Když je sečení zábava

Když je sečení zábava

Zemědělské družstvo Kovářov v okrese Písek hospodaří na 2 700 hektarech zemědělské půdy, z toho je asi 2 000 hektarů orné, zbytek jsou trvalé travní porosty. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce až 530 metrů.

Velikost parcel je různá, ty největší v současnosti rozdělují. Svahovité pozemky jsou většinou zatravněné. Na orné půdě pěstují především obiloviny – ozimou pšenici, ozimý i jarní ječmen, oves, dále ozimou řepku, kukuřici na siláž, jetel, směsky s podsevem jetele a hrách. Část výměry jetele nechávají na osivo, které zpracovávají ve vlastní posklizňové lince. Silná živočišná výroba v tomto podniku je hlavním zdrojem tržeb, ale předpokládá produkci kvalitních objemných krmiv. V družstvu chovají 2 200 kusů skotu, z toho je asi 760 dojnic plemene český strakatý skot a černý holštýn. Stádo bez tržní produkce mléka čítá 150 krav a ve výkrmu je kolem 380 kusů, hlavně jsou to býci z pastvy.

 

Ing. Jaroslav Dvořák, předseda Zemědělského družstva Kovářov v okrese Písek (vpravo) s Tomášem Kolkem, který obsluhuje nesený diskový žací stroj NOVACAT 402 ED a říká, že s tímto strojem je sečení zábava. Čtyřmetrový žací stroj je vybavený prstovým lamačem Extra Dry pro urychlení zavadnutí posečené píce.

 

Stroje Pöttinger hodnotí předseda ZD Kovářov Ing. Jaroslav Dvořák v porovnání s jinými značkami pozitivně. „Jsou velmi výkonné a spolehlivé i v náročných podmínkách. Před pořízením máme možnost si stroje vyzkoušet na našich pozemcích, navíc jsou za rozumnou cenu plus rychlé dodávky náhradních dílů a poskytování odborného servisu,“ oceňuje předseda a dodává, že mají na polovině výměry hodně kamenité půdy, takže pevná konstrukce strojů a dostatečné jištění jsou v daném terénu důležité faktory.

 

Ze strojů Pöttinger využívají v družstvu od roku 2002 senážní vůz JUMBO 7200 L, o rok později pořídili vůz EUROPROFI 3 L a v roce 2006 vůz JUMBO 8000 L. „Sběrací vozy jsou pro nás pilířem po celou sezonu, kromě píce na senáž sklízejí také seno a slámu,“ říká předseda. Z další techniky na sklizeň pícnin slouží v družstvu už patnáct sezon zadní diskový žací stroj NOVADISC 305 s bočním zavěšením. Další zadní diskový žací stroj NOVADISC 400 pořídili v roce 2011 a o pár let později následoval zadní diskový žací stroj NOVACAT 352 ED s prstovým lamačem Extra Dry, který narušením posečené píce vytváří ideální podmínky pro její rychlé zavadnutí. Loni přibyl nový typ žacího stroje NOVACAT 402 ED, rovněž vybavený kondicionérem Extra Dry. „Je to výborný stroj, odpružený, lehce se pohybuje v terénu a poradí si i na našich kamenitých pozemcích. Pracuje v agregaci s traktorem 250 k a kondicionér využíváme u všech sečí, kromě sklizně luskovinoobilných směsek,“ uvedl Ing. Dvořák.

 

NOVACAT 402 ED je prvním strojem prodaným v České republice.

 

Nesený žací stroj NOVACAT 402 ED se záběrem 4 m v kombinaci s prstovým lamačem je na trhu jedinečný.

 

Také při zpracování půdy a setí vsadili v ZD Kovářov na značku Pöttinger. Před dvěma lety, hlavně z důvodu velkého sucha v předchozích letech a rovněž kvůli omezení likvidace plevelů glyfosáty, pořídili osmiradličný pluh SERVO 6.50 PLUS NOVA s hydraulicky nastavitelným pracovním záběrem během jízdy a NONSTOP jištěním. „Začali jsme orat zhruba po patnácti letech a bylo to hodně náročné, hlavně na častější výměnu opotřebitelných dílů. První sezonu jsme zpracovali pluhem polovinu výměry, to bylo asi tisíc hektarů. Máme jen stelivové provozy a zapravení hnoje pluhem je rozhodně lepší. Zpracování půdy orbou nám vyhovuje, pluh v agregaci s traktorem 300 k udělá za prodlouženou směnu až 20 hektarů,“ řekl Ing. Dvořák.

 

Osmiradličný pluh SERVO 6.50 PLUS NOVA je vyrobený v nedalekých Vodňanech.

 

Od loňského roku zakládají v družstvu porosty univerzálním secím strojem TERRASEM C6 s pracovním záběrem šest metrů. Měli požadavek na stroj s předseťovou přípravou, aby mohli vynechat jednu operaci, a to stroj TERRASEM splňuje. Kvalitně půdu zpracuje, výborně kopíruje nerovnosti a připraví seťové lůžko pro přesné uložení osiva, což mimo jiné umožňuje snížit výsevky. Po první sezoně jsou s jeho výkonností, rovnoměrným zakládáním porostů a provozní spolehlivostí spokojeni. Oceňují jeho univerzálnost, úsporu času a provozních nákladů. Loni zasel stroj TERRASEM C6 přes tisíc hektarů a na jaře ho využili i na obnovu travních porostů.

 

Univerzální šestimetrový secí stroj TERRASEM C6 obsluhuje Miloš Kubec. Souprava s traktorem 250 k zaseje za den až 40 hektarů.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...