Výměna generací

Výměna generací

Hubert Silný soukromě hospodaří na farmě v Raspenavě na Liberecku přes třicet let. Na snímku s vnukem Otto Silným, který má nyní na starosti celý provoz farmy a sám také pracuje s technikou na polích.

Farma Huberta Silného v Raspenavě na Liberecku obhospodařuje okolo 800 ha, z toho 200 ha je orná půda, na ostatní výměře jsou trvalé travní porosty. Je to tam samý kopcovitý terén, i když nadmořská výška je jen okolo 350 metrů. Když Hubert Silný začal v roce 1991 soukromě hospodařit, bylo mu devětačtyřicet. Ještě dnes, již v úctyhodném věku, se stále aktivně podílí na dění na farmě. „V zemědělství jsem vyrůstal a pracoval od dětství. Dělal jsem všechno, co mě bavilo,“ říká. „Dnes už sice ubývají síly, ale pořád mě práce v zemědělství baví.“ Většinu starostí a práce na farmě však už převzal jeho vnuk Otto Silný. Farma má čtyři stálé zaměstnance a během sezony, podle potřeby, vypomáhají brigádníci. Na orné půdě pěstují na farmě v Raspenavě ozimou pšenici, ječmen ozimý i jarní, ozimou řepku, oves a směsky na krmení. Veškerá produkce rostlinné výroby je určena pro živočišnou výrobu, která je zaměřená na chov skotu bez tržní produkce mléka a prodej plemenných jalovic. Základní stádo čítá 250 krav plemene charolais. Celkem mívají na pastvě, a v zimě v otevřených stájích, kolem 500 kusů skotu.

První techniku Pöttinger, zadní diskový žací stroj NOVADISC 265, pořídil Hubert Silný v roce 2009 a pořád ještě slouží. Po dvou letech zkušeností přibyl druhý žací stroj NOVADISC 265. „Techniku jsme nakupovali a používali podle toho, jak jsme se během let vzmáhali. Začínali jsme se zadními žacími stroji a postupem času přikoupili čelní žací stroje. První žací stroje pracovaly v agregaci s traktory ZETOR o výkonu 70 k,“ vzpomíná zkušený farmář. Postupně také vybírali stroje s většími pracovními záběry. V současnosti mají jedenáct stojů Pöttinger. Pícniny sklízejí čelní žací lištou NOVACAT 301 F ED ALPHA MOTION v kombinaci se zadní lištou NOVACAT 352 ED, druhá čelní lišta NOVACAT 301 F ALPHA MOTION pracuje v kombinaci s lištou NOVACAT 402 a třetí čelní žací lišta NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO je součástí žací kombinace NOVACAT A10 ED. „Když najednou vyjedeme s veškerou žací technikou od firmy Pöttinger, máme pracovní záběr až 30 metrů,“ uvedl Hubert Silný. „U žacích strojů oceňujeme vysokou výkonnost, takže porosty můžeme sklízet rychle a v optimální době. Výborně kopírují nerovnosti, kvalitně sečou, ukládají hmotu bez nečistot a jsou provozně spolehlivé. Žací kombinace pracují s traktory 220, 230 nebo 180 k, podle podmínek a množství hmoty,“ ujal se slova vnuk Otto Silný.

Žací kombinace NOVACAT A10 s čelním žacím strojem NOVACAT 301 ALPHA MOTION s pracovním záběrem deset metrů.

„První nesený obraceč EUROHIT 910 N je zatím jediný stroj Pöttinger, který jsme už prodali. Nahradily ho dva tažené dvanáctirotorové obraceče HIT 12.14. T, každý s pracovním záběrem 12,7 metru. Spolehlivě pracují v agregaci s traktory 72 k, což je nízký, ale i na našich svažitých pozemcích dostačující výkon. Krásně kopírují terén a všechnu hmotu čistě obrací. Za den jeden obraceč bez problémů zvládne 100 ha. Takže na jeden stroj s traktorem 72 k vychází spotřeba 90 litrů nafty za den včetně přejezdů. Za sezonu oba obraceče udělají přibližně 1 000 ha ve dvou sečích, protože některé pozemky obracíme podle počasí i vícekrát,“ uvedl Otto Silný a dodal, že pokud vyjedou se všemi stroji Pöttinger, posečou za den 110 ha a potom podle počasí hmotu rozhodí obraceče. V každé seči sklízejí kolem 300 ha trvalých travních porostů. Některé pozemky slouží na pastvu. Co se týká údržby, zatímco menší parcely a nedopasky dříve mulčovali, v posledních letech se jim osvědčilo začišťování těchto pozemků menší žací lištou. Díky velkým záběrům strojů a jejich vysoké výkonnosti v době sklizně pícnin na farmě většinou dodržují jen osmihodinové pracovní směny. „Ty doby, kdy se dělalo každý den od rána do večera, jsou už pryč. Když nasadíme všechny žací kombinace, hektary rychle ubývají,“ podotkl spokojeně Hubert Silný.

Perfektní kopírování nerovností, vysoká výkonnost při šetrné manipulaci s pící a její minimální znečištění, to bezezbytku splňuje tažený obraceč HIT 12.14 T s dvanácti rotory a pracovním záběrem 12,70 metru.

Většinu píce sklízejí na farmě na seno, část na senáž, a všechno je určeno pro vlastní živočišnou výrobu. Seno a senáž sklízeli poslední dvě sezony lisem na kulaté balíky s variabilní komorou IMPRESS 155 V PRO, který je vhodný pro všechny podmínky sklizně. Už první sezona potvrdila, že v tomto stroji získali na farmu silného pomocníka. Perfektně kopíruje nerovnosti a čistě sbírá píci díky aktivně řízenému sběrači o šířce 2,30 metru. Zkrátila se časová náročnost sklizně a zvýšila se kvalita krmiva řezáním a lisováním při jedné operaci.

Od roku 2021 využívají na rodinné farmě v Raspenavě lis na kulaté balíky s variabilní komorou IMPRESS 155 V PRO s šířkou sběrače 2,30 metru.

O využití lisu na farmě nám poskytl zkušenosti z první ruky Otto Silný, který se strojem pracuje. „Lis u nás jel už loni na podzim a udělal asi 800 balíků senáže. Vyzkoušeli jsme si ho a už tady zůstal. Senáže by měl za sezonu udělat 600 až 1 000 balíků a sena několik tisíc balíků, podle množství hmoty. Tráva slisovaná do balíků dává nesporně lepší kvalitu krmiva, než jsme byli zvyklí,“ uvedl mladý farmář.

Pochvaluje si vysokou výkonnost i ovládání lisu, kdy celý proces vázání, spuštění, balení může probíhat zcela automaticky. Přitom lisování i vázání je monitorováno přídavnou kamerou nainstalovanou přímo v lisovací komoře. Je to těžký stroj, takže minimální výkon traktoru pro lis s variabilní komorou IMPRESS 155 V PRO je v tamních kopcích 200 až 230 k. Výhodou je kvalitní řezání pomocí 32 nožů s oboustranným ostřím, které jsou na výsuvném nosníku. Plný počet nožů využívají na farmě při sklizni senáže. Nože vydrží 35 ha, potom je třeba je otočit nebo nabrousit.

„Mluvíme-li o čerstvé píci na senáž, tak hmotnost balíků je 700 až 1 100 kg, u sena od 150 do 300 kg. Pracovní rychlost 16 až 20 km/h, záleží na louce a hustotě porostu. Za hodinu jsem schopen udělat 75 balíků sena o průměru 125 cm. Při sklizni na senáž je výsledkem krátká řezanka 3,5 cm, vysoká slisovatelnost, díky tomu se vytěsní co nejvíce vzduchu a zlepší se proces konzervace píce. Ušetříme za fólii, protože když mají balíky vyšší slisovatelnost a hmotnost, neděláme jich tolik. Náklad na folii na jeden balík je 100 korun. Sklizeň lisem je rozhodně hospodárná,“ uvedl Otto Silný. Rychlejší a lepší je také manipulace a doprava pravidelného kompaktního balíku a jeho rozebíratelnost při krmení, zejména v zimním období. Snadné následné uvolnění balíku představuje rovněž úsporou času při krmení.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...