Prospekt - radličkové podmítače a kypřiče SYNKRO

Prospekt - radličkové podmítače a kypřiče SYNKRO

Klasickým nástrojem půdoochranného obdělávání je radličkový podmítač. Vmísení zbytků po sklizni do povrchu půdy zvyšuje úrodnost půdy a chrání před erozí. Podmítače SYNKRO ve dvoj nebo trojnosníkovém provedení s různými válci vytváří ideální podmínky klíčení semen plevele, vytroušeného obilí a meziplodin.