Kosenie je ako tanec

Kosenie je ako tanec

PPD Orava Nižná v okrese Tvrdošín hospodári na 1 547 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho 177 hektárov je ornej, ostatné sú trvalé trávne porasty a pasienky. Prírodné podmienky v tejto oblasti s nadmorskou výškou od 600 do 800 metrov nie sú pre hospodárenie vôbec jednoduché. Predstavuje to veľká svahovitosť, prakticky len kopcovitý terén, prevaha menších parciel a prejazdy na väčšie vzdialenosti v katastroch štyroch obcí.

 

V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na výrobu mlieka. Celkom chovajú  720 kusov hovädzieho dobytka plemena slovenské strakaté, z toho je asi 300 dojníc s priemernou ročnou úžitkovosťou  8 000 kg mlieka. Hlavnou úlohou rastlinnej výroby je preto zabezpečiť dostatok kvalitných objemových krmív. Za rok v družstve vyrobia  a spotrebujú 8 000 ton senáže a 3 500 balíkov sena. Okrem veľkej plochy trávnych porastov zberajú taktiež ďatelinotrávne miešanky a kukuricu z ornej  pôdy.

„Dlho sme sa bránili zakúpeniu strojov s veľkým záberom. Bolo to hlavne kvôli veľkej svahovitosti, máme naozaj náročné podmienky. Najprv sme sa dali presvedčiť na bočnú žaciu lištu NOVACAT 305 H, to bolo v roku 2010,“ spomína Pavol Hruboš, predseda družstva. „Ďalšiu sezónu sme zakúpili druhú a k nej i čelnú lištu NOVACAT 301 F alpha motion. Potom sme sa u iných poľnohospodárov začali zaujímať o skúsenosti so žacou kombináciou. Po vyskúšaní na našich svahoch sme ľutovali, že ju nemáme už dávno,“ podotkol predseda.

„Začínali sme so záberom tri metre, potom sme ho rozšírili na šesť metrov a od jari 2016 využívame žaciu kombináciu NOVACAT S10 so záberom deväť metrov,“ uviedol syn Peter, mechanizátor družstva. Potvrdil, že so žacími strojmi Pöttinger sú v družstve úplne  spokojní. Sú výkonné a prevádzkovo spoľahlivé. Pracujú v agregácii s traktorom 150 k, na svahoch sú súpravy stabilné, dobre manévrujú a čisto vykosia porast na strnisko 5 až 7 cm. V dobe senážovania kosia každý deň len toľko hmoty, koľko sú schopní druhý deň zvládnuť uložiť do žľabu. V priemere to vychádza na 47 až 57 hektárov denne.

„Máme taktiež šťastie na skutočne šikovných ľudí, ktorí so strojmi pracujú. Je radosť vidieť, keď sa kosí, to je ako spoločenský tanec. Svedčí to nielen o zručnosti obsluhy, ale taktiež o kvalitách strojov, čo všetko je možné s nimi v náročnom teréne zvládnuť,“ hovorí s uznaním predseda Pavol Hruboš a dodáva, že veľký dôraz kladú na údržbu. Pred sezónou stroje poctivo pripravia, a táto dôslednosť sa im vracia v bezproblémovej a prakticky bezporuchovej prevádzke. 

Veľké pracovné zábery znamenajú podľa predsedu a mechanizátora výraznú úsporu času a prevádzkových nákladov. To bol taktiež dôvod, prečo tentoraz neváhali a rozhodli sa pre desaťrotorový obracač HIT 10.11 T s pracovným záberom jedenásť metrov. Tento stroj sa v praxi osvedčil. V teréne je stabilný a kvalitne obracia a načechráva hmotu taktiež vďaka možnosti individuálne nastavovať prsty. S traktorom 120 k pracuje spoľahlivo, rýchlo, perfektne kopíruje a čisto rozhadzuje materiál i na malých parcelách.

„Spomínam si, ako sme predtým kosili piatimi až šiestimi strojmi a ešte sme boli v časovom strese, no dnes väčšinu plôch pokosíme žacou kombináciou v optimálnych termínoch. Kosenie sme zoptimalizovali a skrátili dobu zberu na päť až sedem dní. Za deň sme schopní vyrobiť až 500 ton senáže,“ uzavrel predseda.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...