Dvacet let s Pöttingerem

Dvacet let s Pöttingerem

ZD Novosedly v Jihočeském kraji na Strakonicku obhospodařuje 2 072 hektarů zemědělské půdy, z toho trvalých travních porostů je 415 hektarů, ostatní je orná.

Je to velký podnik, který má v současnosti 67 zaměstnanců a zaměřuje se na intenzivní rostlinnou a živočišnou výrobu. Na orné půdě pěstuje jednak tržní plodiny – ozimou pšenici na asi 720 ha, ozimý ječmen na 55 ha, řepku na 230 ha, průmyslové brambory na 100 ha a pícniny na osivo. Další plodiny, z nich největší plochu více než 400 ha zaujímá silážní kukuřice, slouží částečně na zajištění krmivové základny pro chov skotu a prasat. Mléčný skot holštýnského plemene čítá celkem 1 400 kusů všech kategorií. V základním stádě prasat plemene PIC je kolem 266 prasnic a 1 840 selat. Kromě prvovýroby se družstvo zabývá produkcí elektrické energie a tepla. Bioplynovou stanici o výkonu 540 kW spustili v prosinci 2009. Následující rok udělali rozvod tepla pro vyhřívání objektů družstva, ohřívají také užitkovou vodu a teplo slouží i na posklizňové lince k sušení úrody. V roce 2013 dovybavili BPS menším motorem a zvýšili tím kapacitu o dalších 150 kW. O rok později zavedli teplo do části obce Novosedly, kde mají 18 výměníkových stanic.

 

Výčet strojů Pöttinger využívaných během let v tomto podniku je poměrně dlouhý. Největší zastoupení tam mají sběrací vozy, první JUMBO 7200 L se samostatnou bruskou z roku 2001 a EUROPROFI 3 L pořídili v roce 2002. Následující sezonu koupili shrnovač EUROTOP 771, potom shrnovač EUROTOP 421 N, senážní vůz JUMBO 8000 L a obraceč EUROHIT 81 N, to bylo v roce 2005. Pro další modernizaci se rozhodli v roce 2012. Vsadili na širokozáběrovou diskovou žací kombinaci NOVACAT V10 ED s prstovým lamačem Extra Dry a s čelní lištou NOVACAT 301 F ED ALPHA MOTION a dvourotorový středový shrnovač EUROTOP 881. O dva roky později pořídili žací stroj NOVACAT 302 ED se stranovým uchycením a vůz na sběr sena a slámy FARO 8000 L. Dvourotorový stranový shrnovač TOP 662 začal na pozemcích družstva pracovat před šesti lety a víceúčelový senážní vůz TORRO 6510 L COMBILINE minulou sezonu. Nahradil starší vůz EUROPROFI 3 L, který bude sloužit už jen na sklizeň sena a slámy. Všechny uvedené stroje jsou dodnes v provozu, kromě shrnovače EUROTOP 771, který prodali v roce 2018. Počátkem letošní sezony by měla v ZD Novosedly posílit strojový park na sklizeň pícnin, a na většině výměry nahradit kombinaci V10, nová disková žací kombinace NOVACAT A10 ED s čelní lištou NOVACAT 301 ED ALPHA MOTION. Po zkušenostech opět s prstovými lamači Extra Dry pro rychlé a rovnoměrné zavadání posečené hmoty. Spirálové uspořádání prstů lamačů zaručuje kontinuální tok píce a její plošný rozhoz po celém záběru nebo tvorbu řádků.

 

Lukáš Bláha (první zleva), vedoucí prodeje strojů střediska Ražice akciové společnosti Agrozet České Budějovice, předal minulou sezonu Ing. Bohumilu Linhartovi (druhý zleva), mechanizátorovi ZD Novosedly, nový senážní vůz TORRO 6510 L COMBILINE. Předání byl přítomen Ing. Zdeněk Bílý (vpravo), zástupce firmy Pöttinger pro Českou republiku. Uprostřed vedle mechanizátora je Pavel Bláha, který obsluhuje vůz TORRO a před tím pracoval skoro dvacet let s vozem EUROPROFI 3 L.

 

Osvědčená žací kombinace

„Dvě třetiny ploch, to je přibližně 300 hektarů v jedné seči, jsme až dosud sklízeli žací kombinací NOVACAT V10 ED z roku 2012, menší část výměry, kolem 215 ha, potom NOVACAT 302 a další technikou. Sečí máme podle roku a množství hmoty dvě až čtyři, první je většinou na senáž, ale když je hodně hmoty, sklízíme část i na seno. Všechnu senáž uskladňujeme do žlabů, kterých máme šest. Potřebujeme připravit dostatek kvalitního objemného krmiva pro skot, přibližně 15 až 20 tun senáže denně, ale také pro BPS,“ uvedl Ing. Bohumil Linhart, mechanizátor ZD Novosedly. Žací kombinace z roku 2012 pracuje i po devíti sezonách spolehlivě a podle mechanizátora je to rychlý a výkonný stroj. Porosty jsou čistě vysečené a čelní žací lišta perfektně kopíruje nerovnosti. Denní výkonnost v agregaci s traktorem 210 k může být podle velikosti pozemků a množství hmoty až 50 hektarů. Spotřeba nafty za den při tomto výkonu je 180 až 200 litrů a na hektar vychází 3,5 až 5 litrů.

 

Širokozáběrová žací kombinace V10 ED s čelním žacím strojem NOVACAT 301 F ED ALPHA MOTION je vybavená prstovým lamačem EXTRA DRY, který zaručuje kontinuální tok píce a její narušení pro rychlé zavadnutí.

 

Šetrně při obracení a shrnování

Předností obracečů a shrnovačů Pöttinger jsou podle Ing. Linharta vysoká výkonnost a maximální provozní spolehlivost, výborné kopírování a přizpůsobení se nerovnostem a v neposlední řadě šetrná manipulace s pící. „Obraceč EUROHIT 81 N používáme, když zbyde hmota na seno. Je to jednoduchý spolehlivý stroj, u kterého si vůbec nevzpomínám na nějaký problém. Shrnovač EUROTOP 421 N jezdí po menších loukách, středový EUROTOP 881 se stranovým shrnovačem TOP 662 jsou podle podmínek v provozu při každé seči a udělají skoro celou výměru. Obraceč i shrnovače pracují v agregaci s traktory 70 až 100 k,“ popsal využití jednotlivých strojů mechanizátor.

 

Sólo pro sběrací vozy

Vozy sklízejí senáž, seno a slámu z přibližně 900 hektarů a někdy také řepkovou slámu, když je málo hmoty. Pokud je potřeba, vyrazí na pozemky všechny vozy včetně nejstaršího stroje JUMBO 7200 L, který sklízí seno a slámu. Seno ukládají do seníku a slámu volně do stohů na stelivo. „Nejnovější vůz TORRO 6510 L COMBILINE jsme si vybrali, aby svážel hmotu z menších pozemků a nahradil hlavně v senážích vůz EUROPROFI 3 L. Do našich podmínek je to ideální vůz, který zvládne kvalitně sklidit jakýkoliv svažitý pozemek a současně stačí agregace s traktorem 150 k. Výběr vozu se nám povedl a věřím, že v dlouhodobém nasazení bude fungovat výborně. Samozřejmě se nedá srovnávat vůz z roku 2002 s vozem z roku 2020. To je neuvěřitelný pokrok, co se týká rychlosti sběru, kvality řezanky, snadného broušení i komfortní obsluhy stroje. Na vozu TORRO s automatickým systémem AUTOCUT brousíme nože minimálně dvakrát až třikrát za den, aby byla zaručena požadovaná kvalita řezanky. Přitom broušení kompletní sady nožů trvá přibližně pět minut. Potom je sklizeň rychlá s viditelným ekonomickým efektem,“ říká spokojeně Ing. Linhart.

 

JUMBO 7200 L z roku 2001.

 

EUROPROFI 3 L z roku 2002.

 

JUMBO 8000 L z roku 2005.

 

FARO 8000 L z roku 2014.

 

Víceúčelový senážní vůz TORRO 6510 L COMBILINE pořízený minulou sezonu má válcové vkládací ústrojí a je vybavený automatickou bruskou AUTOCUT, která umožňuje broušení nožů během sklizně přímo na vozu.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...