NOVACAT 302 CROSS FLOW

Geniální šnekový dopravník také ve verzi 3 m.

S NOVACAT CROSS FLOW dosáhl výrobce zemědělské techniky Pöttinger revoluce: Šnekový dopravník odkládá píci do řádku ihned po sečení. Po úspěšném uvedení žací kombinace NOVACAT A10 CF a neseného NOVACAT 352 CF na trh nyní přicházíme s NOVACAT 302 CROSS FLOW s pracovním záběrem 3,0 m. S NOVACAT 302 CF je potřeba energie ještě nižší než u jeho většího bratra. Výhody úspory nafty jsou zde také zřejmé – stroje jsou agregovatelné s traktory již od 100 k. Pro ještě větší pohodlí jsou všechny modely CROSS FLOW vybavené hydraulickým otevíráním zadní stěny. Otevření je snadné ze sedadla traktoru - pomocí malého terminálu.
 
 

Čistě a hospodárně

Příčný šnekový dopravník odebírá hmotu rovnou od žacích disků, bez jakékoliv následné úpravy. Mění směr jejího pohybu o devadesát stupňů a bez dotyku s půdou je veškerá hmota (včetně lístků) příčně přesouvána až k řádku, odloženému mezi koly traktoru čelně neseným žacím strojem. Poté je šetrně odložena na tento řádek, takže za traktorem s čelně a vzadu bočně nesenými žacími stroji zůstává na strništi formovaný zdvojený řádek.
 

Díky tomu odpadá operace shrnování píce, a tím i riziko ztrát cenných částí rostlin. Dopravník také přináší úsporu nákladů a snížení časové náročnosti celého sklizňového řetězce. Ztrátám hmoty zabraňuje uzavřená konstrukce dopravníku – sto procent posečené hmoty je dopraveno přímo na řádek, čímž je také eliminováno riziko znečištění. Na přání lze systém CROSS FLOW doplnit o plachtu, s níž lze nastavovat šířku odkládaného řádku. Zdvojený řádek je vhodným řešením rovněž i při sklizni třetích a čtvrtých sečí, charakteristických nižším výnosem píce. Anebo přijde vhod při sklizni za vysokých letních teplot, kdy by píce rozhozená na široko zavadala příliš rychle. Přitom CROSS FLOW firmy Pöttinger představuje velice kompaktní a cenově příznivý systém. Je rovněž vhodnou alternativou k taženým žacím strojům, vybaveným zařízením pro úpravu pokosu a shazovacím dopravníkem.

 

Snadno a flexibilně

V praxi je běžné, že rotační žací stroje sklízí různé druhy pícnin. U podniků s bioplynovými stanicemi navíc často sečou ještě porosty obilnin na GPS. Tito zákazníci pak po sklizňové technice vyžadují flexibilitu. Konstruktéři firmy Pöttinger tyto požadavky zohlednili - šnekový dopravník je možné otevřít tak, že se zadní kryt hydraulicky vyklopí. Potom je píce odložena na strniště tradičním způsobem – na široko. Díky této extrémní flexibilitě je možné shazování hmoty využívat například při sklizni jen jediného druhu píce, například právě ozimého žita na GPS. NOVACAT CF disponují speciálně konstruovaným pohonem šnekového dopravníku. A to od vnějších žacích disků, pomocí druhé převodovky na vnější straně, trojice klínových řemenů a zdvojeného křížového kloubu. Šikmo ke směru jízdy uložený šnekový dopravník představuje originální konstrukci - závity jsou daleko od sebe, takže je možné trvale dopravovat i velké objemy píce. Konstrukce dopravníku hladce zvládne i výnosné porosty obilnin ve fázi mléčně voskové zralosti.
 
 
CROSS FLOW (příčný tok) je ekonomická technologie sklizně s využitím šnekového dopravníku, který je integrovaný do žacího stroje NOVACAT 352. CF umožňuje variabilní odkládání pokosu dle Vašich požadavků: Do řádku nebo plošně přes celý záběr žacího stroje.
 

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...