Roli hraje záběr žací kombinace v lince

Roli hraje záběr žací kombinace v lince

Společnost AGRO – BESKYD z Bystřičky na Vsetínsku obhospodařuje 295 ha luk a pastvin. Z techniky Pöttinger využívají v podniku čelní žací stroj NOVACAT 301 F alpha motion v kombinaci se zadním žacím strojem NOVADISC 305.

Její pozemky se nacházejí v nadmořské výšce od 360 do 580 metrů a velikost parcel je od nejmenší 0,1 ha až po největší 26 ha. Celkem se jedná o 112 půdních bloků v šesti katastrech. V živočišné výrobě se specializuje na chov krav bez tržní produkce mléka, základní stádo představuje 250 kusů, z toho je 120 plemenic a pět býků pro přirozenou plemenitbu.

„Disková žací kombinace pracuje v agregaci s traktorem 100 k, což je v našich podmínkách dostačující. Je výkonná, perfektně kopíruje nerovnosti, provozně je naprosto spolehlivá a vyžaduje jen běžnou údržbu. Do budoucna uvažujeme, že linku doplníme o výkonný obraceč, který se dokáže přizpůsobit nerovnostem v členitém terénu a bude s pící manipulovat šetrně. Optimální pro naše podmínky by mohl být osmirotorový obraceč Pöttinger s pracovním záběrem kolem osmi metrů, který by navázal na výkonnost žací kombinace,“ řekl Jan Vávra, jednatel společnosti.