Specialista na zelené krmení

Specialista na zelené krmení

ZEPO Bořitov, družstvo, obhospodařuje na Blanensku zhruba 1 380 ha zemědělské půdy, z toho je 100 ha luk a 25 ha pastvin. Živočišná výroba se nachází na dvou farmách. V Bořitově je stádo 400 dojnic převážně plemene holštýn s průměrnou roční užitkovostí kolem 9 000 kg mléka a 10 000 nosnic. V Jabloňanech je ustájeno 55 krav bez tržní produkce mléka a výkrm prasat pro vlastní jatka, celkem 300 kusů za rok ve třech turnusech. V chovu dojnic družstvo uplatňuje přikrmování zelenou pící od jara do podzimu více než patnáct let.

„Od května 2017 využíváme ke sklizni vojtěšky na zelené krmení samosběrací vůz BOSS ALPIN 251 v kombinaci s žacím strojem NOVACAT 261 classic. Píci vůz zpracovává na řezanku zhruba 11 cm, ale protože ji ještě zpracovává krmný vůz, délka nám vyhovuje,“ říká zootechnik Lukáš Hrazdíra a pokračuje: „Užitkovost dojnic při zeleném krmení vždy stoupne minimálně o jeden až dva litry, oproti zimnímu období. Také se zlepšila reprodukce a celkově zdravotní stav zvířat. Kravám krmná dávka se zelenou vojtěškou chutná, je to pro ně přirozená potrava a zároveň využijí více šrotu a kukuřice. Krmná dávka představuje 27 kg kukuřice, 10 až 15 kg vojtěškové senáže a 7 kg zelené vojtěšky. Produkční skupině dáváme kolem 10 kg šrotu na kus, 1 kg sena, půl kg slámy a CCM a půl kg melasy. V zimním období nahradí zelenou píci cukrovarnické řízky.“

Na ekonomice sklizně se podle zootechnika prakticky okamžitě projevily výhody nové sklízecí kombinace Pöttinger. Zatímco dříve jezdily dva stroje, řezačka a traktor a dva pracovníci, sklizeň je nyní rychlejší, zvládne ji jeden člověk s jedním strojem. Denně během sezony od jara do podzimu sklízejí jeden plný vůz, to jsou přibližně 4 tuny, podle obsahu sušiny. Za asi 150 dní sklizně je to celkem 600 tun zelené hmoty. Po prvním roce provozu přidává zootechnik Lukáš Hrazdíra další zkušenosti: „Když senážujeme, musí se hmota pořezat na kratší řezanku, uložit, vytěsnit vzduch, pak ji zase vybírat ze žlabu. To představuje velké množství práce, peněz a čas, které se zeleným krmením dají ušetřit. Důležitým faktorem je rovněž znečištění píce. Kombinace v agregaci s traktorem 70 k sklízí zelenou hmotu čistě, bez příměsí, jako jsou kameny nebo hlína. Další výhodou oproti řezačce je nerozježděný pozemek, zvláště ve vlhkém počasí, a nejsou žádné ztráty hmoty úletem. Na obrůstání vojtěšky pro zelené krmení stačí po celou sezonu plocha do 10 ha.“

Kromě kombinace využívají v ZEPO Bořitov dvacet let další techniku Pöttinger, a to nejen na sklizeň pícnin, ale i na zpracování půdy. „Nejstarší je žací stroj CAT NOVA 360 T CR. Ročně sklízíme vojtěšku ve třech až čtyřech sečích z výměry 100 až 120 ha a kromě zeleného krmení všechno zvládal tento stroj. Za deset let udělal asi 3 500 ha. V roce 2009 jsme pořídili žací kombinaci NOVACAT 306 F ED alpha motion a NOVACAT 8 600 ED, která sklizeň pícnin značně urychlila. Je provozně velmi spolehlivá a s traktorem 175 k je stále v provozu,“ uvedl mechanizátor Ing. Jiří Kolínek. Z další techniky jsou to výkonný devítimetrový obraceč EUROHIT 91 AZ a shrnovače EUROTOP 881 a EUROTOP 851. Uvedené stroje pracují rychle a spolehlivě při sklizni senáže a sena. Dva senážní vozy JUMBO 6600 D a JUMBO 8010 L sklízely deset let veškerou píci na senáž. V současnosti je využívají na odvoz sena, řezané slámy a senáže od řezačky i pro BPS. Také odvezou z poloviny výměry silážní kukuřici, to je ze 150 ha kolem 6 500 tun a asi 160 vozů.

Během let využívali v družstvu tři pluhy Pöttinger. V provozu jsou dva z nich – polonesený pluh SERVO 6.50 NOVA a pětiradličný nesený pluh SERVO 35 S PLUS NOVA. Ročně zpracují přes 700 ha při podzimní orbě, podle podmínek do hloubky 25 až 30 cm. Půdy jsou tam od těžkých jílovitých až po kamenité a písčité. Opotřebení v těchto půdách je poměrně velké, za rok mění tři až čtyři osazení (dláta a ostří), hodně však záleží na správném seřízení pluhu.

Stroje Pöttinger v ZEPO Bořitov a rok jejich pořízení:

Žací stroj CAT NOVA 360 T CR                                 1999

Shrnovač EUROTOP 801                                          2000

Senážní vůz JUMBO 6600 D                                     2002

Bruska nožů                                                             2002

Obraceč EUROHIT 91 AZ                                          2002

Pluh SERVO 65 PLUS                                                2004

Shrnovač EUROTOP 881                                           2007

Senážní vůz JUMBO 8010 L                                       2008

Žací stroj NOVACAT 306 F ED alpha motion             2009

Žací stroj NOVACAT 8600 ED                                    2009

Shrnovač EUROTOP 851                                           2010

Pluh SERVO 6.50 NOVA                                             2010

Žací stroj NOVACAT 301 F ED alpha motion             2013

Pluh SERVO 35 S PLUS NOVA                                    2015

Samosběrací vůz BOSS ALPIN 251                            2017

Žací stroj NOVACAT 261 classic                                2017

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...