Ideme ďalej: PÖTTINGER stavia štvrtý výrobný závod

Ideme ďalej: PÖTTINGER stavia štvrtý výrobný závod

Nová dimenzia montáže pre IMPRESS a TOP

Dňa 30. apríla  2020 sa konal symbolický „výkop“ pre nový výrobný závod v St. Georgen, ktorý sa nachádza 5 km od centrály koncernu v Grieskirchene. Za prítomnosti obidvoch spoločníkov Heinz a Klaus Pöttinger sa odštartovala oficiálne výstavba nového výrobného závodu. I napriek nie moc priaznivej situácii sa PÖTTINGER pevne drží svojich ambicióznych plánov výstavby: po fáze výstavby, ktorá bude trvať niečo vyše roka sa plánuje otvoriť nový výrobný závod. V prvej etape sa počíta s investíciou viac ako 25 milónov Eur, čo prinesie vybudovanie montážnej haly s rozlohou 6.300 m2. Najneskôr v lete 2021 tu začne výroba a montáž lisov na okrúhle balíky IMPRESS a štvorrotorových zhrňovačov TOP.

 

Úspešnejší s firmou PÖTTINGER

Skoro 150 ročnú históriu výrobcu poľnohospodárskej techniky z Grieskirchenu možno opísať ako „úspešnú žatvu“:  takmer 2 000 angažovaných spolupracovníkov v rámci celého sveta, inovačné výrobné portfólio a vizionársky podnikateľský duch je prefektne zladený.Teraz otvárame ďalšie nové kapitoly: s materským závodom v Grieskirchene (AT) zameraným na výrobu strojov pre zber a spracovanie krmovín, závodom na výrobu sejacích strojov v Bernburgu (DE) a výrobným závodom strojov pre spracovanie pôdy vo Vodňanoch (CZ) buduje PÖTTINGER ďalší výrobný závod v Rakúsku pre rozšírenie výroby strojov pre zber a spracovanie krmovín. Vzhľadom na úspešný celosvetový dopyt strojov je výstavba ďalšieho výrobného závodu veľmi potrebná. Na jednej strane predávané množstvo strojov, spôsobilo problémy s výrobnými priestormi. Z druhej strany stále stúpajúca potreba po väčších poľnohospodárskych strojoch ešte situáciu zostrila. Kvôli nedostatku miesta v Grieskirchene nie je možné už v okolí centrály stavať nové výrobné priestory, preto padlo rozhodnutie postaviť nový výrobný závod v St. Georgene, kde sme získali miesto so zodpovedajúcou rozšíriteľnosťou.

 

Do tretice všetko dobré  

Radosť z investície je vo firme aj napriek situácii obrovská: Položením základného kameňa pre nový výrobný závod začína PÖTTINGER, po výstavbe a rozšírení závodu v Grieskirchene, vybudovaní nového a moderného logistického centra náhradných dielov  v Taufkirchene teraz tretí projekt stavby v Rakúsku. V priemyselnej zóne vzniká moderná budova, ktorá sa harmonicky vloží do obrazu krajiny. So zelenou strechou, veľkou plochou živej zelene a použitím dreva ako základného stavebného materiálu, kladieme aj veľký dôraz na životné prostredie.

 

Investícia do budúcnosti

Vedenie podniku stavia zdravý hospodársky rast. Špecializovanosť na výrobu závesného poľnohospodárskeho náradia a atraktívne pracovné prostredie je jeho hlavným cieľom. „ Trh definuje tempo stavieb“ povedal Jörg Lechner, ktorý je konateľom zodpovedným za stavby. Na pozemku o rozlohe 17 ha je v prvej etape plánovaná výrobná montážna hala s rozlohou 6.300 m2. Samozrejme už máme hotové i plány o flexibilné rozšírenie.

 

Najlepšie krmivo

Najmladší potomok z produktového portfólia rodinnej firmy PÖTTINGER sú lisy na okrúhle balíky IMPRESS. Tieto budú vyrábané v novom výrobnom závode v St. Georgene spoločne s veľkými štvorrotorovými zhrňovačmi TOP. V ďalších etapách výstavby tu nájdu výrobu a montáž stroje pre zber a spracovanie krmovín s väčšími pracovnými zábermi. Tak ako je flexibilná výstavba závodu je flexibilný i počet spolupracovníkov, ktorí budú pracovať v novom výrobnom závode. Veľká časť spolupracovníkov bude pozostávať už zo súčasných a osvedčených ľudí, ktorí dokážu zabezpečiť vysokú kvalitu vyrábaných strojov.

 

Poľnohospodárska technika je náš život

Vzhľadom na aktuálne okolnosti chcú všetky pokrokové podniky napriek tomu zostať v kurze. V novom výrobnom závode budeme realizovať to, čo je istota nášho firemného žitia, vo všetkých jeho aspektoch: so zvláštnym zreteľom pristupujeme k vysokej kvalite spracovania produktov s cieľom najlepšieho výsledku práce, ergonomickému pracovnému prostrediu pre našich spolupracovníkov s cieľom ochrany životného prostredia. Investícia viac ako 25 miliónov Eur v prvej etape výstavby je premysleným „míľovým“ krokom v ďalšom napredovaní firmy PÖTTINGER“, ujasnil Gregor Dietachmayr (jeden z konateľov spoločnosti).

Podklady pro tisk:

Podklady pro stažení