Automatické mazání žací kombinace NOVACAT A10

Automatické mazání žací kombinace NOVACAT A10

Automatické mazání poskytuje pravidelnou údržbu ložisek na stroji v pravidelném časovém intervalu, nastavitelném v ovládacím panelu stroje. Mazání probíhá pomocí plastového vedení. Nemažou se kloubové hřídele a shazovací pásy, je-li jimi stroj vybaven, z důvodu náročnosti rozvodu vedení a možnosti demontáže.

Obr. 1 – Plnicí otvor centrálního mazání.

 

Obr. 2 – Plnicí otvor centrálního mazání.

 

Obr. 3 – Přetlakový ventil. V případě ucpání systému z ventilu uniká mazací tuk a dojde k přerušení mazání.

 

Obr. 4 – Rozdělovač centrálního mazání.

 

Obr. 5 – Rozdělovač centrálního mazání.

 

Obr. 6 – Mazací bod.

 

Obr. 7 – Mazací bod.

 

Obr. 8 – Mazací bod.

 

Obr. 9 – Mazací bod.

 

Obr. 10 – Mazací bod.

 

Obr. 11 – Mazací bod.

 

Obr. 12 – Mazací bod.

 

Obr. 13 – Mazací bod.

 

Obr. 14 – Mazací bod.

 

Obr. 15 – Mazací bod.

 

Obr. 16 – Mazací bod.

 

Obr. 17 – Mazací bod.

 

Obr. 18 – Mazací bod.

 

Obr. 19 – Mazací bod.

 

Obr. 20 – Mazací bod.

 

Obr. 21 – Označení centrálního mazání v menu konfigurace stroje.

 

Obr. 22 – Strana nastavení hodnot centrálního mazání v menu ‚SET‘. Doporučené nastavení je každých třicet minut čtyři minuty mazat.

 

Obr. 23 – Možnost ručního spuštění mazání. Používá se například při ucpání systému a zjišťování příčiny nefunkčnosti mazání.

 

Obr. 24 – Výrobní číslo stroje používejte při komunikaci se zákaznickou službou a skladem náhradních dílů.

 

Obr. 25 - Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

 

Vypracoval: Stanislav Babka