Všichni umíme všechno – set, sklízet, lisovat…

Všichni umíme všechno – set, sklízet, lisovat…

Přestože se jedná o rodinnou farmu, je v rámci rodiny rozdělena na tři samostatné podnikatelské subjekty. „Je to o motivaci a zodpovědnosti. Chtěl jsem, aby se každý subjekt podílel na určité části zemědělské prvovýroby a byl ekonomicky soběstačný,“ říká Stanislav Muška, soukromý zemědělec z Velkého Boru u Netolic na Prachaticku.

Stanislav Muška obhospodařuje 400 hektarů, z toho 300 hektarů je orná půda. Na starosti má mechanizaci a produkci tržních a krmných plodin. Největší plochu zaujímá pšenice ozimá, asi 100 hektarů s průměrným výnosem 6 tun a řepka ozimá na 80 hektarech s výnosem 3,5 tuny, dále ječmen ozimý s výnosem 6 tun, oves jarní s výnosem kolem 4 tun a z krmných plodin pěstuje na orné půdě jetel. Většina tržní produkce nejvyšší jakosti je určena pro zahraniční odběratele. Manželka Václava Mušková se zabývá výkrmem a prodejem jatečných prasat. Základní stádo tvoří asi 13 prasnic a ve výkrmu je během roku až 400 prasat včetně selat. Třetí součástí rodinné farmy je výměra 200 hektarů trvalých travních porostů a chov masného skotu plemene aberdeen angus. To má na starosti starší dcera Kateřina Čermáková, profesí zootechnik. Jedná se o prodej zástavových telat a výkrm býčků do jatečné hmotnosti. Základní stádo čítá asi 180 krav. Rozhodně se vyplatí, že všichni na farmě zvládnou obsluhovat techniku a podle potřeby vypomáhají i další rodinní příslušníci. Po celý rok tam pracují dva stálí zaměstnanci.

 

Na snímku jsou všichni zástupci rodinné farmy z Velkého Boru. Zleva starší dcera Kateřina Čermáková s partnerem Pavlem Dudou, který vypomáhá během sezony, Stanislav Muška s manželkou Václavou, osmiletý syn Stanislav a dcera Zuzana. Zprava jsou dva zaměstnanci farmy, Ladislav Kubička a David Schönbauer.

 

V lince na pícniny, která sklízí tři seče za sezonu, dodnes využívají shrnovač EUROTOP 881 z roku 2004. Žací techniku začali pořizovat v roce 2010, tehdy to byl třímetrový čelní žací stroj NOVACAT 356 F ED ALPHA MOTION. Následoval zadní diskový žací stroj NOVADISC 400, v roce 2017 nesený žací stroj NOVACAT 352 CF vybavený šnekovým shazovacím dopravníkem, lis IMPRESS 155 V PRO v roce 2018, další rok obraceč HIT 8.81 a letos žací kombinace NOVACAT A10 CF se šnekovým dopravníkem CROSS FLOW, která pracuje s čelní žací lištou z roku 2010.

 

Výkonná žací kombinace NOVACAT A10 CF, se kterou pracuje Ladislav Kubička.

 

„Kombinace A10 hmotu řádkuje rovnou při sečení, takže jeden člověk seče a vytváří řádek, druhý lisuje a balí. Na současnou linku jsou potřeba jen dva pracovníci, žací kombinace nahradila starší žací lišty a shrnování. Čelní NOVACAT 356 F ED ALPHA MOTION z roku 2010 má za sebou hodně hektarů a klobouk dolů před tímto strojem. Pořád seče výborně a spolehlivě. Nesený žací stroj NOVACAT 352 CF vybavený šnekovým shazovacím dopravníkem zatím na farmě ponechám jako rezervu,“ říká Stanislav Muška a dodává, že chybu nemá ani diskový žací stroj NOVADISC 400, který kromě jedné závady pracoval spoustu let bez poruch. I tento zatím na farmě zůstává. „Moje představa byla, a kterou jsme si letos vyzkoušeli, že budeme porosty sekat, hmotu rovnou řádkovat a pak pojedu s lisem. Funguje to, jsem spokojený, protože žací kombinace NOVACAT A10 CF má velkou výkonnost, dva lidi tvoří celou linku, jeden poseče a nahrabe, druhý lisuje a zabalí. Když se hmotu díky šnekovým dopravníkům podaří správně nařádkovat, po čistém sebrání lisem nezůstávají na poli žádné zbytky hmoty, prakticky ani stéblo trávy. Odhaduji, že loni co hektar, to balík píce navíc,“ doplnil důvody ke spokojenosti farmář.

 

Žací kombinace NOVACAT A10 CF se šnekovým dopravníkem CROSS FLOW pro tvorbu řádku.

 

Na lis IMPRESS 155 V PRO si Stanislav Muška musel chvíli zvykat, než začal mít ovládání a jednotlivé kroky pod kontrolou, ale teď ho chválí. Sklízenou hmotu lisuje na senáž, celkem asi 2 000 až 3 000 balíků, sena bývá kolem 500 balíků a podle množství hmoty po sklizni obilovin asi 2 000 balíků slámy. „Lis je jednoduchý na údržbu i pro obsluhu. Když je ideální řádek, umí perfektně sklízet všechny materiály v každém terénu a hmota může mít jakoukoliv konzistenci. Dokonce slisuje i tzv. úplný zelený šrot, což nezvládne osmdesát procent strojů, a to mi jich rukama prošlo hodně. Akorát se nesmí ucpat, a to se může stát, když je nekvalitně nahrabaný řádek,“ podělil se o praktické zkušenosti farmář.

 

Lis s variabilní komorou IMPRESS 155 V PRO.

 

Na zpracování půdy po sklizni a přípravu před setím využívají na farmě od roku 2006 diskový podmítač TERRADISC 3000. O šest let později přikoupili radličkový podmítač SYNKRO 3030 NOVA a v roce 2016 druhý diskový podmítač TERRADISC 6001 T. Ještě letos plánují pořídit nesený pětimetrový dvouřadý radličkový stroj SYNKRO 5020 NOVA.

 

Co se týká zakládání porostů, na této farmě mají možná největší praktické zkušenosti se secí technikou Pöttinger v České republice. „Přibývaly hektary a vývoj šel samozřejmě dopředu, takže jsme postupně modernizovali a zvyšovali výkonnost strojů. Od mechanického secího stroje, přes pneumatický až po univerzální secí stroje,“ podotkl k tomu farmář. První kombinaci mechanického secího stroje VITASEM 300 A s rotačními bránami L 30 pořídili v roce 2004. Po čtyřech letech ji vyměnili za kombinaci pneumatického secího stroje AEROSEM 300 s rotačními bránami LION 3001. V roce 2013 ji nahradil univerzální secí stroj TERRASEM C4 FERTILIZER vybavený pro aplikaci hnojiva rovnou při setí. Tento čtyřmetrový stroj nahradil loni šestimetrový univerzální secí stroj TERRASEM C6. Pracuje v agregaci s traktorem 220 k a jeho denní výkonnost je ovlivněna tím, že osivo do zásobníku plní z vaků pouze na farmě. Nicméně u řepky není problém za den zaset 50 hektarů a u obilovin 30 až 40 hektarů, podle pozemku a podmínek.

 

Univerzální secí stroje TERRASEM pracují na farmě několik sezon. Stanislavu Muškovi (vlevo) je předával a pomáhal s nastavením servisní technik firmy Pöttinger Jan Mach.

 

„Oceňujeme, že velice přesně se dá nastavit výsevek, jednoduchá je obsluha a stroj se dobře seřizuje. Přesévání na souvratích chci řešit už na podzim navigací. Slibuji si od toho precizní setí a úsporu osiva bez přesévání. Navigaci využijeme i u žací kombinace NOVACAT A10 CF,“ říká farmář a přidává další poznatky: „Secí stroj TERRASEM C6 je vybavený disky WAVE DISC pro redukované zpracování půdy v pásech. Zatímco klasický secí stroj současně půdu připravuje a seje, tady je to trochu jinak. Udělám předseťovou přípravu diskovým podmítačem, horní vrstva naschne a do toho jede secí stroj s disky WAVE DISC, které vyříznou jen úzkou drážku na uložení osiva vyčištěnou od posklizňových zbytků. Přitom půdní vláha je uchována a vzcházení vypadá nádherně, i když jsou sušší podmínky,“ zdůraznil farmář. Výhodou je také větší zásobník na osivo, protože každý hektar navíc na jedno nasypání znamená úsporu času a nákladů.

 

 

Rodinná farma Stanislava Mušky – stroje Pöttinger s rokem pořízení

2004 - secí stroj VITASEM 300 A

2004 - rotační brány L 30

2004 - shrnovač EUROTOP 881

2006 - diskový podmítač TERRADISC 3000

2008 - secí stroj AEROSEM 300

2008 - rotační brány LION 3001

2010 - žací stroj NOVACAT 356 F ED ALPHA

2012 - radličkový podmítač SYNKRO 3030 NOVA

2013 - secí stroj TERRASEM C4 FERTILIZER

2016 - diskový podmítač TERRADISC 6001 T

2017 - žací stroj NOVACAT 352 CF

2018 - lis IMPRESS 155 V PRO

2019 - obraceč HIT 8.81

2019 - secí stroj TERRASEM C6

2020 - žací kombinace NOVACAT A10 CF

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...