Minimální ztráty a sklizeň čisté hmoty

Minimální ztráty a sklizeň čisté hmoty

Společnost WEKUS, spol. s r. o., hospodaří na Chomutovsku a její hlavní činností je produkce biomasy pro bioplynovou stanici a výroba objemných krmiv pro chov krav bez tržní produkce mléka. Na orné půdě pěstuje plodiny cíleně pro biomasu, většinou žito, pelušku nebo ozimou pšenici a hrách.

Loni pořídili žací kombinaci NOVACAT A10 CF (CROSS FLOW) se šnekovými dopravníky s čelní NOVACAT 301 ALPHA MOTION, které píci přesunou na řádek ihned po jejím posečení. „Jednak jsme zvýšili rychlost sklizně, ale hlavně jsme tuto kombinaci pořídili kvůli úspoře materiálu, a to až o 15 procent,“ zdůraznil jednatel společnosti Jiří Weber a vysvětlil, že když se pokos shodí na řádek šnekovými dopravníky, zrno nepropadá, ale dopravník ho hrne i s materiálem, takže zůstane v hmotě. „Je to pro nás nová zkušenost a musím říct, že výborná. Výkonnost toho stroje je obrovská,“ dodal.

 

NOVACAT A10 CF se záběrem deset metrů pracuje v agregaci s traktorem 360 k. Hodinová výkonnost kombinace se šnekovými dopravníky je na orné půdě až 15 hektarů. Ze 400 hektarů orné půdy sklízí na biomasu 300 hektarů a z trvalých travních porostů dalších 145 hektarů. Když vyjdou dvě seče, tak celkem zvládne 800 až 900 hektarů za sezonu.

 

Jiří Weber, jednatel společnosti WEKUS, spol. s r. o., se sídlem v Chomutově se synem Lukášem.