní jistotě

Momentální výměra zemědělské půdy v Agro Záblatí, a. s., v okrese Žďár nad Sázavou je přibližně 1 830 ha, z toho na trvalé travní porosty připadá asi 330 ha. Hospodaří v oblasti s nadmořskou výškou 550 až přes 600 metrů, přičemž půdy jsou tam méně úrodné a převážně písčité.

„Problémem v naší oblasti je srážkový stín, který výrazně ovlivňuje rostlinnou i živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě jsme zaměřeni na obiloviny, které pěstujeme přibližně na 750 ha, dále řepku ozimou na 270 ha a před sedmi lety jsme začali pěstovat mák na 80 ha. Na zbývající výměře jsou plodiny pro výrobu kvalitních krmiv, protože rozhodujícím tržním produktem je pro nás mléko. U stáda 400 dojnic plemene holštýn dosahujeme průměrnou roční užitkovost kolem 9 000 kg mléka. Všechny ostatní kategorie si ponecháváme, takže máme odchov jalovic i výkrm býků. V živočišné výrobě klademe velký důraz na kvalitu krmiv, což je přímá úměra na hlavní faktor v našich podmínkách, kterým je rychlost a provozní spolehlivost používané techniky. Na sklizeň pícnin je to v prvé řadě linka Pöttinger, která všechny naše vysoké nároky splňuje,“ uvedl Ing. Ladislav Koubek, ředitel akciové společnosti Agro Záblatí.

Mechanizátor podniku, Ing. Milan Liška, souhlasně přikyvuje: „Když jsme se v letech 2007 a 2008 rozhodovali, jakou vybrat techniku, na stroje Pöttinger jsme získali dobré reference a po deseti letech provozu v našich podmínkách se jejich kvalita potvrdila. Nemáme v podstatě, pokud jde o pícniny, důvod přecházet k jiné značce. Linka je rychlá, spolehlivá a výkonná. Co se týká sečení, první žací kombinaci jsme už vyměnili za novější. Za rok poseče kolem 1 400 ha, záleží na počtu sečí. Denní výkonnost žací kombinace NOVACAT 301 F ED alpha motion a NOVACAT 305 H ED je vysoká, podle pozemků, množství hmoty a přejezdů. Také manévrovatelnost a kopírování v terénu je perfektní. Přitom údržba je minimální a prakticky žádné poruchy. Co bych chtěl u těchto strojů vyzvednout, je vysoká provozní spolehlivost. Tím, že se v lince spoléháme jen na tyto dva žací stroje, musí být jejich provoz stoprocentní,“ říká Ing. Liška.

Žací stroje mají vybaveny kondicionérem, který používají při každém sečení, i když je píce určená na seno. Prstový lamač se osvědčil a nahrnovat hmotu pak můžou podle počasí a většinou ještě ten den po sečení. Ušetří tím jednu operaci, ale jsou dny a pozemky, kdy je třeba hmotu obrátit, a to nastupuje obraceč EUROHIT 61 NZ. Také tento stroj pracuje s naprostou jistotou v agregaci s traktorem 70 k. Do řádků nahrnují hmotu dva shrnovače – starší EUROTOP 651 s pracovním záběrem přes šest metrů na menších a hůře dostupných loukách. Většinu práce však zastane velký shrnovač TOP 1252 se záběrem až 12,5 metru. Výborně kopíruje terén a bez potíží rychle a čistě nahrne středový řádek i na malých parcelách. „Pracuje v agregaci s traktorem 100 k a i to je pro něho možná předimenzovaný výkon. Je to stroj k nezaplacení, rychlý a s obrovskou výkonností,“ oceňuje mechanizátor.

Dva samosběrací vozy FARO 8000 L pořizovali v Agro Záblatí v letech 2007 a 2012 hlavně na sběr slámy a sena. Za sezonu posbírají seno z 250 ha, to je 400 tun, a slámu z asi poloviny výměry obilovin, což je přes 700 tun. Při rychlosti sběru, kapacitě úložného prostoru a dojezdové vzdálenosti v průměru 5 až 10 km je to ekonomicky výhodná varianta. Co dříve dělalo až pět vozů, nyní zvládnou dva vozy FARO.