Animace - rotační brány LION

Pro dokonalou přípravu seťového lůžka.

Rotační brány hrají v zemědělské koncepci společnosti PÖTTINGER významnou roli. Předností tohoto všestranného stroje pro zpracování půdy je vynikající rozdrobení a dobré promísení. Žádný jiný stroj se nedá tak flexibilně použít – do orby nebo do minimálně zpracované půdy. Kombinace se secími stroji umožňuje ekonomicky uvažujícímu zemědělci racionální objednávku. Společnost PÖTTINGER nabízí vhodné řešení pro každý typ půdy a každou velikost zemědělského provozu.

Více informací