Video - revoluční NOVACAT ALPHA MOTION

Působivá animace čelně neseného diskového žacího stroje s aktivním nosným rámem.

Technika čelně nesených diskových žacích strojů ALPHA MOTION se zakládá na propracované kinematice aktivního nosného rámu. Základním principem závěsu je snaha o zachování konstantního přítlaku na žací lištu bez ohledu na změnu její polohy v rozsahu +/- 250 mm.

Sečení bez omezení

Na nerovnosti terénu nereaguje pouze vlastní žací lišta, jak je to obvyklé u většiny systémů, nýbrž i nosný rám. Při kopírování nerovností se pohybuje celá lišta společně s aktivním nosným rámem!

Ultimativní aktivní závěs
Tento žací stroj lze agregovat s každým traktorem s výkonem 60 až 360 koní, a to nezávisle na jeho velikosti, typu nebo konstrukci. Rozdíly v typu zdvihacího mechanismu nemají na vedení soupravy čelního žacího stroje žádný vliv. Díky promyšlené geometrii nástavbového modulu se těžiště nachází při všech pracovních polohách co nejblíže u traktoru.
Spolehlivé kopírování nerovností

Jedinečné kopírování nerovností pro ochranu žací lišty a sklizeň čistého krmiva. Do nástavbového modulu ALPHA MOTION jsou integrovány dvě dostatečně dimenzované pružiny. Tyto pružiny garantují rovnoměrné odlehčení žací lišty v rozmezí 500 mm! Jedná se o jednoduché, a přesto velmi účinné odlehčení, které je použitelné za všech pracovních podmínek. Celá žací lišta je tím pádem při povrchových vyvýšeninách nadzvednuta, při klesání spuštěna níže.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...