U Českého ráje se drží mléka

U Českého ráje se drží mléka

Akciová společnost AGROCHOV SOBOTKA, a. s., hospodaří v Královéhradeckém kraji na 3 500 hektarech zemědělské půdy, z toho je asi 500 hektarů luk a pastvin. Zabývá se výrobou mléka, chová 3 700 kusů skotu v uzavřeném obratu stáda. Dojnic červenostrakatého skotu je kolem 1 000 kusů s průměrnou roční užitkovostí 7 700 kg mléka.

Po ozdravení stáda počítají zdejší chovatelé s navýšením užitkovosti kolem 8 000 kg. Kromě dojného skotu AGROCHOV spoluvlastní firmu ZEFA Levínská Olešnice s chovem krav bez tržní produkce mléka. V současné době tam je asi 400 matek základního stáda. Býčci odtud putují do výkrmen AGROCHOVU, kde ročně vykrmí 700 až 850 býků. Na orné půdě zaujímá největší výměru ozimá pšenice, přibližně 1 000 hektarů, ječmen jarní i ozimý pěstují zhruba na 550 hektarech, na stejné ploše řepku, 450 hektarů je kukuřice na siláž, kolem 300 hektarů vojtěšky a zbytek jsou trávy. Produkce krmiv pro tak rozsáhlou živočišnou výrobu je obrovská. Denní spotřeba krmiva pro skot představuje 190 tun a každoročně je nutné vyprodukovat 1 000 tun sena, 6 000 tun vojtěškové senáže, 2 000 tun travní senáže a 20 000 tun kukuřičné siláže. Dále 5 500 tun slámy, to je přibližně 15 000 balíků. Při takovém objemu je náročná manipulace a přeprava materiálu, ale maximálně vytížená je i další technika.

 

„Stroje Pöttinger využíváme čtvrtou sezonu. Jsme naprosto spokojeni, navíc nám vyhovuje možnost vyzkoušet je ještě před nákupem v našich podmínkách. Třeba nový obraceč HIT 10.11 T se záběrem jedenáct metrů. Neskutečný výkon, letos jel pouze on,“ uvedl ředitel akciové společnosti Ing. Karel Kerner a podotkl, že spokojená je i obsluha, protože neztrácela čas opravami u dílny, jako se stroji jiných značek. Prvním strojem byl čtyřrotorový shrnovač TOP 1252 v roce 2016 a potom už následovaly nákupy další výkonné techniky na sklizeň pícnin. Dva čelní žací stroje NOVACAT 301 ED ALPHA MOTION a dva zadní žací stroje NOVACAT 302 ED, které pracují jako kombinace a všechny jsou s prstovým lamačem EXTRA DRY pro rychlé zavadnutí píce. Dále samostatný žací stroj NOVACAT 302, senážní vůz JUMBO 7210 L COMBILINE, senážní vůz EUROPROFI 5510 L COMBILINE, lis IMPRESS 155 V PRO, v letošním roce vůz JUMBO 10010 L COMBILINE, již zmíněný obraceč HIT 10.11 T a další dva žací stroje jako kombinace na příští sezonu. Na zpracování půdy a setí slouží dva univerzální secí stroje TERRASEM C6 a dva radličkové podmítače SYNKRO T, se záběrem šest a pět metrů.

 

„Výroba krmiv u nás začíná sečením, to jsou velmi vytížené stroje, které se rychle opotřebují. Máme dvě žací kombinace se záběrem šest metrů a na příští sezonu plánujeme třetí. Pracují v agregaci s traktory 130 k a 150 k a za rok posečou minimálně 900 hektarů trvalých travních porostů, potom třikrát 350 hektarů vojtěšky a někdy je čtvrtá seč. To je celkem 2 500 hektarů,“ vypočítává Ing. Kerner a přidává zpracované hektary dalších strojů, jejichž výkonnost je stejně úctyhodná, jako u žacích strojů. Obraceč HIT 10.11 T zvládne za sezonu asi 1 500 hektarů, shrnovač TOP 1252 nahrabuje celou výměru a využívají ho i na otáčení slámy. Za sezonu udělá minimálně 2 000 hektarů, takže letos má za sebou kolem 8 000 hektarů. „Provozně je spolehlivý a bezporuchový, počítáme s ním i do dalších sezon,“ zhodnotil ředitel výkonný shrnovač TOP 1252 s pracovním záběrem 12,5 metru, který jim plně vyhovuje.

 

Velké množství práce, významná úspora času a provozních nákladů, to je asi nejvýstižnější charakteristika pro sběrací vozy. V první seči svezou píci ze dvou třetin ploch trvalých travních porostů, ve druhé seči sbírají hmotu z celé sklízené výměry. Odvezou také část vojtěšky a kukuřice na siláž. Největší vůz JUMBO 10010 L jezdí s traktorem 300 k a je schopen odvážet z pole až 19 tun silážní kukuřice. Pokud jde o vysokou výkonnost, pozadu nezůstává ani lis IMPRESS 155 V PRO, který za rok slisuje 5 500 balíků slámy.

 

„Letos u nás všechny diskové stroje stojí ladem, využíváme jen radličkové podmítače SYNKRO 6030 T a SYNKRO 5030 T,“ přešel od techniky na pícniny k zpracování půdy a setí Ing. Kerner a uvedl několik konkrétních příkladů. „Před setím vojtěšky na podzim oráme a na jaře jezdíme s podmítači po hrubé brázdě. Pozemky přejedeme dvakrát SYNKREM a sejeme, každý rok 120 hektarů. Nemá to chybu, co se týče urovnání pozemku a udržení vláhy. Oráme také pod kukuřici a jarní ječmen, jinak veškeré podmítky po sklizni, zpracování a přípravu před setím zvládnou radličkové podmítače SYNKRO. Začínají na jaře a končí na podzim, nic jiného jsme letos nezapřáhli,“ chválí Ing. Kerner stroje, které podle něho splňují nejvyšší nároky na preciznost, rychlost a spolehlivost. Podmítky po sklizni zpracují podmítače do hloubky 5 až 7 cm, druhou přípravu před setím 10 až 12 cm. S traktory 300 k je pracovní rychlost co dovolí půdní podmínky. Pozemky pro jarní setí kukuřice vyhnojují kejdou nebo hnojem, které zapravuje SYNKRO při hloubce zpracování kolem 10 cm. „Radličkové podmítače SYNKRO jsou vynikající stroje. Víme, co nás stály opotřebitelné díly u diskových strojů. Po letošní sezoně si vyhodnotíme spotřebu a cenu opotřebitelných dílů u SYNKRA. V každém případě nám místo čtyř strojů jedou letos jen dva. To je výrazný pokrok a minimálně ubydou náklady na náhradní díly, kromě dalších nesporných výhod,“ podotkl ředitel.

 

Také univerzální secí stroj TERRASEM C6 s pracovním záběrem šest metrů přinesl úspory a urychlil setí. S traktorem 280 k spolehlivě zakládá porosty ve všech půdních podmínkách. Za sezonu zaseje minimálně 1 500 hektarů, to je 250 hektarů jarního ječmene, 250 hektarů ozimého ječmene, 500 až 600 hektarů ozimé pšenice a 500 hektarů ozimé řepky. Od letošního roku se o tuto výměru už dělí dva tyto secí stroje. „Neustále se nám snižuje počet kvalifikovaných pracovníků, musíme proto pořizovat výkonné a spolehlivé stroje, které zvládnou veškeré práce za kratší dobu při zachování kvality produkce,“ uzavřel Ing. Karel Kerner.

 

Stroje Pöttinger v AGROCHOVU SOBOTKA a rok jejich pořízení

 

Shrnovač TOP 1252                                                   2016

Žací stroj NOVACAT 301 ED ALPHA MOTION          2017

Žací stroj NOVACAT 302 ED                                      2017

Vůz senážní JUMBO 7210 L COMBILINE                  2017

Secí stroj TERRASEM C6                                            2017

Vůz senážní EUROPROFI 5510 L COMBILINE          2017

Žací stroj NOVACAT 301 ED ALPHA MOTION          2018

Žací stroj NOVACAT 302                                            2018

Žací stroj NOVACAT 302 ED                                      2018

Podmítač SYNKRO 6030 T NOVA                              2018

Lis IMPRESS 155 V PRO                                             2018

Podmítač SYNKRO 5030 T NOVA                              2019

Obraceč HIT 10.11 T                                                   2019

Vůz senážní JUMBO 10010 L COMBILINE                 2019

Secí stroj TERRASEM C6                                             2019

Žací stroj NOVACAT 301 ED ALPHA MOTION           2019

Žací stroj NOVACAT 302 ED                                       2019

 

Ing. Karel Kerner, předseda představenstva a ředitel akciové společnosti AGROCHOV SOBOTKA, a. s., na Jičínsku. V sídle společnosti, na farmě Staňkova Lhota, je soustředěn chov dojnic a odchov telat.

 

Radličkové podmítače mají v Sobotce dva. Na snímku je SYNKRO 6030 T NOVA se záběrem šest metrů.

 

Během posledních tří sezon pořídili v AGROCHOVU SOBOTKA sedm žacích strojů. Většinou pracují jako šestimetrové žací kombinace – čelní a zadní stroj s prstovým lamačem EXTRA DRY pro rychlé zavadnutí píce.

 

Velkoobjemový univerzální vůz JUMBO 7210 L COMBILINE slouží jako klasický vůz pro sklizeň senáže nebo jako dopravní prostředek pro odvoz objemných krmiv.

 

Předloni zakoupený lis s variabilní komorou IMPRESS 155 V PRO vybavený řezacím ústrojím s 32 noži.

 

V roce 2019 pořídili v Sobotce rychlý a výkonný desetirotorový obraceč HIT 10.11. T se záběrem jedenáct metrů.

 

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...