Dokonalé kopírování nerovností s ještě větším komfortem

Video - čelně nesené diskové žací stroje NOVACAT ALPHA MOTION MASTER a NOVACAT ALPHA MOTION PRO.

Modely PRO jsou - stejně jako modely MASTER - agregované s traktorem pomocí čelního tříbodového závěsu. Stroje lze tedy snadno agregovat s traktorem bez ohledu na jeho velikost. Výsuvný přední kryt činí žací lištu velmi přístupnou. To usnadňuje její čištění a výměnu nožů. Středový kryt lze snadno uvolnit, a tak nabízí pohodlné seřízení odlehčovacích pružin. Maznice vyvedené na centrální lištu poskytují další komfort obsluhy. Kloubový hřídel je se zajištěným plastovým krytem – bez nutnosti jisticího řetízku.

 

Neobvyklá konstrukce umožňuje rovněž dokonalý výhled na žací plochu. Osvědčená kinematika kopírování nerovností ALPHA MOTION a stabilní diskové žací lišty s pohonem TRI DRIVE zůstaly zachovány. Čelní žací technika ALPHA MOTION se zakládá na propracované kinematice nosného rámu. Na nerovnosti terénu nereaguje pouze vlastní žací lišta, jak je to obvyklé u většiny systémů, nýbrž i nosný rám. Při kopírování nerovností se pohybuje celá lišta společně s aktivním nosným rámem!

 

Do nástavbového modulu ALPHA MOTION jsou integrovány dvě dostatečně dimenzované pružiny. Tyto pružiny garantují rovnoměrné odlehčení žací lišty v širokém rozsahu. Jedná se o jednoduché, a přesto velmi účinné odlehčení, které je použitelné za všech pracovních podmínek. Celá žací lišta je tím pádem při povrchových vyvýšeninách nadzvednuta, při klesání spuštěna níže. PRO jsou vizualizované v novém atraktivním designu. ALPHA MOTION PRO se vyznačuje originálním kopírováním nerovností, které vytváří základ pro čistou sklizeň a kvalitu krmiva.