Zelené krmení od jara do podzimu

Zelené krmení od jara do podzimu

ZEAS Březná, a. s., na Šumpersku se zabývá klasickou prvovýrobou se zaměřením na chov skotu. Celkem chovají kolem 1 600 kusů, z toho je 640 dojnic českého strakatého skotu s průměrnou roční užitkovostí více než 6 650 kg mléka, dále 105 krav bez tržní produkce mléka a asi 100 býčků.

Společnost hospodaří na výměře necelých 2 000 hektarů a pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 400 až 750 metrů. Trvalé travní porosty zaujímají asi 1 050 hektarů, orné půdy je kolem 940 hektarů. V současnosti zaměstnává 66 pracovníků. Na orné půdě pěstují v ZEAS 430 hektarů obilovin, především ozimou pšenici, tritikale, oves a minulý rok sklízeli ještě ozimý ječmen. Ročně vyprodukují 2 400 tun zrna obilovin, z toho třetina je určena na prodej a dvě třetiny jsou pro vlastní potřebu na výrobu krmiv. Na osivo loni množili bojínek luční a na zkoušku dva hektary jetele. Z krmných plodin je to 220 hektarů jetele a na 60 hektarech luskovinoobilné směsky na zeleno. Silážní kukuřici ze 180 hektarů sklízejí jednak pro potřeby živočišné výroby, ale také pro bioplynovou stanici o výkonu 550 kW, která v posledních letech významně vylepšuje ekonomiku podniku. Denní dávka kukuřičné siláže představuje 15 kg na dojnici a 6 až 7 tun putuje do bioplynové stanice.

První stroje v provozu přes deset let

„Technikou Pöttinger sklízíme téměř všechny plochy pícnin, což je kolem 1 300 ha. U trav sklízíme dvě seče, u jetele dvě až tři. Začínáme v druhé polovině května sečením travních porostů, následuje jetel a nakonec směsky,“ uvedl Vladimír Světlík, ředitel akciové společnosti.Na jaře 2006 pořídili první dva stroje Pöttinger, a to čelní žací lištu NOVACAT 266 F a samosběrací vůz EUROBOSS 250 H. Oba stroje rok co rok spolehlivě pracují v sestavě a slouží ke sklizni zeleného krmení pro základní stádo krav a telat. Od jara do podzimu vylepšuje krmnou dávku pro dojnice čerstvá píce a bezesporu se to odráží jak na dosahované užitkovosti, tak i na zdravotním stavu zvířat. Zelenou píci začínají přidávat do krmné dávky v polovině května a končí s prvním mrazíkem, takže v tomto období jsou stroje Pöttinger určené jen pro tento účel prakticky půl roku v provozu. Sestava sklízí čtyřikrát denně, ráno a odpoledne, celkem 12 tun za den. Vůz hmotu přiveze do silážního žlabu, kde ji krmný vůz zamíchá do krmné dávky. Za sezonu tak sklidí přibližně 180 až 200 hektarů na vybraných pozemcích, které se nacházejí relativně blízko stájí a hlavně u pevné komunikace, aby doprava byla rychlá a bezproblémová. Z posečeného pozemku se sestava přemístí na další a po obnovení porostů se vrací zpět.

Vsadili na osvědčenou značku

„Na základě dobrých zkušeností s uvedenou technikou jsme se rozhodli pro další stroje této značky. V roce 2008 to byl obraceč EUROHIT 81 N a dvourotorový shrnovač EUROTOP 881 pro tvorbu středového řádku. Minulou sezonu jsme pořídili žací kombinaci NOVACAT S10 s čelní žací lištou NOVACAT 301 F alpha motion. Pracovní záběr je 9,52 metru. Před nákupem jsme udělali výběrové řízení a porovnávali techniku od různých výrobců v našich podmínkách. U diskové kombinace Pöttinger nás zaujala pevnost a robustnost konstrukce i technické detaily. Svoji roli sehrála rovněž provozní spolehlivost stávající sklízecí techniky uvedené značky, takže také od žací kombinace NOVACAT S10 očekáváme dlouhou životnost při minimálních nákladech na opravy. Kombinace pracuje s novým traktorem 210 koní, i když podle výrobce by stačil slabší tažný prostředek, ale vzhledem k náročnějším podmínkám nám tato agregace vyhovuje,“ poznamenal Ing. Miroslav Buchta, předseda představenstva akciové společnosti ZEAS Březná.

Velký pracovní záběr a úzká při dopravě

„První zkušenosti z loňské sezony jsou výborné, jsme s žací kombinací velmi spokojeni,“ navázal ředitel a přidal další poznatky z jejího provozu. „Výhodou je mimo jiné malá přepravní šířka 2,2 metru, protože žací lišty se skládají dozadu a ne do výšky. Přepravní délka je sice pět metrů, ale je vyvážena nízkou výškou. Traktorista si to při transportu pochvaluje, máme hodně menších parcel, to znamená přejezdy po různých komunikacích. Během jednoho dne musí přejet třeba na pět až šest pozemků. Velikost parcel u trvalých travních porostů máme od půl hektaru po největší asi 13 hektarů. Jetel na orné půdě sklízíme z pozemků od 7 do 15 hektarů, jen jeden má 40 hektarů,“ vysvětlil Vladimír Světlík a dodal, že kvůli velké členitosti a nerovnostem, hlavně u travních porostů rozrývaných černou zvěří, dodržují vyšší strniště. V tomto směru chválí výbornou manévrovatelnost a kopírování terénu v celé šířce záběru. Jedná se o nesenou soupravu, takže žací stroje mají středové uložení, což umožňuje boční výkyv lišty až o 22 stupňů na každou stranu. Tak velký výkyvný rozsah je ve všech podmínkách výhodou, navíc v celém záběru stroje je plynule nastavitelné hydraulické odlehčení pro ještě kvalitnější kopírování nerovností.Milan David, který s výkonnou soupravou NOVACAT S10 pracuje, zvládne pokosit 40 až 50 hektarů za den při spotřebě nafty v průměru do 5 litrů na jeden hektar. Spokojený je také se snadným ovládáním všech funkcí stroje z kabiny traktoru. Ve standardní výbavě je dodáván ovládací panel Pöttinger POWER CONTROL nebo je možné ovládání přes ISOBUS terminál Pöttinger CCI 100. Vedení společnosti se shoduje, že nákup žací kombinace NOVACAT S10, vzhledem k vysoké výkonnosti, kvalitě práce a úsporám provozních nákladů, byl dobrou investicí. Její provoz může ušetřit nejen naftu, ale také čas, a ten je při sklizni kvalitních objemných krmiv významným faktorem.

Obrací rychle a šetrně

Nezanedbatelný podíl na sklizni pícnin mají obraceč a shrnovač. Obraceč EUROHIT 81 N s osmi rotory a pracovním záběrem 7,7 metru má využití podle podmínek a počasí. Slouží především na obracení sena, případně když dojde k horšímu zavadání píce, obraceč ji před sběrem na senáž rozhodí. Píci na seno je většinou nutné zpracovat dvakrát, jinak se rozhoduje podle počasí. Roční potřeba sena pro živočišnou výrobu je 2 150 tun. Obraceč hodnotí v ZEAS jako stroj provozně spolehlivý, s vysokou výkonností a kvalitou práce. Pro obsluhu je jednoduchý a nenáročný na údržbu. Kvalitní kopírování nerovností, stejně jako u ostatních strojů Pöttinger, umožňuje šetrnou manipulaci se sklízenou pící při minimálním znečištění.   

Kopírování bez kompromisů

Také dvourotorový shrnovač EUROTOP 881 s pracovním záběrem 8,6 metru splňuje nejvyšší nároky zdejších hospodářů. „Pro středový shrnovač jsme se rozhodli na základě požadavku agronomů s cílem dosahovat co nejmenšího znečištění sklízené hmoty. Jak již bylo řečeno, hodně se potýkáme s narušenými porosty od divoké zvěře a shrnovač EUROTOP tento náročný terén velmi dobře zvládá. Výška prstů se dá snadno nastavit tak, aby znečištění nežádoucími příměsemi bylo minimální,“ podotkl Vladimír Světlík. Dodejme, že ohledně kvalitního kopírování nerovností pozemků při sklizni pícnin nelze dělat kompromisy. Nečistoty v krmivu významně snižují užitkovost zvířat a hospodářský výsledek. „Pokud jde o poruchovost, jsou to jenom stroje a každý stroj se může někdy pokazit. Ale na tu práci, kterou v našich podmínkách stroje Pöttinger odvádějí, je to spolehlivá technika,“ uzavřel Ing. Miroslav Buchta.


Zleva Ing. Miroslav Buchta, předseda představenstva ZEAS Březná, a. s., Vladimír Světlík, ředitel akciové společnosti a Milan David, který pracuje s nesenou diskovou žací kombinací NOVACAT S10 .

 


Nesenou diskovou žací kombinaci NOVACAT S10s širokým pracovním záběrem 9,52 metru, vybavenou čelní žací lištou NOVACAT 301 F alpha motion, obsluhuje Milan David. Předvedl nám, jak je výměna nožů na žacím disku snadná a rychlá.

 


Sběrací vůz EUROBOSS 250 H, který má za sebou deset sezon, obsluhuje Petr Polách.

 


Sběrací vůz EUROBOSS 250 H v sestavě s čelní žací lištou NOVACAT 266 F po celou sezonu vozí čtyřikrát denně do silážního žlabu zelenou hmotu, kterou krmný vůz zpracuje do krmné dávky pro dojnice.

 


Kombinace s pracovním záběrem 9,52 metru pracuje s traktorem s výkonem 210 koní.