AEROSEM – univerzálny stroj na sejbu obilnín a kukurice

AEROSEM – univerzálny stroj na sejbu obilnín a kukurice

PD Likavka v okrese Ružomberok obhospodaruje 964 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej je 240 ha, ostatné plochy sú trvalé trávne porasty. Jedná sa o podhorskú oblasť s nadmorskou výškou 500 až 850 metrov. Čo sa týka veľkosti pozemkov, najväčšia parcela ornej pôdy má 58 ha, u trávnych porastov je veľkosť od jedného hektára až po najväčšiu 128 ha.

V živočíšnej výrobe chová družstvo približne 600 kusov hovädzieho dobytka plemena slovenské strakaté a holstein, z toho je 180 dojníc. Plánujú ešte asi 100 kusov mäsového  plemena na využitie tunajších pasienkov. Rastlinná výroba je preto zameraná výhradne na pestovanie kŕmnych plodín. Najväčšiu plochu ornej pôdy, asi 120 ha, zaberá kukurica na siláž, na zhruba 80 ha sú kŕmne obilniny a na zvyšnej výmere trávne miešanky a lucerna. V produkcii krmív je družstvo sebestačné, všetko čo vypestuje, spotrebuje. 

Prvú techniku Pöttinger zakúpili v družstve pred dvanástimi rokmi. Jednalo sa o zadný žací stroj NOVACAT 265 H, ktorý stále pracuje. Žací stroj NOVACAT 265 H ED, obracač EUROHIT 61 N a zhrňovač EUROTOP 620 A už nahradili novšie modely. V súčasnej dobe tvorí linku na krmoviny čelná žacia lišta NOVACAT 301 F alpha motion v kombinácii s bočnou žacou lištou NOVACAT 302 a samostatná zadná lišta NOVACAT 265 H. Pokosenú hmotu zhrňuje dvojrotorový zhrňovač TOP 662 so stranovým odkladaním riadku. Tieto stroje zvládnu celú výmeru krmovín na ornej pôde i trvalé trávne porasty. U lucerny bývajú spravidla tri kosby, u trávnych porastov väčšinou len jedna. „Žacie stroje, ktoré pracujú v agregácii s traktorom 150 k, sú prevádzkovo spoľahlivé, dobre si poradia i v nerovnom a svahovitom teréne. Rovnako ako i zhrňovač, ktorý je jednoduchý na ovládanie a nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Tým, že je stranový, dokáže i pri slabšom poraste riadky posúvať a spojiť tak, aby nahrnul dostatočné množstvo hmoty. Tento stroj vyhovuje do našich podmienok, uvažujeme preto o zakúpení ešte jedného zhrňovača. Obracač zatiaľ nepotrebujeme, porasty nie sú tak husté, aby pokosená hmota nestačila pred zhrňovaním dostatočne zavädnúť,“ uviedol Ing. Milan Belko, hlavný agronóm a mechanizátor v PD Likavka.

Od roku 2016 využívajú v družstve štvormetrový pneumatický sejací stroj AEROSEM 4002 ADD PCS v kombinácii s rotačnými bránami LION 403. „Naša vízia bola eliminovať vstupy na pole a neutužovať pôdu, ďalej aby pestovanie plodín vychádzalo čo najekonomickejšie. Prakticky to znamená len dva prejazdy poľa – jeden pri orbe a druhý pri sejbe, kedy prípravu zvládnu rotačné brány v kombinácii so sejacím strojom,“ vysvetľuje Ing. Belko a poukazuje na nesporné prednosti sejacieho stroja AEROSEM, ako je jednoduché nastavenie všetkých  funkcií, rovnomerné dávkovanie a presné ukladanie osiva, rýchlosť sejby či prevádzkovú spoľahlivosť. V neposlednej rade je to systém precízneho siatia PCS pre kukurice, kedy je možné ukladať i hnojivo súčasne s osivom, a to po strane riadku osiva. Jednoznačný prínos najlepšie dokumentuje konkrétny príklad: Zatiaľ čo v roku 2015 mali v družstve u silážnej kukurice výnos 22 ton z hektára, tak v ďalšom roku po zasiatí strojom AEROSEM s prihnojovaním dosiahli výnos 44 ton.    

So sejacím strojom AEROSEM a bránami LION plánujú v PD Likavka obnovovať i trvalé trávne porasty. Každý rok by tak chceli obnoviť 35 až 50 ha. Pre vysokú produkciu maštaľného hnoja, ktorý treba zaorávať sa rozhodli v roku 2017 i pre kúpu šesť radličného poloneseného pluhu SERVO 6.50 NOVA s hydropneumatickým istením.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...