Po prvním roce jen pozitiva

Po prvním roce jen pozitiva

Agronom a mechanizátor Dušan Jaroš (vlevo) s obsluhou AEROSEM VT 5000 DD Václavem Sokolem.

STATEK DOUBRAVKA, s.r.o., v Chotěboři na Havlíčkobrodsku obhospodařuje 1 167 ha zemědělské půdy, z toho 726 ha je orné, na 416 ha jsou trvalé travní porosty a od letošního roku připadá asi 25 ha na úhory. Všechny pozemky se nacházejí v blízkosti statku v nadmořské výšce okolo 500 metrů, půdy jsou tam spíše středně těžké, ale lokálně i těžké jílovité. Rostlinná výroba je zaměřená na pěstování tržních plodin, v živočišné výrobě na chov masného skotu plemene simentál.
Co se týká techniky Pöttinger, z minulých let na statku stále slouží dvourotorový stranový shrnovač TOP 662 a vůz JUMBO 8000 L. Loni se zapojil do sběru pícnin nový velkokapacitní vůz TORRO 8010 L COMBILINE. V agregaci s traktorem 250 k sklízel hlavně travní porosty na senáž, část sena a ze 100 ha slámu. Letos pořizujeme variabilní lis IMPRESS 3160 V PRO.
„Chtěli jsme pneumatický tažený secí stroj s aktivní přípravou seťového lůžka, a to tato kombinace s rotačními bránami naprosto splňuje. Na pětimetrový pracovní záběr stačí traktor 250 k s pracovní rychlostí 10 km v hodině a spotřebě nafty do 9 l na hektar při setí do hrubé brázdy. S aktivní přípravou před setím ušetříme čas, pohonné hmoty a počet přejezdů po pozemku,“ uvedl agronom a mechanizátor v jedné osobě Dušan Jaroš. Dodal, že po podmítce všechny pozemky orají, na podzimní i jarní setí, a potom s kombinací sejí do hrubé brázdy. Kompaktorem připravují před setím pouze souvratě a některá místa kolem překážek na pozemcích.

Na jaře 2022 investovali zdejší pěstitelé do secí kombinace AEROSEM VT 5000 DD vybavené rotačními bránami LION, které jsou poháněné vývodovým hřídelem. Za den zaseje v optimálních podmínkách až 30 hektarů a do letošního podzimu zasela přes tisíc hektarů.

Za nespornou výhodu, kterou získali s novou secí kombinací, považuje Dušan Jaroš tlakový zásobník s objemem 2 800 litrů a dvojitým výsevním ústrojím, který je podélně rozdělený na dvě stejné části, takže při jednom přejezdu mohou set dvě různé plodiny nebo dodat startovací dávku živin přímo pod osivo. „Na jaře jsme tak například seli dvouletý kmín s jarní pšenicí. Nastavili jsme hloubku setí, aby vyhovovala oběma plodinám. Po sklizni jarní pšenice jsme odkryli podsev kmínu, který vypadal velmi pěkně. Takže to funguje,“ řekl spokojeně agronom. Rovněž oceňuje, že tento secí stroj dokáže pracovat s různými kolejovými řádky. Je jedno, jestli má postřikovač záběr 18, 24 nebo 30 metrů, příslušný údaj se zadá do počítače, ten se tomu přizpůsobí a při setí podle toho vypíná secí botky. Jednoduché je nastavování a ovládání, secí stroj je ISOBUS kompatibilní a je ovládán prostřednictvím monitoru traktoru.

„Vítaná je možnost za jízdy přímo z kabiny traktoru vymělčovat nebo zahlubovat rotační brány bez vlivu na vlastní setí. Případně je zvednout, když vidíte na poli třeba kamení. Rotační brány tak odlehčíte, ale secí ústrojí, co je v zemi, pořád seje. Je to velmi variabilní přístup při setí v různých půdních podmínkách,“ chválí Dušan Jaroš.

AEROSEM VT 5000 DD přesně zaseje nastavený výsevek a kvalitně uložené osivo rovnoměrně vzchází. Kromě kukuřice sejí s kombinací všechny plodiny včetně máku, kterého vysévají 1,6 kg/ha. Rozdělovací hlava IDS řídí všechny vývody prostřednictvím BUS systému s různými možnostmi dávkování a ukládání osiva do řádků včetně elektronického řazení kolejových řádků pomocí servomotorů. Ve středu kombinace umístěný profilovaný válec o průměru 800 mm, který plní i funkci transportní, snižuje tlak na půdu a valivý odpor, takže nedochází k hrnutí půdy před válcem. Velká kontaktní plocha válce v kombinaci se speciálním drážkovým profilem zajišťují optimální opětovné utužení seťového lůžka. Hydraulicky tlumený válec podporuje plynulost při setí a umožňuje dosažení vysoké pracovní rychlosti na různých typech půd. Osivo je ukládáno třídílnou výsevní lištou, která velmi dobře kopíruje terén, se systémem dvoudiskových botek DUAL DISC s hydraulicky nastavitelným přítlakem až 60 kg. Hloubkové vedení botek zajišťují utužovací kolečka. Botky jsou umístěny ve dvou řadách s roztečí 30 cm. Osivo je vyséváno do řádků vzdálených 12,5 cm. Pro uživatele je jednoduché i řešení hydraulických okruhů. Všechny funkce stroje lze ovládat pouze třemi dvojčinnými hydraulickými okruhy.

Nastavování a ovládání secí kombinace AEROSEM VT 5000 DD obsluha provádí prostřednictvím monitoru v kabině traktoru.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...