EXPERT 75 - základní nastavení a využití všech možností ovládacího panelu

EXPERT 75 - základní nastavení a využití všech možností ovládacího panelu

Pokyny pro obsluhu stroje!

Ovládací panel Expert 75 je novinkou mezi ovládacími panely strojů firmy Pöttinger a v tomto servisním tipu se budeme věnovat využití všech jeho funkcí a možnostmi použití. Ovládací panel Expert 75 je možno použít u jakéhokoliv stroje značky Pöttinger, který umožňuje Isobus propojení, to znamená žací kombinace, čtyřrotorový shrnovač, senážní vozy, lisy, secí stroje a Terradisc 8001/10001 T Profiline. Nad rámec využití u všech strojů Pöttinger lze tento ovládací panel použít u všech strojů ostatních značek, které umožňují ISOBUS propojení. To znamená, že ovládací panel Expert 75 je možno použít pro ovládání veškerých strojů Vašeho strojového parku bez nutnosti výměny panelu v kabině traktoru a bez nutnosti výměny kabeláže, která spojuje stroj s ovládacím panelem, což značně ulehčuje agregaci se všemi stroji Vašeho strojového parku. Ovládací panel Expert 75 je alternativou k použití ovládacích panelů Power Control, nebo Expert 100 z nabídky strojů Pöttinger. Je cenově přijatelnou alternativou k panelu Power Control a nad rámec využití tohoto panelu nabízí větší 5,6“ displej s vysokým čtecím úhlem a ovládací tlačítka na jedné straně, s opěrkou pro ruku, což značně ulehčuje ovládání těchto tlačítek. Displej panelu je navíc dotykový a jednotlivé funkce lze ovládat pomocí dotyku přímo na ikoně na displeji. Ovládací panel disponuje i volicím kolečkem, takže možností ovládání panelu je několik. Panel navíc disponuje přípojkou USB pro možnost stažení údajů o provedené práci na USB flashdisk a následné zpracování ve Vašem počítači. Výhodou oproti použití panelu Expert 100 je daleko menší zástavbový prostor v kabině a menší zakrytí výhledového prostoru z kabiny při využití téměř všech funkcí panelu Expert 100. V následujících obrázcích je zobrazeno využití ovládacího panelu. Pro demonstraci byla využita agregace panelu s kombinovaným strojem lis/ovíječka Impress 155 VC Pro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obr. 1 – Detail ovládacího panelu Expert 75 v kabině traktoru.

Detail ovládacího panelu Expert 75. Tlačítka jsou umístěna na pravé straně panelu pro snadné ovládání. Tlačítka v dolní části slouží k ovládání Isobus systému.

Ovládacím kolečkem je třetí možnost ovládání panelu (tlačítka + dotykové funkce). Pro ovládání jednotlivých funkcí je výhodnější použít tlačítka, či dotyk, ale pro nastavování hodnot je využití tlačítka ideální.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel umožňuje dvojí ovládání. Dotykem na čtyřech ikonách (menu práce, menu nastavení, menu test a menu data). Ikony stejných funkcí jsou dále přiřazeny k tlačítkům na pravé straně panelu. Zde tlačítka F2, F4, F5 a F6. Dotykem na ikonu, nebo stiskem tlačítka postoupíte do požadovaného menu.
 

 

 

 

 

 

V menu práce jsou zobrazeny všechny funkce použitého stroje. Na displeji jsou zobrazeny všechny důležité hodnoty pro práci stroje, v tomto případě lisovací tlak, průměr balíku, počet ovinutí sítí, počet již zabalených balíků (denní počítadlo) počet vrstev folie balíku, stav balení na ovíjecím stole, režim automatiky atd. Ikony přiřazené k jednotlivým tlačítkům ovládají celý stroj a jeho funkce. Pro provedení požadované funkce je opět možno využít stisk tlačítka, nebo dotyk na ikonu.

 

Zobrazení menu nastavení. Zde první strana menu nastavení. Kombinovaný stroj lis/ovíječka Impress 155 VC Pro má spoustu hodnot pro nastavení a proto se nastavení provádí na několika stranách menu. Ikona přiřazená k tlačítku F4 umožňuje mezi jednotlivými stranami listovat. Ikona u tlačítka F2 provede návrat do základního menu. Na první straně lze nastavit předhlášení plného balíku, provádět korekci měření průměru balíku, nastavit citlivost stranového navádění, čas zpoždění zdvihu sběrače v automatickém režimu, počet ovinutí sítě, tuhost brzdy sítě a zpoždění vázání. U jiných strojů je samozřejmé, že v menu nastavení se nastavují hodnoty příslušné k danému stroji. Ostatní hodnoty nastavení stroje se provádějí po listování na dalších stranách menu nastavení.

Menu test umožňuje zkoušku všech funkcí stroje a zkoušku všech čidel a elektrických součástek, tedy zda všechny senzory fungují a předávají signál do řídící jednotky. Je možno vyzkoušet funkci zakládacího i lineárního motoru vázání a jejich kalibraci, funkci brzdy sítě a případné nastavení senzorů, které toto umožňují. Opět platí, že při agregaci s jiným strojem zobrazení tohoto menu odpovídá danému stroji.

 

Zobrazení menu data, kde je možno přečíst celkový počet jak zabalených, tak ovinutých balíků, který nelze vymazat. Dále je možno nulovat počty balíků v jednotlivých denních počítadlech, kterých je v tomto panelu 7, pro možnost počítání u různých zákazníků (podnik služeb), nebo počítání balíků na jednotlivých pozemcích, či podle jiného klíče, který sami zvolíte (panel Power Control umožňuje pouze tři počítadla). Tyto napočítané hodnoty lze později importovat na USB Flash disk a následně zpracovat ve Vašem počítači.

Tento konektor je při práci zakryt šroubovacím víčkem pro zamezení přístupu prachu a nečistot. Po připojení USB flash disku je možno data importovat.

 

Pravý konektor slouží pro spojení ovládacího panelu se strojem (nutné pro provoz). Levý konektor je pro případné propojení se signálovou zásuvkou traktoru (není nutné pro provoz). Toto propojení umožňuje rozšíření funkcí stroje o signál o pojezdové rychlosti, což může mít pozitivní vliv na urychlení procesu vázání a šetření času pro vytvoření jednotlivého balíku. Stroj je nicméně schopen fungovat i bez tohoto propojení.

Stiskem tohoto tlačítka se ovládací panel Expert 75 zapíná a vypíná. Závěrem můžeme konstatovat, že využití panelu Expert 75 u všech strojů Pöttinger, které jeho agregaci umožňují, velmi rozšiřuje možnosti nastavení a využití daného stroje oproti panelu Power Control. Ulehčuje ovládání. Větší displej umožňuje lepší a přehlednější zobrazení funkcí. Nahrazuje téměř všechny funkce panelu Expert 100 při menším zástavbovém prostoru panelu, což velmi zlepšuje výhled z kabiny traktoru a výhodou je výrazně nižší cena panelu Expert 75. Obrovskou přidanou hodnotou je možnost využití u všech strojů jiných značek, které umožňují ISOBUS propojení.

 


Obr. 11 - Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

 

Zpracoval: Jan Mach

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...