FOX řeší přísevy a obnovu

FOX řeší přísevy a obnovu

Na rodinné farmě Šedých v Jiříkově na Bruntálsku hospodaří celá rodina. Začínali v roce 1995 se třemi hektary, třemi býky a použitou technikou nebo využívali služby. Postupně výměru rozšířili na současných 300 hektarů a stádo skotu bez tržní produkce mléka na 80 krav. Zvyšovaly se i nároky na stroje s větším záběrem, aby všechny práce zvládali rychleji a v optimálních termínech.

Majitelka farmy Naděžda Šedá vede účetnictví, syn Radim spolu s otcem a jedním zaměstnancem mají na starosti rostlinnou a živočišnou výrobu. Celá výměra jsou jen trvalé travní porosty, louky a pastviny, v podhorské oblasti s nadmořskou výškou kolem 700 metrů, kde převažují svahy a kamenité pozemky. „Sklízecí linku na pícniny Pöttinger, kterou jsme pořídili v letech 2000 až 2006 jsme postupně nahradili stroji s většími záběry. Dnes je linka sestavená z žací kombinace NOVACAT 302 ED a NOVACAT 306 F ED ALPHA MOTION, osmirotorového obraceče EUROHIT 81 N a dvourotorového stranového shrnovače TOP 662. Pozemky sklízíme většinou jednou, některý rok, podle podmínek, i dvakrát a další plochy jsou na pastvu pro skot,“ říká Radim Šedý.

 

Soukromý zemědělec Radim Šedý z Jiříkova na Bruntálsku.

 

Žací kombinace s pracovním záběrem šest metrů pracuje podle farmáře v náročných podmínkách spolehlivě. Denní výkonost s traktorem 160 k je až 50 hektarů, ale sečou jen tolik hmoty, co zvládnou v optimálním čase obrátit, shrnout a sklidit. Výkonný je i EUROHIT 81 N z roku 2007, kterým obrací všechnu posečenou hmotu na seno i na senáž. „Nový shrnovač TOP 662 se záběrem 6,70 metru je pro nás, vzhledem ke členitosti a velikosti pozemků, ideální stroj. Jeden řádek děláme jízdou tam a zpět, takže shrnujeme zhruba z 13 metrů. Pracuje s traktorem 90 k,“ uvedl farmář.

 

Před časem začali na farmě uvažovat o pořízení vhodné technologie pro přísev a obnovu trvalých travních porostů. V minulém roce padlo rozhodnutí a na farmu v Jiříkově přibyla krátká kombinace FOX 300 a mechanický secí stroj VITASEM 302 ADD s pracovním záběrem tři metry. Kombinace má vysokou výkonnost a umožňuje rychlou a nenáročnou operaci jedním přejezdem. Setí trav má svá specifika a přísev secím strojem do vytvořené rýhy zaručí, oproti povrchovému rozhozu semen, kontakt veškerého osiva s půdou. Je to efektivní cesta k ozdravení porostů a ke zlepšení kvality krmiva i jeho výnosu. Dvoudiskové secí botky DUAL DISC u stroje VITASEM kvalitně připraví v půdě mělkou a úzkou drážku pro uložení drobného osiva. Vzcházení přísevu závisí na počasí, pro nově doseté rostliny je důležitá vláha, proto je nejvhodnějším obdobím pozdní jaro nebo začátek podzimu.

 

V roce 2019 pořídili na farmu krátkou kombinaci FOX 300 s mechanickým secím strojem VITASEM 302 ADD.

 

Kombinace výborně zvládá přísevy a obnovu trvalých travních porostů.

 

„Původně jsme uvažovali jen o speciálním stroji na přísev trvalých travních porostů. Potom nám prodejce navrhl tuto kombinaci a usoudili jsme, že se nám bude do budoucna hodit. Chceme některé vybrané pozemky na podzim zaorat a na jaře obnovit a VITASEM je klasický secí stroj, který se dá používat i na setí dalších plodin,“ vysvětlil Radim Šedý. Loni na jaře poprvé vyzkoušeli přísev trav na asi 25 hektarech. Přibližně na stejné ploše by chtěli dělat přísev každý rok a k tomu úplnou obnovu na připravených pozemcích. Celkem by stroj mohl za sezonu zaset kolem 50 hektarů, případně další hektary při rychlé opravě pastvin a luk po škodách způsobených divokou zvěří a prodloužit tak životnost porostů.

 

Charakteristikou kombinací FOX je krátká konstrukce. Dalším znakem je dosažení vyšší pracovní rychlosti a tím i výkonnosti. Sklon odpružených prutů je nastavitelný ve třech polohách.

 

Radim Šedý při rozhovoru s Markem Hanákem, jednatelem společnosti Agrishop, s. r. o., která se zabývá servisem a prodejem zemědělské techniky.

 

V Jiříkově příležitostně používají i historický sběrací vůz HIT I.