S vázáním do sítě i do fólie

S vázáním do sítě i do fólie

Zemědělské družstvo Újezd na Žďársku jsme poprvé navštívili před několika lety. Obhospodařuje 295 hektarů zemědělské půdy, z toho orné je 245 hektarů, ostatní jsou trvalé travní porosty.

Na orné půdě zaujímají většinu ploch ozimá pšenice a jarní ječmen, dále pícniny, senážní kukuřice a specialitou je lupina úzkolistá na zrno. Tržní plodiny jsou obiloviny a lupina, většina produkce je však na krmení pro stádo 280 kusů skotu holštýnského plemene, z toho je 60 dojnic. Nicméně v současné době vážně uvažují o přechodu na chov krav bez tržní produkce mléka a výkrm masných býků. V družstvu pracuje celkem šest lidí včetně předsedy Stanislava Danihela, který je zvyklý pracovat s veškerou technikou. Může nám proto popsat vlastní zkušenosti se stroji Pöttinger, kterých od roku 2005 pořídili dvanáct.

Stanislav Danihel, předseda ZD Újezd v okrese Žďár nad Sázavou.

Začínali obracečem EUROHIT 61 NZ, který stále slouží. Žací stroj z roku 2008 NOVACAT 265 H ED vyměnili v roce 2015 za čelní NOVACAT 301 F ED ALPHA MOTION a později k němu přikoupili boční žací lištu NOVACAT 302 ED. Oba žací stroje vybavené prstovým lamačem pracují jako kombinace a v agregaci s traktorem 170 k sklízejí celou výměru. Stále v provozu je dvourotorový stranový shrnovač EUROTOP 691 z roku 2013. Senážní vůz EUROPROFI 4500 L z roku 2007 využívali třináct let až do minulého roku. Sklízel porosty na senáž, seno i slámu ze všech ploch. V roce 2021 ho nahradil lis na kulaté balíky IMPRESS 155 VC PRO s variabilní komorou kombinovaný s ovíječkou.

„Pro lis jsem se rozhodl hlavně z důvodu úspory času, protože jedním přejezdem udělám dvě operace najednou – lisování a zabalení hmoty,“ říká předseda. „Jsme v našich podmínkách hodně závislí na počasí. Stačí, aby se udělal den hezky a posečená píce za pár hodin pěkně proschne a může jet lis. Je to vlastně o rychlosti zpracování hmoty v optimálním čase a možnosti všechno udělat najednou. A kvalita krmiv je podstatně vyšší než ze senážního žlabu.“ Za sezonu plánují zpracovat 1 400 balíků senáže. Z druhých sečí chtějí sklidit 60 až 70 balíků sena a také lisují veškerou slámu po sklizni. Lis pracuje v agregaci s traktorem 210 k s hodinovou výkonností 30 balíků, to jsou asi dva hektary za hodinu a dvě minuty na lisování a zabalení jednoho balíku. Jednou z mnoha výhod balicí fólie je lepší ochrana vnější vrstvy balíku díky zvýšenému počtu vrstev. To znamená, že píce je chráněna jak při ukládání balíků, tak během přepravy. Protože nová vázací jednotka (výbava na přání) může být použita pro ovinutí jak konvenční sítí, tak krycí fólií, je poskytována maximální flexibilita za všech provozních podmínek. Výsledkem je úspora nákladů za obalový materiál a kvalitní krmivo. Jako další volitelné vybavení při sklizni senáže zvolili plachtu vzadu pod baličkou, takže balík spadne na plachtu a nepoškodí se. „Na veškerou sklízenou hmotu používáme řezací ústrojí s 32 noži, je to lépe zamíchané. Senáž lisujeme do fólie, díky obvodovému vázání je minimální přístup vzduchu, vejde se tam více vrstev a píce je kvalitnější. Seno a slámu balíme do sítě. Co se týká ekonomiky, lisování a balení je sice dražší technologie, ale náklady se zase vrátí úsporou času, kvalitou krmiv a minimálním odpadem. Lis je výkonný a spolehlivý, byla to dobrá volba,“ zhodnotil stroj po prvních zkušenostech předseda.

Lis na kulaté balíky IMPRESS 155 VC PRO s integrovanou ovíječkou a fóliovým obvodovým vázáním, představuje úsporu obalového materiálu a zvyšuje kvalitu krmiv. Má variabilní komoru a zvládne dvě operace při jedné jízdě. Vybavený je tandemovou nápravou, řezacím ústrojím s 32 noži a sběračem širokým 2,30 m.

Na přípravu a zpracování půdy mají v družstvu čtyřmetrový diskový podmítač TERRADISC 4000 K a šestiradličný pluh SERVO 6.50 NOVA. Na setí pořídili v roce 2020 univerzální pneumatickou secí kombinaci AEROSEM 3002 ADD s rotačními bránami LION 303. „Sejeme s ním všechny plodiny, například loni jsme dosáhli u kukuřice vyšší výnos než v sousedním podniku, kde ji seli klasicky. Dvoudiskové secí botky DUAL DISC perfektně ukládají osivo a nastavení přítlaku a hloubky je centrální. Pro obiloviny a lupinu nastavuji přítlak zhruba na 25 kg, u kukuřice na 50 kg. Rychlost setí s traktorem 170 k je 11 km v hodině, při setí kukuřice je rychlost nižší, maximálně 7 až 8 km v hodině,“ popsal pracovní postupy při zakládání porostů Stanislav Danihel.

Univerzálním pneumatickým secím strojem AEROSEM 3002 ADD s rotačními bránami LION 303 seje Stanislav Danihel všechny plodiny včetně kukuřice, kterou tento stroj umí set do dvouřádku díky technologii DUPLEX SEED.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...