Větší stroje – rychlejší sklizeň a setí

Větší stroje – rychlejší sklizeň a setí

ZD Bulhary hospodaří na 1 100 hektarech zemědělské půdy a jeho pozemky se rozprostírají od Pálavy až po Lednický park. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou. „Na orné půdě pěstujeme kolem 500 hektarů obilovin, 200 hektarů kukuřice, z toho 80 procent na siláž, zbytek na zrno, dále cukrovku a řepku. Na 100 hektarech je vojtěška, přibližně z 80 hektarů sklízíme trvalé travní porosty okolo řeky Dyje a máme také 80 hektarů vinic,“ uvedl předseda ZD Bulhary Antonín Osička (vlevo).

V živočišné výrobě chovají 800 kusů skotu, plemene holštýn, z toho je 400 dojnic s průměrnou roční užitkovostí okolo 10 000 kg mléka. Zbytek jsou jalovice a telata do 6 měsíců. Menší chov prasat slouží na přímý prodej. Techniku Pöttinger využívají v družstvu na sklizeň pícnin a na zpracování půdy a setí. Od roku 2013 spolehlivě sloužil třímetrový zadní diskový žací stroj NOVACAT 305 H RC s mačkacími válci. Na základě zkušeností ho před dvěma lety nahradila disková žací kombinace NOVACAT A10 ED (EXTRA DRY) s prstovým lamačem a pracovním záběrem až deset metrů. Loni pořídili čelně nesený žací stroj NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED PRO s prstovým lamačem a záběrem 3,5 metru. „Denní výkonnost žací kombinace je 40 až 50 hektarů, na velkých plochách by mohla být až 100 hektarů za den, ale sklizeň přizpůsobujeme řezačce. Perfektně kopíruje nerovnosti, kondicionér při sklizni využíváme, hmota lépe prosychá. Stroj splnil naše očekávání, hlavně kvalitně sklízíme čtyři seče vojtěšky v optimálních termínech a část travních porostů na seno,“ říká agronom Jan Bajko.

Na přípravu půdy je šestimetrový diskový podmítač TERRADISC 6001 T vybavený gumovým mačkacím válcem, který využívají po sklizni na celé výměře obilovin a řepky. Pracuje do hloubky 10 cm s traktory 210 a 280 k.

„Třetí sezonu máme šestimetrový univerzální secí stroj TERRASEM C6 a jsme s ním velmi spokojeni. Díky němu se nám zvedly výnosy, došlo k přesnějšímu výsevu a nemáme již přesevy. Kromě kukuřice a cukrovky seje všechny plodiny včetně trav a vojtěšky. Uděláme první podmítku, předseťovou přípravou je orba a pak už jede přímo secí stroj. To svědčí o jeho velké univerzálnosti, dokáže zaset do jakékoliv půdy i v naší oblasti s nedostatečnými srážkami,“ říká agronom a oceňuje vysokou výkonnost, rychlé setí v agrotechnických termínech při prokazatelné úspoře provozních nákladů.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...