Rychle a v optimální době

Rychle a v optimální době

Společnost FARMERS, spol. s r. o., Trutnov vznikla na začátku devadesátých let minulého století. Založil ji Lubomír Burkoň, který je stále majitelem a dodnes firmu řídí. Kombinace NOVACAT A10 CF představuje zase další pokrok, co se týká rychlosti, výkonnosti a kvality sklizně.

V současnosti se FARMERS specializuje na chov masného skotu, přičemž postupným šlechtěním zdejší chovatelé dosáhli stoprocentního plemene aberdeen angus čítající asi 800 krav základního stáda. Kromě toho chovají také 200 dojnic plemene český strakatý skot s průměrnou roční užitkovostí kolem 7 500 kg mléka. Asi dvacet procent mléka zpracovávají ve vlastní mlékárně na sortiment mléčných výrobků. Celkem představuje chov skotu asi 2 000 kusů. Společnost hospodaří na pozemcích v nadmořské výšce od 400 do 800 metrů v jednadvaceti katastrálních územích na zhruba 2 400 ha. Z toho je asi 180 ha orné půdy, zbytek jsou trvalé travní porosty, louky a pastviny. „Všechna produkce z rostlinné výroby slouží pro potřeby živočišné výroby. Na orné půdě pěstujeme hlavně kukuřici na siláž i na zrno a tritikale. Většinu ukládáme a konzervujeme ve žlabech, kukuřičné zrno mačkáme do vaků,“ uvedl Ing. Mgr. Václav Balint, prokurista společnosti FARMERS.

Stroje Pöttinger na sklizeň pícnin využívají na farmách bezmála patnáct let. V roce 2005 pořídili žací kombinaci s kondicionérem NOVACAT 8600 ED s čelní lištou NOVACAT 306 F ED alpha motion, dvourotorový shrnovač EUROTOP 851 a samosběrací vůz JUMBO 6600 L s bruskou. Postupem let přibyl lis ROLLPROFI 3200 LSC, žací kombinace NOVACAT X8, zadní diskový žací stroj NOVACAT 305 H ED, obraceč EUROHIT 910 N, druhý shrnovač EUROTOP 851 a vůz JUMBO 10000 L. Letos na jaře potom žací kombinace NOVACAT A10 CF vybavená šnekovými dopravníky CROSS FLOW a čelní lištou NOVACAT 351 F ED alpha motion.

„Všechny uvedené stroje jsou v provozu. K jejich výběru přispěly velmi dobré zkušenosti, co se týká vysoké výkonnosti a provozní spolehlivosti, a to v různých podmínkách. Naším cílem je urychlit sklizeň pícnin tak, abychom sklízeli mladý porost v optimální zralosti. A když je špatné počasí, abychom si mohli vybrat, zda vyrobit senáž nebo seno a nemuseli se přizpůsobovat počasí,“ vysvětlil Ing. Balint.

Do této filosofie přesně zapadá nová žací kombinace NOVACAT A10 CF s pracovním záběrem deset metrů a plošnou výkonností až 12 ha/hod. Výhodou jsou šnekové shazovací dopravníky, které šetrně ukládají píci na řádek hned po jejím posečení. To znamená nemalé úspory času a pohonných hmot, jelikož odpadá jedna pracovní operace – shrnování. Ušetří se tím čas jednoho člověka, který může dělat něco jiného. Kromě toho píce sklízená systémem CROSS FLOW není znečištěná příměsemi, a také ztráty odrolem jsou minimální. „Kombinace A10 CF představuje zase další pokrok, co se týká rychlosti, výkonnosti a kvality sklizně. Rozdělili jsme stroje, aby jedna linka jela na senáž a druhá na seno. To byl náš záměr, abychom sklízeli na dvou frontách a práce se ještě víc urychlily,“ uzavřel Ing. Balint.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...