Prospekt - nesené pluhy SERVO

Prospekt - nesené pluhy SERVO

Správné nastavení pluhu zaručuje optimální využití tahových vlastností traktoru, kvalitu orby a výkonnost. Díky seřizovacímu mechanismu SERVOMATIC umožňuje společnost Pöttinger rychlé a snadné přizpůsobení stroje traktoru i půdním podmínkám.