Vepředu díky novým technologiím

Vepředu díky novým technologiím

12.12.2019

Vést rodinný zemědělský podnik je činností, která přináší notnou dávku hrdosti na svou činnost. Včetně možnosti samostatného rozhodování o směřování hospodaření, výběru techniky atd. Takovým plně samostatným a zároveň úspěšným soukromým zemědělcem je i Rudolf Král, který spolu se svým synem v obci Velké Svatoňovice hospodaří na výměře 150 hektarů zemědělské půdy. 100 hektarů činí půda orná a padesát pak trvalé travní porosty.

Stroj s geniálním šnekovým dopravníkem

Stroj s geniálním šnekovým dopravníkem

08.11.2019

S NOVACAT CROSS FLOW dosáhl Pöttinger revoluce – šnekový dopravník odkládá píci do řádku ihned po sečení. Po úspěšném uvedení žací kombinace NOVACAT A10 CF a neseného NOVACAT 352 CF na trh nyní přicházíme s NOVACAT 302 CROSS FLOW s pracovním záběrem tři metry. S NOVACAT 302 CF je potřeba energie ještě nižší než u větších bratrů. Výhody úspory nafty jsou zde také zřejmé – stroje jsou agregovatelné s traktory již od 100 k.

NOVADISC v novém kabátu

NOVADISC v novém kabátu

16.10.2019

Pöttinger přepracoval osvědčenou řadu nesených diskových žacích strojů se stranovým uložením. Nízkoenergetické žací stroje Novadisc vykazují vysokou účinnost díky nízké hmotnosti. Konstrukce strojů umožňuje kvalitní práci při sklizni svažitých a velmi nerovných pozemků. Díky požadavkům na nízký příkon mohou být modely Novadisc agregovány s traktory již od 40 k. Pracovní záběry jsou od 2,2 m do 3,46 m. Nízká hmotnost se tak hodí zejména na menších farmách a při práci na svazích.

Tradičné ovčie výrobky z Farmy Okomáň spoznáva čoraz viac ľudí

Tradičné ovčie výrobky z Farmy Okomáň spoznáva čoraz viac ľudí

02.10.2019

Farmu Okomáň nájdeme v katastri mesta Šurany, v oblasti miestnych slanísk. Toto územie sa vyznačuje veľmi slanou pôdou, s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Osada Okomáň sa v písomných zmienkach spomína už v 12. storočí, keď tu žili najmä roľníci a pastieri. Chov dobytka tu má niekoľko storočnú tradíciu. Za súčasným rozvojom Farmy Okomáň stojí práca Jozefa Raučinu s rodinou.

Rychleji, lépe a efektivněji

Rychleji, lépe a efektivněji

27.09.2019

Rodinná farma Vepřekových v Ondřejově na Bruntálsku funguje od roku 1992. Ze 152 hektarů zemědělské půdy jsou jen tři hektary orné, ostatní jsou trvalé travní porosty. Pozemky se nacházejí na náhorní plošině v nadmořské výšce 650 až 710 metrů. Asi 50 hektarů je na pastvu pro stádo 56 krav masného plemene charolais, zbývající výměru sklízí na výrobu senáže a sena. Zvířata jsou polovinu roku na pastvě a přes zimu volně ustájena s výběhem.

Důvěra ve stroje rakouského výrobce

Důvěra ve stroje rakouského výrobce

03.09.2019

Jedním z podniků se specializací na produkci mléka v jižních Čechách je ZD Mojné. Celkem 17 pracovníků hospodaří na 470 hektarech zemědělské půdy a zároveň se stará o 400 kusů skotu, z toho 200 dojných krav. Také díky pečlivě zvolenému sytému výroby objemné píce dosahuje průměrná dojivost 9100 litrů mléka. Výroba krmiv je běžnou součástí rostlinné výroby, která je kromě pěstování vojtěšky, jetelovin, luskovin a kukuřice zaměřena také na obilniny a řepku.

Prospekt - samosběrací vozy BOSS JUNIOR / BOSS ALPIN / EUROBOSS

Prospekt - samosběrací vozy BOSS JUNIOR / BOSS ALPIN / EUROBOSS

28.06.2019

Lehký běh, důraz na výkonnost a všestrannost jsou vlastnosti samosběracích vozů kategorie BOSS JUNIOR, BOSS ALPIN a EUROBOSS. I v menším provozu musí být dosaženo nejlepší kvality krmiva. Sběr beze ztrát a vysoký výkon nakládání při nízké potřebě příkonu jsou specifické znaky vkládacího ústrojí s vkládacími hrabicemi. S několika noži jsou vozy vhodné pro sklizeň sena i pro denní krmení. Při využití všech nožů jsou vozy použitelné také pro sklizeň senáže.

Prospekt - nesené, čelně nesené a tažené diskové žací stroje NOVADISC / NOVACAT

Prospekt - nesené, čelně nesené a tažené diskové žací stroje NOVADISC / NOVACAT

07.06.2019

Platforma pro vysokou kvalitu sečení a šetrný řez. Nejlepší kopírování nerovností, minimální odrol, precizní práce bez zvýšených nároků na obsluhu jsou oprávněnými požadavky uživatelů. Konstrukční detaily a funkce strojů v podstatné míře přispívají ke kvalitě získávané píce při současném snižování nákladů na jeho výrobu. Kvalita určená pro spokojený skot.

JUMBO 10010 L COMBILINE – to je výkonnosť!

JUMBO 10010 L COMBILINE – to je výkonnosť!

31.05.2019

Slovenské farmárske družstvo združuje poľnohospodárske podniky po celom Slovensku. Hospodári na viac ako 30 000 hektároch v rôznych podmienkach – od trnavskej tabule, cez krupinskú planinu, až po ekologické liptovské pasienky. V oblasti Myjavsko – Záhorsko sme s magazínom navštívili partnerské podniky Roľnícke družstvo Turá Lúka v Myjave, Roľnícke družstvo Vrátno Hradište pod Vrátnom a Poľnohospodárske družstvo Smolinské.

Úspěchy díky čerstvému krmení

Úspěchy díky čerstvému krmení

17.05.2019

Příkladem pokrokového zemědělského podniku se smíšeným zaměřením je ZD Nečín. Hospodaří na celkové výměře 2390 hektarů zemědělské půdy, z nichž tvoří celkem 600 hektarů trvalé travní porosty a 1763 hektarů orná půda. Samozřejmostí je pestrý osevní postup, v němž mají své místo obilniny, ozimá řepka, lupina a brambory. Pro potřeby živočišné výroby se pěstují také luskovinoobilné směsky, kukuřice a víceleté pícniny.

Video - Ekologické PD Lehotka Rakovo Video - Ekologické PD Lehotka Rakovo

Video - Ekologické PD Lehotka Rakovo

10.05.2019

Historie rolnické rodiny Velitšů je velmi dlouhá, dnes už hospodaří na rodinné farmě šestá generace. Július Velitš je také tradičním uživatelem strojů pro sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí od firmy Pöttinger. Pro zpracování půdy v podniku s úspěchem využívají polonesený pluh SERVO 6.50 PLUS NOVA, radličkový kypřič SYNKRO 3030 NOVA i diskový podmítač TERRADISC 6001 T a pro zakládání porostů secí stroj TERRASEM C6 od roku 2013.

Víceúčelový návěs řeší sklizeň pícnin a slámy

Víceúčelový návěs řeší sklizeň pícnin a slámy

06.05.2019

V obci Záhoří u Miličína má své sídlo zemědělský podnik KLAS a.s. Jedná se o typický podnik se smíšeným zaměřením: hospodaří celkem na 884 hektarech zemědělské půdy, z níž tvoří celých 144 hektarů trvalých travních porostů. Píce z luk, stejně jako jetelová a jetelotravní senáž a siláž z kukuřice slouží jako krmivo pro stádo, čítající sto kusů skotu s produkcí mléka a 150 kusů skotu ve výkrmu.

Významná úspora pracovních sil

Významná úspora pracovních sil

03.04.2019

Do velice rozsáhlé skupiny spokojených uživatelů senážních návěsů firmy Pöttinger v České republice patří i Zemědělská společnost Kosova Hora a. s. V tomto zemědělském podniku, hospodařícím v jižních Čechách v okresu Příbram, mají vozy s logem zeleného čtyřlístku dlouhou tradici. První vůz Jumbo 6600 L byl uveden do provozu již v roce 2002. Za sebou má již více než 25 000 fůr a stále je v provozu, stejně tak jako druhý návěs Jumbo 6600 D v dalším středisku.

Stroje Pöttinger montujú na moderných výrobných linkách vo Vodňanoch

Stroje Pöttinger montujú na moderných výrobných linkách vo Vodňanoch

26.03.2019

Na slovenskom trhu s poľnohospodárskou technikou má značka Pöttinger dlhodobo veľmi silné postavenie. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v rakúskom mestečku Grieskirchen, kde je situovaná aj výroba krmovinárskej techniky. Závod na výrobu sejačiek nájdeme v nemeckom Bernburgu. My sme sa vybrali na návštevu do Vodňan, neďaleko Českých Budějovíc, kde montujú stroje na spracovanie pôdy.

Výstaviště ožilo technikou Pöttinger

Výstaviště ožilo technikou Pöttinger

13.03.2019

Zimní čas je spojen s prezentačními akcemi zaměřenými i na zemědělskou techniku. Tu sice nelze aktivně předvádět, ale čas klidu na polích je spojen i s úvahami o obnově strojového parku, a tak je dobré zákazníkům ukázat co nového je v nabídce. Ti, co obdrželi pozvánku na prezentační akci pořádanou firmou Agrozet České Budějovice koncem ledna na budějovickém výstavišti, se mohli seznámit s tím, co na novou sezónu chystá firma Pöttinger.

Prospekt - diskové podmítače TERRADISC

Prospekt - diskové podmítače TERRADISC

11.02.2019

V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních je nutno posklizňové zbytky na celé ploše zpracovat tak, aby mohl proces rozkladu brzy započít. Tato směs rostlinných zbytků se zeminou vytváří optimální podmínky života pro živé organismy v půdě. TERRADISC je univerzálně použitelný a lze ho využívat i k úpravě osevních ploch přímo před setím.

Rozšířená variabilita secích strojů

Rozšířená variabilita secích strojů

06.02.2019

Jednou z cest, jak zvýšit efektivitu práce a snížit počet přejezdů po polích, představuje možnost sloučení výsevu a hnojení do jedné pracovní operace. Také firma Pöttinger nabízí u svých pneumatických secích strojů Terrasem hnojení do meziřádků. Stroje dokážou společně se setím provádět aplikaci mikro- a makroživin. Tím jsou zároveň vytvořeny optimální podmínky v počátečních vývojových fázích. Omezení prací na jediný nezbytný přejezd znamená nejen úsporu času, ale i šetrné působení na půdu.

Vynikající výsledky v obtížných podmínkách

Vynikající výsledky v obtížných podmínkách

18.01.2019

Hospodaření v Povltaví není jednoduchá záležitost, jak potvrzuje Zemědělská společnost Kosova Hora a.s. Z celkové výměry 3335 hektarů zemědělské půdy se podnik stará o 960 hektarů TTP a z důvodu příznivých přírodních podmínek má firma rozvinutý chov skotu. Na středisku Doublovičky-Kamenice pracuje dvojice senážních návěsů firmy Pöttinger - starší JUMBO 6600 D z roku 2002 (vlevo) a větší JUMBO 7210 D z roku 2018.

Loading...