Šiesta generácia hospodárov

Šiesta generácia hospodárov

História roľníckej rodiny Velitš je veľmi dlhá, dnes už hospodári na rodinnej farme šiesta generácia, ale ich rodokmeň siaha až do roku 1250.

Tradíciu neprerušili ani v uplynulých desaťročiach za minulého režimu, vždy aspoň v malom rozsahu obhospodarovali pôdu a chovali dobytok. Naplno sa k hospodáreniu opäť vrátili po roku 1990. Momentálne najstaršími zástupcami rodinného klanu sú Alexander Velitš s manželkou Zitou. Spolu s nimi hospodária synovia Július a Alexander s rodinami. Ich rodinná farma Ekologické PD Lehotka Rakovo v okrese Martin hospodári v ekologickom režime na 570 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho orná je asi 450 hektárov a na 120 hektároch sa rozkladajú lúky a pasienky. Vzhľadom k tomu, že farma je zameraná na chov dobytka s kombinovanou úžitkovosťou na mlieko a mäso, rastlinná výroba zabezpečuje hlavne dostatočné množstvo kvalitného objemového krmiva. Z trvalých trávnych porastov a 200 hektárov lucernotráv, na ornej pôde vyrábajú ročne 6 000 balíkov senáže a zhruba 1 000 balíkov sena.

„Od firmy Pöttinger využívame už desať sezón žací stroj NOVACAT 350 H, o dva roky mladší je NOVADISC 265 a v roku 2013 sme zakúpili čelnú žaciu lištu NOVACAT 301 F ALPHA MOTION. Ďalej sme mali dva zhrňovače EUROTOP 651, ale tento rok sme jeden vymenili za nový TOP 662, ktorý stačí na celú výmeru. Druhý starší zhrňovač bude k dispozícii ako rezerva podľa potreby. U strojov na krmoviny nie je čo riešiť, sú to výkonnostné a prevádzkovo spoľahlivé stroje. Žacia lišta NOVACAT 301 F alpha motion má vynikajúce odpruženie, čím výborne kopíruje nerovnosti a pekne a čisto kosí. Najstaršia lišta NOVACAT 350 H zvládala prvé dva roky sama celú výmeru, pritom lucernotrávy kosíme niekedy i trikrát, to je 600 hektárov. Ročne žacie lišty pokosia 800 až 900 hektárov,“ uviedol Július Velitš.

Každý rok na farme vyhnoja 150 hektárov trávnych porastov a lucernotráv hnojom. Všetky porasty v ekologickom režime musíme udržiavať, aby ich nezamorila plevel. Lucernotrávy v osevnom postupe obohacujú pôdu o vzdušný dusík a potlačujú plevel. Takto odplevelený a vyhnojený pozemok je v osevnom pláne optimálne pripravený pre ozimnú pšenicu.  Na prípravu pôdy slúži radličkový kyprič SYNKRO 3030 NOVA. Pôdu spracováva podľa podmienok do hĺbky 10 až 12 centimetrov. Osvedčil sa i v jarnej príprave pre zemiaky a pri zapravovaní hnoja. V agregácii s traktorom 195 koní pri pracovnej rýchlosti cez 10 km za hodinu urobí 15 až 30 hektárov za deň, za sezónu potom približne 200 hektárov.

Veľmi spokojní sú na farme taktiež s univerzálnym pneumatickým sejacím strojom TERRASEM C6. „Sejací stroj využívame tretiu sezónu a pri dobrej logistike a vhodných podmienkach zaseje za deň 40 až 60 hektárov, celkom za sezónu približne 400 hektárov. Pôdu si dokáže pekne urovnať, pneumatikový valec ešte pôdu utuží a presne seje do nastavenej hĺbky. Kvalitne seje i do pôdy, ktorá je pripravená radličkovým kypričom SYNKRO. Výnos ozimnej pšenice sa nám vďaka tejto sejačke zvýšil o 0,5 tony na hektár. Pritom sme znížili výsevok o 50 kilogramov, oproti starému sejaciemu stroju, kedy sme siali až 300 kilogramov osiva,“ hovorí Július Velitš. „Pri ekologickom pestovaní kvôli plevelom už na nižší výsevok ísť nechceme. Odnoženie a vzchádzanie pšenice je nádherné. Taktiež uloženie a zatlačenie osiva do pôdy je rovnomerné. Čo sa týka sejby, tento stroj je k nezaplateniu,“ dodal otec Alexander Velitš. Zvolili pracovný záber šesť metrov, pretože v daných podmienkach sú pre nich čas a výkonnosť rozhodujúce faktory.   


Vpravo Alexander Velitš, najstarší zástupca rodinnej farmy Ekologické PD Lehotka Rakovo v okrese Martin, s mladším synom Júliusom.

 


Do hospodárenia v rodinnom podniku sa zapája i dvadsaťročný Lukáš, syn Júliusa Velitša. Na snímke s univerzálnym sejacím strojom TERRASEM C6 Artis.

 


Sejací stroj pri dobrej logistike a vhodných podmienkach zaseje za deň 40 až 60 hektárov, celkom za sezónu približne 400 hektárov.