Specialista na zelené krmení

Specialista na zelené krmení

ZEPO Bořitov, družstvo, obhospodařuje na Blanensku zhruba 1 380 ha zemědělské půdy, z toho je 100 ha luk a 25 ha pastvin. Živočišná výroba se nachází na dvou farmách. V Bořitově je stádo 400 dojnic převážně plemene holštýn s průměrnou roční užitkovostí kolem 9 000 kg mléka a 10 000 nosnic. V Jabloňanech je ustájeno 55 krav bez tržní produkce mléka a výkrm prasat pro vlastní jatka, celkem 300 kusů za rok ve třech turnusech. V chovu dojnic družstvo uplatňuje přikrmování zelenou pící od jara do podzimu více než patnáct let.

„Od května 2017 využíváme ke sklizni vojtěšky na zelené krmení samosběrací vůz BOSS ALPIN 251 v kombinaci s žacím strojem NOVACAT 261 classic. Píci vůz zpracovává na řezanku zhruba 11 cm, ale protože ji ještě zpracovává krmný vůz, délka nám vyhovuje,“ říká zootechnik Lukáš Hrazdíra a pokračuje: „Užitkovost dojnic při zeleném krmení vždy stoupne minimálně o jeden až dva litry, oproti zimnímu období. Také se zlepšila reprodukce a celkově zdravotní stav zvířat. Kravám krmná dávka se zelenou vojtěškou chutná, je to pro ně přirozená potrava a zároveň využijí více šrotu a kukuřice. Krmná dávka představuje 27 kg kukuřice, 10 až 15 kg vojtěškové senáže a 7 kg zelené vojtěšky. Produkční skupině dáváme kolem 10 kg šrotu na kus, 1 kg sena, půl kg slámy a CCM a půl kg melasy. V zimním období nahradí zelenou píci cukrovarnické řízky.“

Na ekonomice sklizně se podle zootechnika prakticky okamžitě projevily výhody nové sklízecí kombinace Pöttinger. Zatímco dříve jezdily dva stroje, řezačka a traktor a dva pracovníci, sklizeň je nyní rychlejší, zvládne ji jeden člověk s jedním strojem. Denně během sezony od jara do podzimu sklízejí jeden plný vůz, to jsou přibližně 4 tuny, podle obsahu sušiny. Za asi 150 dní sklizně je to celkem 600 tun zelené hmoty. Po prvním roce provozu přidává zootechnik Lukáš Hrazdíra další zkušenosti: „Když senážujeme, musí se hmota pořezat na kratší řezanku, uložit, vytěsnit vzduch, pak ji zase vybírat ze žlabu. To představuje velké množství práce, peněz a čas, které se zeleným krmením dají ušetřit. Důležitým faktorem je rovněž znečištění píce. Kombinace v agregaci s traktorem 70 k sklízí zelenou hmotu čistě, bez příměsí, jako jsou kameny nebo hlína. Další výhodou oproti řezačce je nerozježděný pozemek, zvláště ve vlhkém počasí, a nejsou žádné ztráty hmoty úletem. Na obrůstání vojtěšky pro zelené krmení stačí po celou sezonu plocha do 10 ha.“

Kromě kombinace využívají v ZEPO Bořitov dvacet let další techniku Pöttinger, a to nejen na sklizeň pícnin, ale i na zpracování půdy. „Nejstarší je žací stroj CAT NOVA 360 T CR. Ročně sklízíme vojtěšku ve třech až čtyřech sečích z výměry 100 až 120 ha a kromě zeleného krmení všechno zvládal tento stroj. Za deset let udělal asi 3 500 ha. V roce 2009 jsme pořídili žací kombinaci NOVACAT 306 F ED alpha motion a NOVACAT 8 600 ED, která sklizeň pícnin značně urychlila. Je provozně velmi spolehlivá a s traktorem 175 k je stále v provozu,“ uvedl mechanizátor Ing. Jiří Kolínek. Z další techniky jsou to výkonný devítimetrový obraceč EUROHIT 91 AZ a shrnovače EUROTOP 881 a EUROTOP 851. Uvedené stroje pracují rychle a spolehlivě při sklizni senáže a sena. Dva senážní vozy JUMBO 6600 D a JUMBO 8010 L sklízely deset let veškerou píci na senáž. V současnosti je využívají na odvoz sena, řezané slámy a senáže od řezačky i pro BPS. Také odvezou z poloviny výměry silážní kukuřici, to je ze 150 ha kolem 6 500 tun a asi 160 vozů.

Během let využívali v družstvu tři pluhy Pöttinger. V provozu jsou dva z nich – polonesený pluh SERVO 6.50 NOVA a pětiradličný nesený pluh SERVO 35 S PLUS NOVA. Ročně zpracují přes 700 ha při podzimní orbě, podle podmínek do hloubky 25 až 30 cm. Půdy jsou tam od těžkých jílovitých až po kamenité a písčité. Opotřebení v těchto půdách je poměrně velké, za rok mění tři až čtyři osazení (dláta a ostří), hodně však záleží na správném seřízení pluhu.

Stroje Pöttinger v ZEPO Bořitov a rok jejich pořízení:

Žací stroj CAT NOVA 360 T CR                                 1999

Shrnovač EUROTOP 801                                          2000

Senážní vůz JUMBO 6600 D                                     2002

Bruska nožů                                                             2002

Obraceč EUROHIT 91 AZ                                          2002

Pluh SERVO 65 PLUS                                                2004

Shrnovač EUROTOP 881                                           2007

Senážní vůz JUMBO 8010 L                                       2008

Žací stroj NOVACAT 306 F ED alpha motion             2009

Žací stroj NOVACAT 8600 ED                                    2009

Shrnovač EUROTOP 851                                           2010

Pluh SERVO 6.50 NOVA                                             2010

Žací stroj NOVACAT 301 F ED alpha motion             2013

Pluh SERVO 35 S PLUS NOVA                                    2015

Samosběrací vůz BOSS ALPIN 251                            2017

Žací stroj NOVACAT 261 classic                                2017

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...