Jak zaseješ, tak sklidíš

Jak zaseješ, tak sklidíš

Sídlo rodinné farmy Peštových je v Boru u Sedlčan. Na plný úvazek pracují na farmě čtyři rodinní příslušníci, tři bratři a ještě vypomáhá matka, otec už je v důchodu. Farmu po něm převzal nejstarší z bratrů, Ing. Vladimír Pešta, který má na starosti výrobu, provoz a ekonomiku.

Na farmě chovají celkem 130 kusů plemene holštýn, z toho je 65 dojnic s průměrnou roční užitkovostí okolo 9 000 kg mléka. Od specializace na chov mléčného skotu se odvíjí i zaměření rostlinné výroby. Na 73 ha orné půdy pěstují především krmné plodiny, na dalších 25 ha jsou louky a pastviny. „Všechno, co v rostlinné výrobě vyprodukujeme, je určeno pro vlastní živočišnou výrobu. Jediným finálním produktem z naší farmy je mléko, plus nějaký přirozeně vyřazený jatečný skot,“ uvedl Ing. Vladimír Pešta a dodal, že zpravidla každý rok dokupují slámu pro stelivové stáje, aby pak organické hnojivo vraceli zpět do půdy.

Na jaře 2017 koupili secí stroj TERRASEM R3 ARTIS, který si vyzkoušeli již před tím na podzim. Zvolili třímetrovou verzi, s ohledem na traktor 140 k, který stroj zvládne i v náročném kopcovitém terénu. „Posun v kvalitě práce byl obrovský. Secí stroj s přípravou půdy pro nás znamená rychlejší setí, úsporu přejezdů po poli, času a pracovní síly. Má velký zásobník, takže stačí nasypat osivo ráno a v poledne. Je to stroj, který představuje další přínos v hospodaření a vyšší efektivnost při pěstování plodin. Určitě se zvýšila také kvalita porostů, podstatně lépe vzcházejí a přezimují. Stále platí – jak zaseješ, tak sklidíš,“ říká s přesvědčením farmář. Ve zdejších písčitých a kamenitých půdách si TERRASEM R3 ARTIS poradí velmi dobře, má výbornou průchodnost. To byl jeden z důvodů, proč se pro něj na farmě rozhodli. Ovládací terminál ARTIS je přehledný, nastavení hloubky jednoduché a stroj krásně kopíruje terén. Na podsevy a setí luskovinoobilných směsek používají k secímu stroji TEGOSEM 200, takže porosty zakládají jedním přejezdem.

Z techniky Pöttinger využívají na farmě první sezonu kombinaci čelní žací lišty NOVACAT 301 F ED alpha motion s boční lištou NOVACAT 352 CF s příčným šnekovým dopravníkem CROSS FLOW. „Pěstujeme hodně pícnin a doposud jsme museli píci také na orné půdě nahrabovat, což znamenalo příměsi kamení a zeminy. Líbila se nám možnost, že bychom tuto jednu operaci vyřadili. Lišta se šnekem dokáže hmotu shodit za traktor do jednoho pravidelného řádku, který lisujeme. Nebo na seno se kryt šneku uvolní a píce se rozhodí na široko. Když je hmoty málo, uděláme jednu jízdu tam a druhou zpátky a máme dva řádky vedle sebe, které pak shrnovačem shodíme na jeden, celkem ze 13 metrů. Funguje to perfektně, je radost se na pole podívat, když kombinace jede. Krásně kopíruje terén a na poli není vidět, že by půda byla někde rozrytá lištou. Minimální jsou ztráty odrolem, vypustili jsme shrnování a máme čistou píci bez písku a kamení. Výsledkem je kvalitnější krmivo pro dojnice,“ vysvětlil farmář, jak žací kombinace urychlila a zkvalitnila sklizeň.

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...