Zkouška výsevku u secího stroje TERRASEM a AEROSEM

Zkouška výsevku u secího stroje TERRASEM a AEROSEM

Pokyny pro obsluhu stroje - před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!

Obr. 1 – Do menu nastavení výsevku vstoupíme přes ikonu „SET“ (nastavení stroje).

 

Obr. 2 – Nastavení v nabídce „SET“ - první ikona seznam osiv, druhá ikona zkouška výsevku.

 

Obr. 3 – Provedeme výběr a následné potvrzení zvoleného osiva. Po stlačení označené ikony nám se uloží zvolené osivo a automaticky nastaví stránku nastavení hodnot výsevu, obrázek č. 4.

 

Obr. 4 – Nastavení hodnot výsevu a stlačením označené ikony kontrola správnosti zvoleného válečku.

 

Obr. 5 – Správný váleček pro nastavený výsev.

 

Obr. 6 – Váleček použitelný po splnění nějaké podmínky např. stálá pojezdová rychlost.

 

Obr. 7 – Nevhodný výsevní váleček pro daný výsev.

 

Obr. 8 – Po kontrole správnosti výsevního válečku se označenou ikonou zkouška výsevku posuneme o krok dále.

 

Obr. 9 – Stránka kontroly zvoleného osiva, nastavení pojezdové rychlosti, opětovná kontrola nastaveného výsevku na ha - šipkou vpravo posunutí o další krok.

 

Obr. 10 – Na této stránce zkontrolujeme, zda máme nastavený správný převod, dobře zvolený výsevní váleček, otevřenou spodní záklopku a nasazený zkušební sáček pod výsevním ústrojím, viz obr. 11. Označenou ikonou provedeme naplnění výsevního válečku. Po provedení příslušných úkonů se posuneme o krok dále ikonou na obrázku č. 12.

 

Obr. 11.

 

Obr. 12.

 

Obr. 13 - Označenou ikonou spustíme zkoušku výsevku.

 

Obr. 14 – Ikonou válečku zastavíme pohyb výsevního ústrojí. Počet otáček válečku volíme podle velikosti osiva. Drobnější osivo (řepka, mák, hořčice) - více otáček, větší množství lépe zvážitelné. Větší osivo (pšenice, hrách, ječmen) - otáček méně, aby se nám zkušební vzorek vešel do zkušebního sáčku. Po ukončení otáček a vyjmutí sáčku dáme vzorek zvážit, obr. 15. Šipkou se posuneme o krok dál - obr. 16.

 

Obr. 15 – Zvážení vzorku.

 

Obr. 16 – Na této straně máme napsáno, jaké množství máme navážit a do spodního řádku napíšeme skutečnou váhu vzorku a šipkou se posuneme dál.

 

Obr. 17 – Na obrazovce se nám objeví spočítaná pojezdová pracovní rychlost a procentuální rozdíl výsevku od nastaveného množství. Máme několik možností volby, pokud se nám hodnota rozdílu nelíbí, přejdeme označenou ikonou zpět na zkoušku výsevku. Při spokojenosti s hodnotou můžeme ještě provést pro kontrolu zkoušku výsevku na plochu, obr. 18.

 

Obr. 18.

 

Obr. 19 – Menu výsevku na plochu. V prvním řádku zadáme velikost plochy, ze které chceme zkoušku provést. Ve spodním okénku zapíšeme navážené množství. Zkoušku spustíme označenou ikonou. Ukončení provede stroj sám.

 

Obr. 20 – Po provedení všech výsevních zkoušek a spokojenosti s procentuální hodnotou uložíme nastavený výsevek označenou ikonou.

 

Vypracoval: Stanislav Babka

Immer aktuell informiert

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Cookies usnadňuje poskytování našich webových stránek. Využitím našich služeb, souhlasíte s tím, že můžeme použít cookies. Více informací