Dve kompletné linky Pöttinger

Dve kompletné linky Pöttinger

RD HRON Slovenská Lupča sa nachádza asi 10 km východne od Banskej Bystrice. Hospodária v horskej výrobnej oblasti a ich chotár je velmi členitý. Z 1110 ha pôdy, ktorú obhospodarujú je len 286 ha ornej pôdy. Chovajú hovädzí dobytok (cca 400 ks) ako aj ovce (cca 1300 ks). Na ornej pôde preto pochopitelne prevládajú krmoviny.