Spoľahlivosť a výkonnosť

Spoľahlivosť a výkonnosť

PD Horná Lehota v okrese Dolný Kubín obhospodaruje 520 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej je 157 hektárov. Rastlinná výroba je zameraná na výrobu objemových krmív a jadra pre chov mliečneho dobytka. V rámci osevného postupu sa na ornej pôde strieda pšenica ozimná, kukurica na siláž a na zrno CCM do vakov, ďalej lucerna a trávne miešanky.

„Prevažnú časť z 363 hektárov trvalých trávnych porastov tvoria podhorské lúky v svahovitom a pre zberovú techniku veľmi náročnom teréne. Pre stádo 200 dojníc je však nutné vyrobiť kvalitné krmivo, a k tomu už niekoľko sezón prispieva i technika Pöttinger ­ od kosenia, cez obracanie až po nahrabovanie. Túto značku sme si vybrali hlavne pre spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť strojov, čo je k nezaplateniu. Keď sa po predsezónnej  údržbe pustíme do zberu, práce nie sú prerušované a stroje bez problémov zvládnu všetky kosby na celej výmere,“ hovorí Ing. František Jančo, agronóm PD Horná Lehota.

 

Na kosenie slúžia v družstve dve kombinácie zostavené z čelnej žacej lišty NOVACAT 301 ALPHA MOTION a bočnej žacej lišty NOVACAT 302. Prvá kombinácia je z roku 2014, druhú zakúpili tento rok. Stále je funkčný a podľa potreby vypomáha v sezóne i najstarší žací stroj NOVACAT 265 H z roku 2005. Za sezónu pokosia žacie stroje približne 850 hektárov v troch a niekedy aj v štyroch kosbách. Na seno obracia krmoviny HIT 6.61 zakúpený v minulom roku a zhrňovanie do riadku zabezpečuje dvojrotorový zhrňovač EUROTOP 651. Jednorotorový zhrňovač ALPINTOP 300 U z roku 2008 je rezerva pre prípad potreby. „Lúky sú u nás naozaj veľmi svahovité a niektoré ťažko prístupné. Týmto členitým a náročným terénom musia prejsť žacie stroje, kvalitne porast pokosiť a následne musí zhrňovač dokázať všetku hmotu zhrnúť do riadku,“ zdôraznil agronóm. U zhrňovača EUROTOP 651 oceňuje, že po deviatich sezónach menili len opotrebiteľné diely. Spoľahlivo pracuje v agregácii s traktorom 90 k. Zvažujú nákup nového zhrňovača a mal by to byť rovnaký typ stroja, ktorý im po všetkých stránkach vyhovuje vrátane pracovného záberu cez šesť metrov.

 

Okrem linky na krmoviny využívajú v družstve siedmu sezónu diskový podmietač TERRADISC 3000. „Výborne sa osvedčil hlavne pri príprave pôdy pred sejbou kukurice. Na jeseň sa snažíme orať pod kukuricu celú výmeru a na jar TERRADISC pôdu spracuje a pekne urovná,“ uviedol Ing. Jančo a dodal, že uplatnenie má podmietač i pri prvých podmietkach po zbere pšenice, v príprave pred sejbou pšenice, trávnych miešaniek i pri obnove trávnych porastov. Sejbu pšenice a obnovu tráv zaisťujú prostredníctvom služieb univerzálnym sejacím strojom TERRASEM R3.

 

Zľava Ján Kytaš a Peter Kňazúr, ktorí pracujú s technikou Pöttinger. Ďalej Ing. František Jančo, agronóm PD Horná Lehota a Rastislav Miháľ zo spoločnosti AT AGROTYP s.r.o. Ružomberok.

 

Na kosenie slúžia v družstve dve kombinácie zostavené z čelnej žacej lišty NOVACAT 301 ALPHA MOTION a bočnej žacej lišty NOVACAT 302.