TERRASEM FERTILIZER PRO

TERRASEM FERTILIZER PRO

Univerzálny sejací stroj s prihnojovaním.

Pöttinger dopĺňa líniu univerzálnych sejacích strojov TERRASEM s prihnojovaním o ďalší technický pokrok.

Tento nový systém bude dostupný pri všetkých modeloch univerzálnych sejacích strojov TERRASEM s pracovným záberom od 3 do 9 m, tzn. pevné prevedenie TERRASEM R3 a R4 ako i sklopné prevedenie TERRASEM C4, C6, C8 a C9 je možné objednať v prevedení TERRASEM FERTILIZER PRO s rozostupom výsevných pätiek 12,5 alebo 16,7 cm.  

Inovatívne prevedenie PRO umožňuje jedinečný prítlak na pätky pre uloženie hnojiva do 180 kg. Pätky sú s priemerom 410 mm a istené sú pomocou dodatočnej strižnej skrutky pre každú pätku samostatne s hydraulickým nastavením pracovnej hĺbky.

Flexibilne a hospodárne

Výsevné pätky FERTILIZER PRO umožňujú hneď pri sejbe lepšiu výťažnosť hnojiva. Tým sa vytvára optimálna podmienka rastu v mladom štádiu a zvyšuje sa generatívna výkonnosť rastliny. Pomocou spájania pracovných operácií napr. čelný zrovnávací smyk spolu s diskovým náradím na predsejbovú prípravu a prihnojovaním pri sejbe docielime úsporu prejazdov, čím sa zlepšuje ekonomika hospodárenia a ochrana pôdy pred utužením.

O predsejbovú prípravu pôdy sa pri univerzálnych sejacích strojoch TERRASAEM starajú plnohodnotné krátke diskové brány alebo systém vlnitých diskov WAVE DISC . Následne sa hnojivo dostáva do pôdy pomocou agresívnych jednodiskových pätiek FERTILIZER PRO, ktoré sú vedené medzi dvomi radmi osiva. Hĺbka uloženia hnojiva je plynule hydraulicky nastaviteľná až do 10 cm. Za tým nasleduje celoplošné spätné utuženie a hneď po tom samotná sejba. Jednodisková agresívna pätka FERTILIZER PRO dokonale uloží hnojivo k zrnám poprípade ku koreňom. To prináša nielen úsporu hnojiva a zníženie neproduktívnych strát, ale pomáha aj vybudovaniu koreňového systému a tým dlhodobo k optimálne vyšším výnosom.

Ďalšia prednosť prihnojovania od firmy Pöttinger spočíva v tom, že pri ťažkých pôdach je nutný len jeden prejazd, čím sa šetrí samotná pôda. Veľký úžitok prináša iba jeden prejazd, s čím je spojená vysoko efektívna sejba s prihnojovaním.

Rozhodnutie, či používať prihnojovanie závisí v podstate od druhu pôdy, druhu osiva a výdatnosti zrážok v mieste sejby. Nevhodné rozdelenie zrážkových pomerov a dlhšie suché obdobia kladú nové nároky na stroje pre zakladanie porastov, aby bolo zabezpečené dokonalé vzchádzanie osiva cez vodné rezervy v pôde.

PÖTTINGER počíta s nasledujúcimi trendmi pri sejbe s prihnojovaním: stúpajúce ceny osiva, nové zloženie hnojiva kvôli požiadavkám na životné prostredie kladú vysoké požiadavky na hospodárenie s hnojivom. Univerzálne sejacie stroje  TERRASEM FERTILIZER PRO od firmy Pöttinger ponúkajú prihnojovanie pre všetky individuálne potreby a možnosti nasadenia.

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...