Rok rekordních výnosů

Rok rekordních výnosů

Obec Ivaň se nachází na levém břehu řeky Jihlavy v okrese Brno ­venkov, v Mikulovské vinařské podoblasti. Právě tam má sídlo společnost AGROPRODUCT, spol. s r. o., která obhospodařuje 730 hektarů zemědělské půdy, z toho je 31 hektarů vinic s kapkovou závlahou na celé ploše a přibližně 42 hektarů trvalých travních porostů.

Provozují rostlinnou výrobu a technologie zpracování půdy a setí je zvolena se zohledněním půdních podmínek tak, aby bylo dosahováno co nejlepších výsledků při zvládnutelné investici času a práce. Zaměřují se na pěstování tržních plodin, především ozimých a jarních obilovin, řepky, slunečnice a pokud mají odběratelé zájem, specializují se na produkci osiv, například hořčice, vojtěšky nebo jetele inkarnát. Slovo specializace je myšleno doslovně – osevní postup a agrotechnika jednotlivých plodin jsou promyšlené, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro vegetaci rostlin.

K tomu zvolili ve společnosti AGROPRODUCT stroje, které umožňují přípravu a zpracování půdy rychle a kvalitně. Letos po sklizni dělal už šestou sezonu všechny první podmítky čtyřmetrový radličkový podmítač SYNKRO 4030 T NOVA. Do hloubky 10 až 12 cm v agregaci s traktorem 230 k.

„Radličkový stroj je do našich spíše lehčích půd nejvhodnější, pěkně zaklopí strniště, srovná pole a pozemek po zpracování vypadá, jak by měl vypadat. Pokud později někde vzejde více posklizňových zbytků, zvláště když je více srážek jako letos, nasadíme diskový podmítač TERRADISC 4000 s traktorem 180 k, který půdu zpracuje do stejné hloubky. TERRADISC je náš nejstarší stroj Pöttinger z roku 2007, pracuje naprosto spolehlivě, jen na něm každé dva roky měníme disky, a to tak, že první řadu dáme dozadu a dopředu nasadíme nové,“ uvedl Ing. Václav Koubek, spolumajitel společnosti AGROPRODUCT.

Tamní pěstitelé dobře vědí, že základem úspěchu je kvalitní setí, samozřejmě s maximální výkonností danou půdními a klimatickými podmínkami. V roce 2013 se rozhodli pro univerzální secí stroj TERRASEM C6 ARTIS PLUS s šestimetrovým pracovním záběrem, kterým sejí všechny plodiny kromě slunečnice. „Jsme spokojeni, pro nás je to stroj, který dělá výkonnost a kvalitu. Pracuje v agregaci s traktorem 230 k, výborně manévruje a kopíruje nerovnosti, což zaručuje stabilitu i při vyšší pojezdové rychlosti. Zatím jsme na něm měnili jen sadu disků, a to na letošní sezonu. Výhodou je velký objem zásobníku na osivo 3 800 litrů, takže na jedno nasypání zaseje 12 hektarů obilovin. Určitě nám tento stroj šetří naftu, zkracuje čas pracovních operací a můžeme set v optimálních agrotechnických termínech. Rychle a kvalitně připraví seťové lůžko a osivo ukládá do nastavené hloubky. Co se nastaví, to vyseje. Ve výbavě máme speciální secí válečky pro různé plodiny a obsluha umí seřídit výsevek na 0,1 kg, je to přesný spolehlivý stroj. Líbí se nám práce pěchu před secími botkami, půdu utuží a do toho se zaseje, to znamená úsporu vláhy pro rychlé vzcházení a vyrovnané porosty. Po setí ještě válíme, máme zkušenost, že to urychluje a zlepšuje vzcházivost. Výnosy se s tímto strojem zvýšily u všech plodin, což konečně dokazují i letošní rekordní výsledky,“ uzavřel Ing. Václav Koubek.

Ing. Václav Koubek, spolumajitel společnosti AGROPRODUCT, má důvod ke spokojenosti. „Za padesát let, co se pohybuji v tomto regionu v zemědělství, jsem takové rekordní výnosy nezažil. U ozimé pšenice v průměru 6,6 tuny a na jedné parcele 8,8 tuny, u ozimého ječmene 6,8 tuny a nejvyšší byl 7,3 tuny a jarní ječmen dal v průměru 6,2 tuny.“

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...