Kupujeme kvalitnú techniku

Kupujeme kvalitnú techniku

PD GADER Blatnica so sídlom v Karlovej je dlhoročný užívateľ strojov PÖTTINGER, ktorý hospodári na 3 151 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho je 1 931 hektárov ornej. Ostatné plochy sú trvalé trávne porasty, niektoré v nadmorskej výške až 800 metrov. Jedná sa prevažne o horské pasienky pre mladý dobytok v oblasti Národného parku Veľká Fatra.

Prvé stroje PÖTTINGER zakúpili v družstve v roku 2008. Jednalo sa o kompletnú linku na zber krmovín, ktorú tvorila disková žacia kombinácia s pracovným záberom 8,30 metra NOVACAT 8600 vybavená čelnou žacou lištou NOVACAT 306 F alpha motion, dvojrotorový zhrňovač EUROTOP 651 pre tvorbu stranového riadku s pracovným záberom 6,40 metra a veľkoobjemový voz JUMBO 10000 L. Nasledujúcu sezónu pribudol obracač HIT 810 N s pracovným záberom 7,70 metra. Na spracovanie pôdy slúži v družstve od roku 2008 sedemradličný polonesený pluh SERVO 65 NOVA PLUS. Všetky uvedené stroje dodnes spoľahlivo slúžia a bezprostredne majú podiel na kladných výsledkoch hospodárenia. V tomto roku sa rozhodli na základe pozitívnych skúseností pre novú žaciu kombináciu s pracovným záberom 9,1 m NOVACAT S 10 a čelnú žaciu lištu NOVACAT 301 F alpha motion.

„S technikou PÖTTINGER máme výborné skúsenosti, preto pri obnove strojov dávame prednosť tejto značke,“ uviedol agronóm Ivan Bonda a pokračoval: „V roku 2015 doplnil linku na krmoviny ešte jeden osemrotorový obracač HIT 8.81 s rovnakým pracovným záberom. Ďalej sme zakúpili druhý sedemradličný pluh SERVO 6.50 a univerzálny sejací stroj TERRASEM C6 FERTILIZER s prihnojovaním. Sejací stroj má vysokú výkonnosť, kvalitne pripravuje osivové lôžko do požadovanej hĺbky a výsevné pätky pekne kopírujú nerovnosti. Presnú a kvalitnú sejbu je názorne vidieť na porastoch a vo finále i na výnosoch, u obilnín cez 7 ton z hektára.“

Ďalšie prednosti sejacieho stroja povedal mechanizátor družstva Pavol Pavlík. „Tento sejací stroj dokáže ozaj krásne pripraviť pôdu, poradí si i na malých parcelách a vyseje presne čo sa nastaví. Vyhovuje nám taktiež objem zásobníka 4 000 litrov rozdelený na polovicu pre osivo a hnojivo. Hnojivo ukladáme do hĺbky približne 4 centimetrov a osivo podľa plodiny. Pracovná rýchlosť je okolo 14 kilometrov, čo je asi 5 hektárov za hodinu. Za deň zaseje v predĺženej zmene približne 50 hektárov repky. Agregujeme ho s traktorom 315 koní, ale môže pracovať i s traktorom 220 koní, záleží na pozemku. Spotreba nafty sa pohybuje u silnejšieho traktora okolo 4,5 litra nafty na hektár. Za sezónu zaseje približne 900 hektárov.“   
Čo sa týka nového pluhu SERVO 6.50, zakúpili ho v plnej výbave a orú s ním väčšinu výmery. Silný stabilný rám a robustný záves sú predpokladom dlhej životnosti, nechýba nonstop istenie ani plynule nastaviteľný záber s možnosťou vyradenia prvého orbového telesa. Funkcia Traction Control umožňuje doťažovanie zadnej nápravy traktora, takže nedochádza k zbytočnému utužovaniu pôdy, a to predovšetkým na úvratiach. Keď je správne doťažená predná časť traktora, pluh dodržuje rovnomernú hĺbku orby za všetkých podmienok. Výborné pre tunajšie podmienky sú páskové odhrňovačky, ktoré pôdu kvalitne spracujú i pri väčšom množstve rastlinných zvyškov. Pred sejbou pluh spracováva pôdu do hĺbky 15 až 20 centimetrov, podľa plodiny, pri jesennej orbe do 25 centimetrov. Pracuje s traktorom 310 koní a za sezónu spracuje približne 800 hektárov.

Agronóm i mechanizátor sa zhodli, že všetky stroje PÖTTINGER urýchľujú prácu a umožňujú dodržovať agrotechnické termíny, takže predstavujú výraznú úsporu prevádzkových nákladov, či už sú to pracovné sily, nafta alebo čas.