Stredový zhrňovač TOP 962 C

Stredový zhrňovač TOP 962 C

Pokyny pre obsluhu stroja! Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu stroja!

Obr. 1

Pracovná poloha stroja

Obr. 2

Pripojenie stroja k traktoru: do spodných ramien traktora, ktoré musia mať čo najmenší výkyv do strán a výška ramien na ľavej a pravej strane musí byť rovnaká. Pohon rotorov je kĺbovým hriadeľom (homokinetický kĺb k stroju). Otáčky kĺbového hriadeľa max. 540 ot/min ale doporučené pracovné otáčky 450 ot/min.

Obr. 3

Hydraulické pripojenie: jednočinný hydraulický okruh s plávajúcou polohou pre zdvih a spúšťanie rotorov, dvojčinný hydraulický okruh pre nastavenie pracovného záberu.

Obr. 4

Nastavenie výšky spodných ramien traktora pri práci tak, aby hlavný rám stroja bol vodorovne s podložkou.

Obr. 5

Stroj môže byť vybavený ovládacím panelom pre jednotlivé zdvíhanie / spúšťanie rotorov a prestavenie z prepravnej do pracovnej polohy a naopak, alebo môže byť stroj vybavený ovládacím lankom, pri prestavení z prepravnej do pracovnej polohy a naopak je lanko potrebné potiahnuť.

Obr. 6

Nastavovacie miesta čelného kopírovacieho kolieska bod (A) výškové nastavenie kolieska, bod (B) pozdĺžne vysunutie kopírovacieho kolieska. Kopírovacie koliesko by nemalo byť pritlačené na zem, ale zľahka by sa malo o zem opierať.

Obr. 7

Na kolesách tandemovej nápravy rotora sú excentricky nastaviteľné čapy. Pomocou kľúča M36 uvoľniť maticu a nastaviť kolesá rotora. Rotor by mal byť nastavený tak, že na strane zhrabovaného riadku musia byť prsty o 1,5 cm nižšie ako na druhej strane rotora.

Obr. 8

Nastavenie vnútorných kolies rotora tak, aby bol rotor v pozdĺžnej rovine. Pomocou nastavovacej skrutky.

Obr. 9

Nastavenie výšky prstov od zeme sa vykonáva pomocou páky na rotore. Nastavenie sa vykonáva na rovnej podložke cca 2 – 4 cm od zeme.

Obr. 10

Úvraťová poloha stroja.

Obr. 11

Nastavenie výšky zdvihu na úvrati pomocou príruby v oválnych otvoroch, uvoľnením dvoch skrutiek pootočením a opätovným utiahnutím.

Obr. 12

Nastavenie pracovného záberu sa vykonáva pomocou dvojčinného hydraulického okruhu. Na stroji je stavoznak, ktorý nám označuje v akej polohe sú rotory (maximálny alebo minimálny pracovný záber).

Obr. 13

Pred začiatkom prestavenia rotorov do prepravnej polohy je potrebné z vonkajšej strany rotorov demontovať po 4 držiaky prstov, aby bola dosiahnutá prepravná výška pod 4 m.

Obr. 14

Rotory zaistené v prepravnej polohe.

Obr. 15

Pred začiatkom prestavenia rotorov do pracovnej polohy je potrebné aktivovať funkciu sklápania rotorov, aby uvoľnilo zaisťovací hák.

Obr. 16

Pri prestavení stroja z prepravnej do pracovnej polohy a naopak je potrebné rotory vysunúť do polohy pre rozklápanie a sklápanie (viď. obr). V tejto polohe je možné rotory prestaviť do pracovnej polohy.

Obr. 17

Demontované držiaky prstov je možné odložiť do držiaka, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavného rámu.

Obr. 18

Prepravná poloha stroja.

Obr. 19

Na závese stroja sa nachádza ukazovateľ maximálneho zatočenia stroja.

Obr. 20

Stroj je vybavený vlastným podvozkom s osvetlením, výstražnými tabuľkami a zakladacími klinmi.

 

Spracoval: Miroslav Marušiak