Pořizujeme stroje na míru do našich podmínek

Pořizujeme stroje na míru do našich podmínek

„Hospodaříme od roku 1991, tehdy jsme začínali s manželkou a mými rodiči na 25 hektarech. Postupně jsme hospodářství rozšiřovali a pronajímali si půdu, takže v současnosti obděláváme 225 hektarů zemědělské půdy, z toho je 120 hektarů orné, ostatní jsou trvalé travní porosty,“ představil Jaroslav Kadlec ml. rodinnou farmu ve Velkém Boru u Netolic na Prachaticku.

Do dění na farmě se zapojují všichni členové rodiny. Dědeček Jaroslav Kadlec je ročník 1939 a stále ještě dokáže obrátit a shrnout všechno seno, občas dělá i podmítku. Manželé Jaroslav a Marcela Kadlecovi, syn Ing. Ondřej Kadlec, dcera Ing. Lenka Nováková a příležitostně vypomáhá i její manžel Ing. Petr Novák, který je vedoucím prodeje strojů závodu Husinec společnosti Agrozet České Budějovice. Na orné půdě pěstují Kadlecovi pšenici ozimou, ječmen ozimý i jarní, celkem asi na 100 ha, dále řepku ozimou a krmné plodiny – luskovinoobilné směsky, jeteloviny a kukuřici na siláž. Část úrody obilovin a řepka je určena na prodej, zbývající produkce slouží pro potřeby živočišné výroby. Ta představuje chov dojného i masného skotu s uzavřeným obratem stáda. U 55 dojnic českého strakatého skotu dosahují průměrnou roční užitkovost kolem 8 000 kg mléka. Základní stádo masných krav plemene charolais čítá 32 kusů a do jatečné hmotnosti ročně odchovají asi 40 býků. O živočišnou výrobu se stará manželka Marcela s dcerou Lenkou, rostlinnou výrobu a produkci krmiv zajištují otec se synem a Jaroslav Kadlec starší.

 

Rodinná farma Kadlecových: zprava Ing. Ondřej Kadlec s otcem Jaroslavem, uprostřed Jaroslav Kadlec st., vedle něho Marcela Kadlecová, manželka Jaroslava ml., dále dcera Ing. Lenka Nováková s manželem Ing. Petrem Novákem a s nejmladším členem klanu, synem Péťou.

 

Historicky vůbec prvním strojem Pöttinger na farmě ve Velkém Boru byly rotační brány LION 3000. „Koupili jsme je v roce 2002. Měly už něco za sebou, ale sloužily u nás ještě řadu let a udělaly hodně práce,“ vzpomíná Jaroslav Kadlec ml. Na sklizeň pícnin využívají nyní kompletní linku této značky a s jejím vybavováním začali v roce 2012. První byl dvourotorový středový shrnovač EUROTOP 701 a čelní diskový žací stroj NOVACAT 301 F ALPHA MOTION. Následoval zadní diskový žací stroj NOVADISC 305, osmirotorový obraceč HIT 8.81 a senážní vůz JUMBO 6600 L.

 

Kombinace zadního diskového žacího stroje NOVADISC 305 a čelního NOVACAT 301 F ALPHA MOTION s celkovým záběrem 6 m.

 

„V Rakousku nám tehdy předvedli, jak čelní diskový žací stroj perfektně kopíruje terén a kvalitně seče. To nás přesvědčilo, protože máme kamenité pozemky a hodně černé zvěře, tak jsme do toho šli. Už první stroje Pöttinger se v našich podmínkách osvědčily a přinesly úspory pohonných hmot, času a kvalitnější píci,“ vypočítává hlavní přednosti Jaroslav Kadlec. Sečení, obracení a shrnování je podle farmářů bez problémů. Na sklizeň sena hmotu obrací bezporuchový HIT 8.81. Sena zpracují 800 balíků a pro obraceč je to plocha asi 300 hektarů. Žací stroje nejsou vybaveny kondicionéry, takže v případě potřeby obracejí i hmotu na senáž, kvůli lepšímu zavadnutí a urychlení sklizně. Shrnovač EUROTOP 701 udělá za sezonu 330 hektarů, stejně jako žací stroje. Senáž lisují do balíků a část ukládají také do vaků.

 

Nesený osmirotorový obraceč HIT 8.81.

 

Středový dvourotorový shrnovač EUROTOP 701 odkládá pravidelný řádek.

 

„K vakovači se nedostaneme ničím jiným než sběracím vozem. Pořídit vůz byla nutnost. Zvolili jsme vůz JUMBO 6600 L, který máme čtvrtou sezonu. Funguje spolehlivě, je s ním rychlá sklizeň, a hlavně kvalitní píce pro dojnice. Vozíme s ním také slámu. Pracuje s traktorem 250 k a za sezonu posbírá a odveze asi 180 fůr,“ uvedl Jaroslav Kadlec. „Výkonnost a efektivita linky na sklizeň pícnin závisí na konkrétních provozních a klimatických podmínkách,“ vzal si slovo syn Ondřej. „Při sečení žací kombinací vychází průměrná spotřeba pohonných hmot do 5 litrů na hektar v agregaci s traktorem 150 k, obracení do 2,5 litrů s traktorem 100 k a shrnování do 3 litrů. Dá se říci, že při sklizni pícnin linkou Pöttinger se dokážeme dostat na spotřebu kolem 10 litrů nafty na hektar. Většina pozemků je kolem farmy, ale máme i vzdálenější parcely s dojezdovou vzdáleností do 5 kilometrů.“

 

Nezastupitelný samosběrací vůz JUMBO 6600 L.

 

Co se týká strojů na zpracování půdy a setí, Kadlecovi se shodují, že techniku vhodnou do jejich podmínek vybírali velmi pečlivě. Spolupracují s výrobním závodem Pöttinger ve Vodňanech a měli možnost si stroje zapůjčit a vyzkoušet. Čtvrtou sezonu budou využívat diskový podmítač TERRADISC 5000 T a pneumatický secí stroj AEROSEM 3002 ADD s dvoudiskovými botkami DUAL DISC v agregaci s rotačními bránami LION 3002.

 

Po sklizni děláme mělkou podmítku do 10 cm diskovým podmítačem TERRADISC 5000 T, před řepkou následuje orba do hloubky 15 až 25 cm a před setím smykujeme. Pod ozimy počkáme s orbou až na začátek září. Co nám chybí, je obracecí pluh. Plánujeme jeho pořízení, potom by šlo po orbě jet přímo secí kombinací a brány LION by půdu připravily pro setí. Důležité na našich pozemcích je, že Packer válec vmáčkne kameny do země a nevytahuje je na povrch, jak tomu bývalo dříve,“ vysvětlil Jaroslav Kadlec, jak stroj funguje v jejich podmínkách. Univerzální diskový podmítač TERRADISC využívají na farmě i na přípravu půdy, protože gumový válec mačká hroudy, pozemek pěkně srovná a utuží.

 

Vyhovuje pracovní záběr pět metrů podmítače a v agregaci s traktorem 250 k vybaveném navigací je jeho práce přesná a rychlá.

 

„Třímetrový stroj AEROSEM se v našich podmínkách osvědčil,“ říká spokojeně Jaroslav Kadlec. Zakládají s ním porosty všech plodin na orné půdě, kromě kukuřice. V kombinaci s bránami LION je pozemek kvalitně připraven pro přesné uložení osiva při jednom přejezdu. Obnovují s ním také trvalé travní porosty, a když zvednou brány LION, secí stroj udělá drážku pro osivo a zvládne i přísev trav. „U řepky se dá za den volnou jízdou zaset přes 20 hektarů, u obilovin 15 hektarů. Výhodou je velký zásobník na osivo s objemem 1 250 l. Zásobník plníme na farmě, vysejeme a vrátíme se doplnit osivo. AEROSEM seje rovnoměrně, výsevek je přesný, navíc máme možnost přímo za jízdy výsevek zvýšit v horších částech pozemku o 5 až 10 procent, nebo ho naopak snížit třeba na souvrati. Dokážeme to odhadnout, známe naše pozemky a s navigací na traktoru nehrozí přesévání,“ uvedl Ondřej Kadlec, který se secí kombinací pracuje. Výkonná secí kombinace nenabízí jen nové možnosti dávkování a ukládání osiva, ale také ji lze využít v různých technologiích zpracování půdy. Brány LION jsou vybaveny Packer válcem vhodným do tamních těžkých a kamenitých půd. Po zpracování dokáže válec půdu zpětně utužit a na povrchu zanechá optimální strukturu. „Použití bran v našich těžkých půdách je nutností. Všechny pozemky oráme a na předseťovou přípravu potřebujeme rotační brány.

 

Pneumatický nástavbový secí stroj AEROSEM 3002 ADD je vybavený dvoudiskovými botkami pro uložení osiva do nastavené hloubky a vodicími válečky pro následné utužení.

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...