Výroční zpráva - kurz růstu pokračuje

Výroční zpráva - kurz růstu pokračuje

Hospodářský rok 2017/2018 uzavřela rakouská rodinná firma Pöttinger s rekordní tržbou ve výši 354 milionů EUR, což odpovídá nárůstu o 15 procent oproti roku předchozímu. Zemědělská strojírenská společnost vděčí tomuto senzačnímu výsledku svým 1775 zaměstnancům a důslednému zaměření na potřeby svých zákazníků, jakož i vysoké inovační síle a internacionalizaci.

Pozitivní vývoj ve všech segmentech

Oblast sklizně pícnin je s 59 procenty hlavním nositelem obratu, následují stroje pro zpracování půdy a setí s 27 procenty. Pöttinger dosáhl v obou segmentech růstu o 16 procent. Zvláště silně rostly pluhy a secí stroje. Rozhodujícími faktory byly zejména početné inovace výrobků a důvěra zákazníků. Nové logistické centrum náhradních dílů bylo poprvé celý rok v plném provozu. To mělo pozitivní vliv na produktivitu a nárůst prodeje náhradních dílů, který představuje sedm procent.

Pöttinger - velmi dobrá sklizeň po celém světě

Důsledný rozvoj na mezinárodních trzích je ústředním prvkem a základem úspěšného růstového kurzu. To je impozantně prokázáno exportní kvótou 90 procent.Přibližně 60 procent tržeb realizovala firma prodejem v Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Švýcarsku a České republice. Německo s přibližně 20 procenty a Francie se 14 procenty představují i nadále největší jednotlivé trhy. Na obou trzích došlo také v uplynulém období k výraznému růstu. Přibližně deset procent celkových tržeb představuje domácí trh v Rakousku. Vynikajícím růstem prodeje strojů výrazně překročili očekávání naši partneři v Polsku a v Pobaltí. Reorganizace obchodní struktury ve Švédsku vedla k téměř zdvojnásobení prodeje. Region Benelux vykázal zvýšení prodeje o polovinu.

Dobře připravená cesta vzhůru

"Pöttinger je rakouská rodinná firma, která se zaměřuje na spolehlivost, hospodárnost a vysokou kvalitu práce při vývoji svých výrobků. Žijeme zemědělskou technikou ve všech jejích aspektech. Díky investicím do našich závodů a technologií jsme spolu s našim silným a motivovaným týmem oddaných zaměstnanců a spolehlivým partnerstvím s našimi zákazníky připraveni na další cestu nahoru," vysvětluje za vedení firmy Gregor Dietachmayr.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...