Pícniny i zpracování půdy

Pícniny i zpracování půdy

Společnost AGROTECH, spol. s r. o., Poličná hospodaří na Vsetínsku v pěti katastrech na 1 280 ha zemědělské půdy, z toho orné je asi 1 050 ha, na zbývající ploše jsou trvalé travní porosty.

AGROTECH Poličná se zabývá jednak zemědělskou výrobou a jako doplňkovou činnost pak prodává naftu, motorové oleje, poskytuje služby mechanizačními prostředky a vyrábí agropelety z odpadů posklizňových linek na obilí a řepku. Stabilizujícím prvkem je rostlinná výroba s produkcí tržních plodin, krmiv pro vlastní chov zvířat a hmoty pro bioplynovou stanici. V živočišné výrobě je to produkce vepřového masa a mléka. Chov skotu holštýnského plemene čítá 310 kusů včetně mladého dobytka a 175 dojnic s průměrnou roční užitkovostí kolem 10 000 kg mléka.

„Nejstarším strojem Pöttinger, který máme, je samosběrací vůz FARO 6300 L. Za sebou má deset sezon a v současné době ho využíváme už jen na sběr sena. Před čtyřmi lety jsme pořídili čelní žací stroj NOVACAT 301 F alpha motion a boční žací stroj NOVACAT 352, které až do loňského roku pracovaly jako kombinace. Čelní lištu jsme dodatečně nechali vybavit prstovým lamačem a letos jsme k ní přikoupili novou boční lištu NOVACAT 352 ED. Starší boční lištu budeme využívat podle potřeby. Sečení s novou kombinací s kondicionérem byla pro nás letos nová zkušenost a jsme s ním maximálně spokojeni. Využili jsme ho na všechny sečené porosty a výrazně urychlil sklizeň. Kvalita sečení je výborná, stejně jako provozní spolehlivost žacích strojů, které za sezonu udělají kompletní výměru trvalých travních porostů ze dvou sečí plus jetel na orné půdě ze tří sečí, což vychází na nějakých 850 ha,“ uvedl Jindřich Šnejdrla, mechanizátor společnosti AGROTECH Poličná. Nová dvojkombinace žacích strojů spolehlivě pracuje s traktorem 150 k, a to i v náročném kopcovitém terénu a kamenitých půdách. Perfektně kopíruje nerovnosti a v optimálních podmínkách zvládne za hodinu až 4 ha.

Na zpracování půdy si v Poličné předloni pořídili sedmiradličný pluh SERVO 6.50 PLUS NOVA s hydraulickým jištěním a dotížením zadní nápravy TRACTION CONTROL. „Zpočátku měl pluh opravdu těžké podmínky, protože do roku 2014 jsme 18 let nedělali hluboké zpracování orbou a vrstva od 15 centimetrů hlouběji byla hodně utužená. Z bioplynové stanice vyvážíme na pole digestát a jeho zapravení podmítačem nebylo ideální. Zatímco pluh v agregaci s traktorem 270 k si dobře poradí jak s digestátem, tak i s velkým množstvím rostlinných zbytků, například po kukuřici. V současné době máme téměř všechnu půdu už zpracovanou pluhem,“ říká spokojeně Jindřich Šnejdrla.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...